Ewa Łuniewska na czele polskiej branży leasingowej

Ewa Łuniewska na czele polskiej branży leasingowej
Ewa Łuniewska, Przewodnicząca Komitetu Wykonawczego Związku Polskiego Leasingu. Źródło: ZPL
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Ewa Łuniewska, prezes ING Lease Polska, podczas ostatniego posiedzenia KW ZPL została wybrana na stanowisko Przewodniczącej Komitetu Wykonawczego Związku Polskiego Leasingu. Po raz pierwszy, w 26-letniej historii polskiej organizacji leasingowej, to stanowisko zostało powierzone kobiecie.

#EwaŁuniewska: Zależy nam na tym, aby dobrze reprezentować całą branżę leasingową, która odgrywa kluczową rolę w polskiej gospodarce #ZPL #Leasing

‒ Komitet Wykonawczy ZPL wypracuje w najbliższym czasie nowe ramy strategiczne organizacji. Zależy nam na tym, aby dobrze reprezentować całą branżę leasingową, która odgrywa kluczową rolę w polskiej gospodarce.

Mamy wiele wspólnych priorytetów obejmujących digitalizację procesów leasingowych, aktywne uczestnictwo w tworzeniu ram prawnych, a nawet tworzenie wspólnych platform ‒ powiedziała Ewa Łuniewska, Przewodnicząca KW ZPL.

Nowa przewodnicząca KW ZPL współpracuje ze Związkiem Polskiego Leasingu od 2017 r., kiedy dołączyła do Komitetu Wykonawczego i razem z Marcinem Balickim, prezesem Millennium Leasing, zainicjowała działalność grupy roboczej, koncentrującej się na digitalizacji branży leasingowej.

Jako przewodnicząca reprezentuje związek wobec instytucji i partnerów zewnętrznych na rynku krajowym, zajmuje się transformacją statutową Związku Polskiego Leasingu, jak również nadzoruje komunikację zewnętrzną i wewnętrzną organizacji.

Czytaj także: Prezes Pekao Leasing w zarządzie Związku Polskiego Leasingu

Pełny skład KW ZPL i nowy podział kompetencji

Na czele polskiej organizacji leasingowej stoi Ewa Łuniewska, Przewodnicząca KW ZPL i prezes ING Lease Polska, oraz siedmiu prezesów, sprawujących w ZPL funkcje wiceprzewodniczących.

Wybrani członkowie KW ZPL odpowiadają za określone obszary działalności polskiej organizacji leasingowej. Jak wspomniano wcześniej Ewa Łuniewska, jako przewodnicząca, reprezentuje związek wobec instytucji i partnerów zewnętrznych na rynku krajowym, zajmuje się transformacją statutową Związku Polskiego Leasingu, jak również nadzoruje komunikację zewnętrzną i wewnętrzną organizacji.

Na rzecz rozwoju digitalizacji branży pracują Marcin Balicki (prezes Millennium Leasing) i Paweł Pach (prezes PKO Leasing). Paweł Pach nadzoruje także działalność Grupy ds. dobrych praktyk i CSR.

Sprawami prawnymi i podatkowymi (w tym przeciwdziałaniu fraudom) zajmuje się Cezary Raczyński (prezes zarządu mLeasing).

Tematy z obszaru rachunkowości nadzoruje w ZPL Rafał Merk (członek zarządu Polskiego Związku Wynajmu i Leasingu Pojazdów). Rafał Merk odpowiada także – wspólnie z Arturem Nowickim, członkiem Rady Nadzorczej Grupy DBK, za rynek motoryzacji i pogłębianie współpracy z PZWLP.

Radosław Woźniak, prezes Europejskiego Funduszu Leasingowego, z ramienia KW ZPL, nadzoruje obszar statystyk i monitorowania rynku polskiej branży leasingowej.

Nowym obszarem na mapie działalności KW ZPL, skoncentrowanym na transformacji statutowej Związku Polskiego Leasingu, zajmują się: Szymon Kamiński, prezes PEKAO Leasing, Ewa Łuniewska, Marcin Balicki, Paweł Pach i Cezary Raczyński.

Natomiast sprawami współpracy międzynarodowej opiekuje się Mieczysław Woźniak, członek Zarządu Leaseurope i wieloletni członek KW ZPL.

Czytaj także: ZPL wzmacnia Komitet Wykonawczy

Biogram Ewy Łuniewskiej, Przewodniczącej KW ZPL

Poza społeczną działalnością w ZPL, Ewa Łuniewska pełni funkcję Prezesa Zarządu ING Lease Polska (od czterech lat i sześciu miesięcy).

Z Grupą ING, nowa liderka branży leasingowej, jest związana od 29 lat. Na początku kariery zawodowej Ewa Łuniewska odpowiadała za bankowość korporacyjną, finansowanie strukturyzowane oraz dłużne rynki kapitałowe w Oddziale ING Bank N.V. w Warszawie.

W 2001 roku została powołana na stanowisko Dyrektora Departamentu Klientów Strategicznych w ING Banku Śląskim. Od 2006 roku jako Dyrektor w Pionie Korporacyjnej Sieci Sprzedaży odpowiadała za doskonalenie oferty produktów bankowych dla klientów korporacyjnych, a także rozwój przeznaczonych dla nich kanałów internetowych i mobilnych.

Ewa Łuniewska jest absolwentką Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Biogramy wszystkich członków KW ZPL udostępnia strona www.leasing.org.pl  

Źródło: Związek Polskiego Leasingu / ZPL