Forum Bankowe 2018. Rynek usług bankowych w perspektywie najbliższych pięciu lat

Forum Bankowe 2018. Rynek usług bankowych w perspektywie najbliższych pięciu lat
Krzysztof Pietraszkiewicz, prezes Związku Banków Polskich, podkreślił dobry stan polskiej gospodarki. Fot. M. Stokłosa/ZBP
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Forum Bankowe to jedna z najważniejszych dorocznych konferencji poświęconych rynkowi finansowemu, systemowi bankowemu i gospodarce. Oprócz przedstawicieli instytucji finansowych, tradycyjnie już uczestniczą w niej reprezentanci administracji publicznej różnych szczebli, organów nadzoru i instytucji odpowiedzialnych za politykę pieniężną państwa, a także sektora nauki i uczelni o profilu ekonomicznym.

Krzysztof #Pietraszkiewicz, prezes #ZBP: niepokoi spadająca dynamika oszczędności w bankach, niski poziom inwestycji prywatnych oraz problemy z generowaniem zysku w polskich bankach #ForumBankowe #banki

Otwierając konferencję, Krzysztof Pietraszkiewicz, prezes Związku Banków Polskich, zwrócił uwagę na dobry stan gospodarki światowej i Polski. – Nadal jednak przed nami wiele wyzwań – między innymi utrzymanie wzrostu produkcji, inwestycje w energetykę odnawialną oraz przeciwdziałanie możliwemu wystąpieniu niedoborów słodkiej wody w naszym kraju. Niepokoi spadająca dynamika oszczędności w bankach, niski poziom inwestycji prywatnych oraz problemy z generowaniem zysku w polskich bankach – podkreślił.

Prezes ZBP zwrócił uwagę na niską jakość stanowionego prawa. Przykładem tego może być problem z zabezpieczeniem kredytów w rolnictwie. Mówił też o obciążeniach kapitałowych banków, osłabieniu pozycji wierzyciela oraz o nieproporcjonalnych działania UOKiK. Wspomniał o problemie, jakim jest dziś wypychanie kredytów z finansowania gospodarki.

W pierwszym wystąpieniu wprowadzającym, minister finansów, prof. dr hab. Teresa Czerwińska podkreśliła, że potrzebujemy bezpiecznego i zdrowego sektora bankowego. – Mamy wzrost gospodarczy i dobre wyniki banków. Polski sektor finansowy jest nowoczesny i może stanąć do rywalizacji z instytucjami zagranicznymi. Wzrasta tempo akcji kredytowej w gospodarce, a banki odpowiadają za dwie trzecie aktywów całego sektora finansowego – zaznaczyła. Minister finansów przypomniała o wprowadzanych procedurach przymusowej restrukturyzacji, które zakładają głęboką ingerencję w funkcjonowanie banków. Nie powinno to jednak zachęcać do podejmowania przez nie nadmiernego ryzyka. Jak stwierdziła, ważna jest troska o inwestora indywidualnego. Zwróciła też uwagę na potrzebę aktywnego udziału przedstawicieli banków w pracach legislacyjnych UE.

Teresa Czerwińska

Polski sektor finansowy jest nowoczesny i może stanąć do rywalizacji z instytucjami zagranicznymi – stwierdziła minister finansów, prof. dr hab. Teresa Czerwińska. Fot. M. Stokłosa/ZBP

W kolejnym wystąpieniu dr hab. Marek Chrzanowski, przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego, wspomniał o rekomendacjach, które będą zmieniane w tym roku. Zwrócił uwagę na rozwój instrumentów długoterminowych, które urząd będzie wspierać. Podkreślił też, że warto eliminować, dzięki wykorzystaniu nowych technologii, ryzyka, jakie mogą wystąpić w najbliższych latach. Szef KNF poinformował, że pojawiły się właśnie średniookresowe wytyczne UKNF dotyczące polityki dywidendowej banków. Mówił też o działaniach związanych z rozwojem sektora fintech i o utworzeniu innovation hub – świadczącego pomoc konsultacyjno-doradczą w zakresie nowych technologii. KNF chce utworzyć swego rodzaju „piaskownicę” regulacyjną.

Czytaj także: Przewodniczący KNF: sektor banków spółdzielczych musi się konsolidować >>>

Przewodniczący KNF zauważył, że ważne jest zapewnienie cyberbezpieczeństwa. Podkreślił znaczenie banków spółdzielczych i potrzebę ich konsolidacji – właśnie ze względu na wyzwania związane z nowymi technologiami. Komisja ma je „popychać” w tym kierunku.

Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego, dr hab. Marek Chrzanowski, wspomniał o rekomendacjach, które będą zmieniane w tym roku. Fot. M. Stokłosa/ZBP

Paweł Szałamacha, członek zarządu Narodowego Banku Polskiego, sytuację gospodarczą kraju ocenił jako dobrą, zaznaczając przy tym, że wiele wskazuje na to, iż będzie tak również w najbliższych latach. – Dlatego właśnie teraz warto wzmacniać system bankowy w naszym kraju. Trwa wzrost inwestycji i banki powinny się w ten trend aktywnie włączyć – podkreślił. Stwierdził też, że banki przystosowały się do niskich stóp procentowych, a podatek bankowy im nie zaszkodził. Sektor powinien teraz, gdy jest dobra koniunktura na rynku, przeprowadzić konwersję kredytów walutowych. Przedstawiciel NBP podkreślił, że bank centralny nie zgodzi się, by pod hasłem nowych technologii i rozwoju fintechów np. tworzyć i wprowadzać jakieś wirtualne waluty.

Czytaj także: Paweł Szałamacha: zmiany w ustawie frankowej zmobilizują banki do przewalutowania kredytów >>>

Paweł Szałamacha

Paweł Szałamacha, członek zarządu Narodowego Banku Polskiego, stwierdził że banki przystosowały się do niskich stóp procentowych, a podatek bankowy im nie zaszkodził. Fot. M. Stokłosa/ZBP

Zaproszony do krótkiego wystąpienia Zdzisław Sokal, prezes zarządu Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, mówił o przygotowaniu przez urząd prawie 700 planów przymusowej restrukturyzacji, w tym planów zaprezentowanych przez banki i SKOK-i. Przypomniał, że upadłość nadal jest bazowym elementem restrukturyzacji.

Kolejnym punktem programu konferencji była prezentacja raportu przygotowanego w styczniu przez HLEG poświęconego sustainable finance. Przedstawił ją dr Mieczysław Groszek, prezes zarządu Fundacji „Polska Bezgotówkowa”. Stwierdził, że nowy ład ekonomiczny UE to również potrzeba zrównoważonych finansów. Grupa wypracowała 27 rekomendacji dla Komisji Europejskiej. To między innymi zalecenia dotyczące obowiązków inwestora oraz zrównoważonego rozwoju i ujawniania informacji ważnych ze względu na tenże rozwój. Podkreślił, iż tym działaniom UE nadaje wysoki priorytet.