Forum Akademicko-Gospodarcze łączy uczelnie, jednostki badawczo-rozwojowe i przedsiębiorców

Forum Akademicko-Gospodarcze łączy uczelnie, jednostki badawczo-rozwojowe i przedsiębiorców
Fot. aleBank.pl
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
O trzech najważniejszych strategicznie obszarach współpracy nauki i biznesu w Polsce i o finansowaniu prac badawczo-rozwojowych mówił w podsumowaniu II Forum Akademicko-Gospodarczego (6.02.2020 r.) Krzysztof Pietraszkiewicz, Prezes Polskiego Forum Akademicko-Gospodarczego i Prezes Związku Banków Polskich.

#KrzysztofPietraszkiewicz: Kontynuowanie konferencji Polskiego Forum Akademicko-Gospodarczego będzie dobrze służyć rozwojowi naszej gospodarki, kompetencji i poprawie zdolności konkurencyjnych na rynku europejskim #ForumAkademickoGospodarcze #ZBP #Uczelnie #Przedsiębiorcy #B+R

Krzysztof Pietraszkiewicz:  Bardzo się cieszę, że tegoroczne Forum Akademicko-Gospodarcze objęło swoim zakresem trzy główne obszary. Pierwszy to wymiana poglądów, rekomendacje i obserwacje dotyczące działalności nowych organów polskich uczelni, mianowicie Rad Uczelni.

Konfrontacja różnych opinii, różnych doświadczeń była bardzo wzbogacająca, w szczególności jeśli chcemy, by polskie uczelnie rozwijały się jeszcze dynamiczniej, by były jeszcze lepiej związane z polską gospodarką, żeby działały jeszcze mocniej na rzecz innowacyjności, żeby kształciły kadry pod potrzeby zmieniającej się, przyszłej gospodarki.

I tutaj wymiana poglądów była znakomita i jednocześnie pokazująca, że członkowie Rad Uczelni starają się pogodzić kulturę akademicką, dorobek akademicki z ich doświadczeniami płynącymi z działalności gospodarczej.

Drugim obszarem niezmiernie ważnym strategicznie była kwestia dotycząca kształtowania programów nauczania na poziomie średnim, ale także wyższym w związku z pracą, działalnością Sektorowych Rad ds. Kompetencji, które działają na całym rynku europejskim.

Ich celem jest kształtowanie programów nauczania w taki sposób, aby przyszłe miejsca pracy, przyszli pracodawcy mogli bez zahamowań liczyć na to, że absolwenci szkół średnich, szkół wyższych, ale też w pewnym zakresie szkół podstawowych będą lepiej przygotowani do zmieniającej się gospodarki. Będą potrafili rozwiązywać różne problemy, współdziałać ze sobą, wykorzystywać wiedzę z różnych dziedzin.

Takie właśnie postulaty i wstępne wyniki dorobku prac Sektorowych Rad ds. Kompetencji zostały zaprezentowane podczas Forum, z podkreśleniem, że jest to początkowa faza prac.

Trzecim obszarem była kwestia finansowania publicznego i prywatnego, współpracy uczelni i przedsiębiorstw – przedsiębiorstw i uczelni. Padły tutaj bardzo ciekawe informacje o wzroście nakładów publicznych na sferę badań i wdrożeń, o obecnie funkcjonujących i nowych instrumentach, które kreują współpracę pomiędzy uczelniami, jednostkami badawczo-rozwojowymi a przedsiębiorcami.

Zaprezentowano również informacje o różnych formach i metodach tego finansowania. Przedstawiły swoje programy działań instytucje, które oferują środki z poziomu krajowego, ale także dwa bardzo ważne Krajowe Punkty Kontaktowe: ten, który koordynuje prace i organizuje finansowanie w zakresie prac badawczo-rozwojowych oraz ten Punkt, który organizuje prace i oferuje różne produkty ze strony instytucji finansowych.

Wierzę, że kontynuowanie tej współpracy, konferencji Polskiego Forum Akademicko-Gospodarczego będzie dobrze służyć także w przyszłości rozwojowi naszej gospodarki, rozwojowi naszych kompetencji i poprawie naszych zdolności konkurencyjnych na rynku europejskim.

Źródło: aleBank.pl