Forum Liderów Banków Spółdzielczych. Jak banki spółdzielcze radzą sobie z ograniczeniami nałożonymi przez przepisy?

Forum Liderów Banków Spółdzielczych. Jak banki spółdzielcze radzą sobie z ograniczeniami nałożonymi przez przepisy?
Fot. Marzena Stokłosa, Copyright: CPBiI
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
W drugim dniu Forum Liderów Banków Spółdzielczych wiele uwagi poświęcono problematyce regulacji dotyczących bankowości spółdzielczej. Obecnie duże zainteresowanie środowiska budzą zmiany legislacyjne w zakresie restrukturyzacji gospodarstw rolnych i dochodzenia roszczeń przez banki.

#Bankispółdzielcze z udziałem prawników radzą sobie z ograniczeniami nałożonymi przez przepisy, ale nie powinno być to docelowe rozwiązanie #ForumLiderówBS #ZBP

Debatę moderował Jerzy Bańka, wiceprezes Związku Banków Polskich. Do tematyki wprowadziło uczestników wystąpienie Tadeusza Białka, dyrektora Zespołu Prawno‐Legislacyjnego ZBP. Zwrócił uwagę na przepisy rozporządzenia, które wprowadziło do przedmiotów niepodlegających egzekucji np. budynków należących do nieruchomości rolnej. Przypomniał, że ma to wpływ na rezerwy banku, jeśli przyjął, jak się później okazało nieskuteczne, zabezpieczenie na takiej nieruchomości. Jak poinformował, obecnie projektowane zmiany mają iść w kierunku oczekiwanym przez banki. Przedstawił trwające obecnie prace legislacyjne między innymi dotyczące ustawy o restrukturyzacji zadłużenia podmiotów prowadzących gospodarstwa rolne. Wspomniał również o pracach nad zmianą ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych.

W panelu dyskusyjnym wzięli udział: Jan Grzesiek, prezes zarządu Banku Spółdzielczego w Jarocinie, Maciej Piskorski, dyrektor Departamentu Produktów Agro w Banku BGŻ BNP Paribas, Zbigniew Polanowski, zastępca dyrektora Biura Finansowo‐Księgowego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, Rafał Kamiński, zastępca dyrektora Departamentu Rozwoju Kadr w Przedsiębiorstwach, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Piotr Trescher, radca prawny Spółdzielczego Systemu Ochrony SGB.

Czytaj także: Forum Liderów Banków Spółdzielczych. Wykorzystać digitalizację dla rozwoju poszczególnych banków i całego sektora >>>

Banki radzą sobie z ograniczeniami nałożonymi przez przepisy

Jak stwierdził Jan Grzesiek, banki w Wielkopolsce radzą sobie z ograniczeniami nałożonymi przez przepisy, ale powinno to być jego zdaniem definitywnie rozwiązane. Maciej Piskorski również zgodził się, że z udziałem prawników można sobie jakoś dać radę z tymi ograniczeniami, ale nie powinno być to docelowe rozwiązanie. Bank z zasady nie ma też zamiaru windykować rolników. Bank nadal będzie aktywnie wspierał akcją kredytową rolników. Piotr Trescher wspomniał o problemach, jakie były związane z tworzeniem systemów ochrony, w tym o opodatkowaniu i zaliczaniu niektórych elementów, np. składek do kosztów uzyskania przychodu. Zbigniew Polanowski przedstawił koncepcję funkcjonowania nowej agencji, jaką jest Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Zastanawiał się, jak wiele będzie gospodarstw, które będą potrzebowały pomocy w restrukturyzacji i czy wystarczy przewidzianych na ten cel środków. Dyr. Rafał Kamiński przedstawił prezentację dotyczącą projektu PARP wspierającą mikro- i małych przedsiębiorców. Przedstawił sieć wsparcia przedsiębiorców, którzy mają przejściowe problemy. Jak się okazuje, w UE w ciągu roku upada 150 tys. firm, dlatego również na tym poziomie podejmuje się działania mające ograniczać skalę tego zjawiska. Skierował apel, by banki również dołączyły do tego projektu.

Czytaj także: Forum Liderów Banków Spółdzielczych. Czas na tworzenie strategii dla sektora >>>

Miejsce banków spółdzielczych w społecznościach lokalnych

W kolejnej części rozmawiano o miejscu banków spółdzielczych w społecznościach lokalnych. To dziś oczywiście współpraca z sektorem publicznym, finansowanie sektora agro i jednostek samorządu terytorialnego oraz pomoc klęskowa dla rolników. Dyskusję moderował dr Mariusz Zygierewicz, dyrektor Zespołu Ekonomiczno‐Regulacyjnego ZBP. Pierwszą z prezentacji wprowadzających do debaty przedstawił Piotr Natkański, menadżer w Departamencie Gwarancji i Poręczeń Banku Gospodarstwa Krajowego. Omówił gwarancje i pożyczki oraz korzyści, a także rolę banków spółdzielczych w dystrybucji środków unijnych i krajowych. Trzy linie gwarancyjne: „de minimis” (do 60% kapitału), COSME oraz najnowszy produkt, jakim jest Biznesmax (do 80% kapitału. Zwrócił uwagę, że Biznesmax dotyczy też kredytów na duże kwoty i na długie okresy kredytowania. Omówił zasady udzielania pożyczki szerokopasmowej i pośrednictwa w jej udzielaniu. Przedstawił pożyczki unijne, w których dystrybucji może brać udział sektor spółdzielczy.

Współpraca banków spółdzielczych z ARiMR

Kolejne wystąpienie wprowadzające dotyczyło współpracy banków spółdzielczych z ARiMR, finansowania sektora agro oraz pomocy klęskowej dla rolników. Zagadnienia z tym związane przedstawiła Joanna Helmans, zastępca dyrektora Departamentu Wsparcia Krajowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Obecnie Agencja stoi przed dużym wyzwaniem, jakim jest wypłata odszkodowań dla rolników z powodu suszy. Podkreślała, że bankowość spółdzielcza ma szeroki zasięg ze względu na dużą sieć oddziałów, co ma znaczenie dla beneficjentów środków z ARiMR. Omówiła warunki kredytowania rolników ze środków Agencji.

Czytaj także: Wyzwania biznesowe bankowości spółdzielczej w dobie rosnącej konkurencji na rynku usług finansowych >>>

W panelu dyskusyjnym uczestniczyli: Katarzyna Siemaszko, pełniąca obowiązki prezesa zarządu Warmińskiego Banku Spółdzielczego, Krzysztof Sadurski, zastępca prezesa Zarządu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Włodzimierz Kocoń, wiceprezes zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego, Paweł Tomczak, dyrektor Biura Związku Gmin Wiejskich RP oraz Arkadiusz Lewicki, dyrektor Zespołu ds. Programów Publicznych i Środowisk Gospodarczych w ZBP. Dyskutowano o obecnej sytuacji ekonomicznej obszarów wiejskich, a rolnictwo, choć jest znaczące, to nie wszędzie dominuje. Paweł Tomczak stwierdził nawet, że jeszcze do dziś widać wpływ na rozwój gospodarczy obszarów wiejskich okresu, w którym Polska znajdowała się pod obcymi zaborami. Wspomniał też o niedostatecznym zaawansowaniu realizacji inwestycji wodno-ściekowych. Katarzyna Siemaszko zwróciła między innymi uwagę na pogarszającą się sytuację rolników. Dlatego też obniża się opłacalność obsługi tej grupy klientów. Dla banku spółdzielczego koszt przygotowania kredytu na niską i wyższą kwotę jest taki sam, a obecnie zwiększa się udział kredytów na niskie kwoty. Arkadiusz Lewicki przypomniał, że nadal trwają nabory na pośredników w dystrybucji środków unijnych wielu programów, głównie ramowych i regionalnych, w tym z BGK i EFI. Wskazał, że większość banków spółdzielczych może jako mały i średni przedsiębiorca pozyskiwać środki unijne na inwestycje oraz na szkolenie kadr. Przypomniał także o wsparciu ZBP dla banków w tym zakresie.