FLBS 2019: Jak uzyskać przewagę w dobie cyfrowej

FLBS 2019: Jak uzyskać przewagę w dobie cyfrowej
FLBS 2019 Fot. aleBank
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Myśl globalnie, działaj lokalnie – ta myśl francuskiego przyrodnika i mikorobiologa Rene Dubos stanowi doskonałe przesłanie dla spółdzielczych instytucji finansowych. W jaki sposób utrzymać pozycję na rynku i zachować własną tożsamość w dobie globalizacji i cyfrowej transformacji całej gospodarki? Odpowiedzi na to pytanie poszukiwali uczestnicy tegorocznego Forum Liderów Banków Spółdzielczych podczas sesji, moderowanej przez prezesa ZBP Krzysztofa Pietraszkiewicza.

#PiotrBalcerzak: Digitalizacja generuje również nowe, niespotykane dotąd ryzyka. Konieczne jest ustawiczne szkolenie bankowców i koordynacja działań #ForumLiderówBS #ZBP #GrupaBPS # #SGB #KZBS #BankiSpółdzielcze

Konieczność harmonijnego współdziałania banków spółdzielczych w ramach zrzeszeń, a nawet i całego sektora nie podlega dziś żadnej dyskusji.

Grzegorz Flanz, wiceprezes Banku Spółdzielczego w Toruniu przypomniał jednak, że ani kooperacja, ani struktury wykreowane przez zrzeszenia nie powinny być traktowane jako czynnik zwalniający poszczególne banki z działań o charakterze modernizacyjnym.

Zauważył on, iż myślenie w kategoriach bankowości spółdzielczej sprzyja postrzeganiu wszystkich podmiotów w ramach jednej całości, a relatywnie dobre rezultaty osiągane przez sektor mogą stanowić istotny czynnik demotywacyjny dla maruderów, którzy znacząco odbiegają od wspomnianej średniej in minus.

− Średnio co drugi klient banku lokalnego posiada kartę płatniczą. W rzeczywistości mamy zarówno instytucje, gdzie odsetek posiadaczy kart przekracza 90%, jak również i takie, w których zaledwie co piąty posiadacz konta dysponuje tym instrumentem płatniczym – wskazał Grzegorz Flanz.

Zwrócił on również uwagę, iż relacyjny charakter lokalnych banków nie stoi w sprzeczności z podtrzymywaniem przez te instytucje tradycyjnych wartości, takich, jak utrzymywanie długofalowych relacji z klientami czy zaangażowanie w życie „małych ojczyzn”.

 

− Takie postrzeganie lokalności to bzdura. Dla nas przejście na technologie cyfrowe i bankowość mobilną było otwarciem na nowe kategorie klientów – zauważył reprezentant Banku Spółdzielczego w Toruniu.

Dynamiczna cyfryzacja niezbędna jest także w dziedzinie backoffice, o czym wspomniał wiceprezes Banku Polskiej Spółdzielczości Paweł Gula. W jego opinii konieczna jest daleko posunięta integracja narzędzi IT wspierających pracę banków, a w dalszej perspektywie także stworzenie jednej, wspólnej hurtowni danych dla całej grupy, wyposażonej w zaawansowane narzędzia analityczne oraz możliwość wymiany danych z takimi instytucjami jak Krajowa Izba Rozliczeniowa czy Biuro Informacji Kredytowej.

− Dostęp do danych stanowi jedną z głównych przewag bankowości komercyjnej, tymczasem przy obecnym rozczłonkowaniu osiągnięcie tego efektu w sektorze spółdzielczym byłoby szczególnie trudne – ocenił Paweł Gula.

FinTech czyli rywale

Wśród największych rywali spółdzielców nierzadko wymieniane są firmy z sektora FinTech. Paweł Widawski, wiceprezes Fundacji Polska Bezgotówkowa zwrócił uwagę, że rozumienie pojęcia fintech jako odrębnej kategorii instytucji finansowych jest z gruntu błędne.

– Należy przestać traktować to pojęcie w sposób przedmiotowy, jako antytezę banku. FinTech to zjawisko związane z wykorzystaniem innowacyjnych technologii na rynku finansowym, każdy podmiot, który tak działa de facto jest FinTechem. Również i polskie banki spółdzielcze dzięki dużej mobilizacji i wsparciu ze strony zrzeszeń są już de facto FinTechami – nadmienił Paweł Widawski.

Czytaj także: FLBS. Aplikacja BS API to nowa epoka w digitalizacji banków spółdzielczych

Przypomniał on, iż wiele usług, takich jak płatności elektroniczne, oferowanych przez banki spółdzielcze nierzadko reprezentuje wyższy poziom aniżeli analogiczna oferta w instytucjach komercyjnych.

Bankowy profil zaufany

Piotr Witczak, członek zarządu Banku Spółdzielczego w Zgierzu stwierdził, iż banki powinny skoncentrować się na współpracy z sektorem publicznym i wprowadzić profil zaufany.

O tym, że jest to jeden z przyszłościowych kierunków świadczy olbrzymia popularność takich usług jak składanie wniosków o transfery socjalne w ramach programów „Rodzina 500+” i „Dobry Start”, za pośrednictwem lokalnych instytucji finansowych.

− To są te cegiełki, które budują obraz banku i jego pozytywne postrzeganie przez klientów, a wizerunek poszczególnych banków przekłada się reputację całego sektora – dodał Piotr Witczak.

Czytaj także: FLBS. Banki spółdzielcze w czołówce płatności mobilnych

Należy jednak pamiętać, iż digitalizacja generuje również nowe, niespotykane dotąd ryzyka. W jaki sposób stawić czoła doskonale zorganizowanym cyberzłodziejom?

Piotr Balcerzak, dyrektor Zespołu Bezpieczeństwa Banków ZBP zwrócił uwagę, że w tym obszarze konieczna jest z jednej strony koordynacja działań i konsolidacja wiedzy na po poziomie zrzeszeń, z drugiej zaś ustawiczne szkolenie bankowców.

Źródło: aleBank.pl