Forum Bankowe 2023: jak działać w niepewnych czasach

Forum Bankowe 2023: jak działać w niepewnych czasach
Źródło: BANK.pl
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Podczas tegorocznego Forum Bankowego o tym, jak sobie radzić w kryzysowych uwarunkowaniach, i jak rozwiązywać najbardziej palące problemy rynku finansowego, na czele z kwestią walutowych kredytów hipotecznych, dyskutować będą bankowcy i eksperci w towarzystwie członków władz organów odpowiedzialnych za stabilność systemu finansowego w Polsce.

– 15 marca, podczas Forum Bankowego będziemy gościć prezesa Narodowego Banku Polskiego, przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego i prezesa Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, mówił prezes ZBP, Krzysztof Pietraszkiewicz, podczas lutowej konferencji prasowej nawiązując do pytań dziennikarzy.

Jak wskazał, większość kwestii poruszanych przez przedstawicieli mediów znajdzie odbicie podczas Forum Bankowego.

Debata polityków

Z uwagi na fakt, że sektor bankowy stał się w roku wyborczym tematem debat politycznych przewidziano podczas Forum panel z udziałem przedstawicieli wszystkich liczących się ugrupowań politycznych, zasiadających w polskim parlamencie.

Dodał, że ważnym wątkiem omawianym podczas tej debaty będzie próba wypracowania rozwiązania problemu kredytów walutowych, tak aby kwestia ta nie wygenerowała strukturalnych ryzyk dla systemu finansowego, a w konsekwencji – dla całej polskiej gospodarki. 

Jak prowadzić biznes w kryzysowych realiach, debata prezesów największych banków

Kolejne sesje Forum poświęcone będą innym, niemniej istotnym zagadnieniom, związanym z teraźniejszością i przyszłością polskiej bankowości.

– W części ekonomicznej trzeba mierzyć się z trudnymi uwarunkowaniami prowadzenia działalności biznesowej. Relatywnie wysokie stopy procentowe i gorsza koniunktura gospodarcza utrudniają rozwój akcji kredytowej. Jednocześnie wysokie obciążenia fiskalne powodują, że koszty prowadzenia działalności bankowej są wysokie – mówi dr Mariusz Zygierewicz, dyrektor Zespołu Ekonomiczno-Regulacyjnego ZBP, i dodaje:

– Dodatkowo banki są pozbawione części planowanych dochodów z racji istnienia wakacji kredytowych. To rodzi pytanie, jak prowadzić biznes bankowy w tych skomplikowanych warunkach i co należałoby zrobić, aby banki mogły lepiej pełnić swoją rolę w gospodarce. Na to pytanie spróbują odpowiedzieć Prezesi największych banków.

AI zmieni usługi bankowe

Dr Zygierewicz zwrócił uwagę na fakt, iż minione 12 miesięcy przebiegło pod znakiem wielu nowych, jak i dotychczasowych ryzyk dla działalności bankowej, do których należy zaliczyć zarówno wspomnianą już kwestię frankową, jak i powszechne wakacje kredytowe dla klientów posiadających kredyty hipoteczne czy tranzycję ze wskaźnika WIBOR na WIRON.

– To powoduje wyzwania w działalności banków, generuje koszty i wymaga stałego zarządzania obszarami, które stają się niespodziewanie bardzo ważne dla bezpieczeństwa działania banków – zaznaczył przedstawiciel ZBP, dodając, iż ostatnia, trzecia sesja poświęcona będzie w całości perspektywom technologicznym dla sektora. 

-Pandemia zmobilizowała klientów i banki do zmiany wzajemnych relacji, szersze otwarcie się na kontakty cyfrowe. Ale postęp technologiczny idzie stale do przodu. Rozwijana jest sztuczna inteligencja, która wkracza także do banków. Jak zmienią się usługi bankowe w najbliższych latach i co uczynić, aby było to bezpieczne dla klientów i dla samych banków. Na te pytanie odpowiedzi udzielą osoby nadzorujące pracę specjalistów odpowiedzialnych za rozwój nowych technologii w bankach i zarządzające pracami banków – wskazał dr Zygierewicz.

Więcej informacji o Forum Bankowym w zakładce konferencje>>>

Źródło: BANK.pl