Forum Bankowo-Samorządowe 2018. Cyfrowa gmina to perspektywa najbliższych lat

Forum Bankowo-Samorządowe 2018. Cyfrowa gmina to perspektywa najbliższych lat
Minister cyfryzacji Marek Zagórski Fot. Karol Zapała
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Digitalizacja sektora publicznego stanowi dziś kierunek tyleż priorytetowy, co bezdyskusyjny, i jednostki samorządu terytorialnego nie stanowią pod tym względem wyjątku. Jaka rola przypadnie gminom i powiatom w budowie cyfrowego państwa i dostarczaniu obywatelom zdalnych usług? Czy Polacy są już gotowi na komunikację z urzędem bez wychodzenia z domów i w jaki sposób budować właściwe nawyki w tym zakresie? Kwestii tych nie mogło zabraknąć podczas tegorocznego Forum Bankowo-Samorządowego.

#Cyfryzacja nie powinna być postrzegana przez #urzędy jako cel sam w sobie, a jako środek do usprawnienia komunikacji z obywatelem #samorządy #JSW #ForumBS

Jednym z największych wyzwań na drodze ku cyfrowemu państwu był dotychczas brak jednoznacznego i konsekwentnego podziału obowiązków pomiędzy administrację szczebla centralnego i jednostki samorządu terytorialnego. Obecny na konferencji szef resortu cyfryzacji Marek Zagórski przywołał wymowny przykład tworzonego właśnie internetowego konta pacjenta. Podobną inicjatywę podejmowały wcześniej na własną rękę samorządy, tymczasem po wejściu w życie rozwiązania ogólnopolskiego wszelkiego rodzaju konta lokalne stracą rację bytu. Według zapewnień ministra cyfryzacji, takie dublowanie kompetencji już niedługo ma zostać wyeliminowane.

– Chcemy dokonać bardzo wyraźnego podziału zadań w zakresie szeroko rozumianej obsługi obywateli, jednoznacznie wskazując, za co odpowiada administracja państwowa, a za co jednostki samorządowe – zaznaczył Marek Zagórski.

Czytaj także: Forum Bankowo-Samorządowe 2018. W jakiej kondycji finansowej jest sektor polskich „małych ojczyzn”?

Stworzenie modelu tożsamości cyfrowej obywateli

Drugim priorytetem dla rządu jest stworzenie nowoczesnego, komercyjnego modelu tożsamości cyfrowej obywateli. Dziś tę funkcję pełni Profil Zaufany, który posiada już 2 mln 600 tysięcy użytkowników. Tylko na przestrzeni ostatnich 12 miesięcy liczba Polaków wykorzystujących tę możliwość autentykacji zwiększyła się o milion. Dlaczego zatem tworzyć alternatywne instrumenty uwierzytelniające?

– W przeciwieństwie do Profilu Zaufanego będą one mogły być używane nie tylko w administracji, ale również i w usługach komercyjnych – wyjaśnił szef resortu cyfryzacji.

Projekt e-doręczeń

Kolejnym elementem programu „Cyfrowe Państwo” jest projekt e-doręczeń, czyli przeniesienie komunikacji pomiędzy obywatelem a urzędem do sieci. Zamierzenia rządu obejmują także stworzenie nowoczesnej chmury hybrydowej, której jednym elementem będzie zarządzany przez administrację publiczną cloud dedykowany rejestrom państwowym, pozostałe zaś funkcje realizowane będą przez dostawców komercyjnych.

Czytaj także: Forum Bankowo-Samorządowe 2018. Skąd brać pieniądze na rozwój lokalny w nadchodzącej perspektywie?

Kluczowe znaczenie akceptacji społecznej

Powodzenie procesu digitalizacji tylko w pewnej części uzależnione jest od nowoczesnych rozwiązań technologicznych i sprzyjającego prawa. Kluczowym czynnikiem pozostaje społeczna akceptacja nowych form komunikacji z administracją publiczną.

Paweł Tomczak, dyrektor biura Związku Gmin Wiejskich RP przekonywał, że organizacja ta od lat wspiera wszelkie procesy modernizacji polskiej wsi, również jeśli chodzi o podnoszenie świadomości społecznej.

– Już w latach 90. zaangażowaliśmy się w zapewnienie dostępu do Internetu w polskich szkołach – wskazał Paweł Tomczak.

Zaznaczył on jednocześnie, iż cyfryzacja nie powinna być postrzegana przez urzędy jako cel sam w sobie, a jako środek do usprawnienia komunikacji z obywatelem. Dlatego tak ważne jest kreowanie kultury cyfrowej w społeczeństwie. Generalnie jednak zdecydowana większość polskich gmin czy powiatów funkcjonuje w nowej rzeczywistości.

– Nowe narzędzia dają nam bezpośrednie przełożenie na wygodę i jakość zarządzania. Jeżeli jesteśmy w stanie realizować procesy w formie cyfrowej szybciej i sprawniej niż tradycyjnie to praktycznie każda jednostka wdroży nowoczesne systemy – powiedział Grzegorz Kubalski,  dyrektor biura Związku Powiatów Polskich.

Przypomniał on jednak, iż informatyzacja to nie tylko wprowadzenie komputerów, ale również zmiana sposobu myślenia urzędników. Przykładem zmiany o charakterze strukturalnym może być opracowywanie na nowo podziału obowiązków pomiędzy różne szczeble administracji.

– Dotychczas przydział zadań determinowany był dostępnością dla obywateli. Jeśli jednostka samorządu terytorialnego staje się końcówką terminalu danych, pojawia się pytanie, jak na nowo nakreślić kompetencje – stwierdził Grzegorz Kubalski.

Coraz bliższa staje się również wizja automatyzacji wydawania niektórych decyzji administracyjnych,
na wzór procesu kredytowego w bankach.