Raport ZLP i EY-Parthenon: rynek leasingu z perspektywą na dalszy rozwój

Raport ZLP i EY-Parthenon: rynek leasingu z perspektywą na dalszy rozwój
Źródło: ZPL
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Polska jest dziś 5. rynkiem leasingu w Europie i najszybciej rosnącym w Unii Europejskiej – wynika z raportu Związku Polskiego Leasingu przygotowanego wraz z EY-Parthenon. W ciągu ostatnich 18 lat rynek leasingu w Polsce urósł ponad sześciokrotnie: z 16 mld zł sfinansowanych aktywów rocznie w 2005 roku do 102 mld zł w 2023 roku, rozwijając się w średnim tempie ponad 10 proc. rocznie. Branża leasingowa stanowi motor napędowy polskiej gospodarki: leasing finansuje prawie 30 proc. wszystkich nakładów inwestycyjnych w polskiej gospodarce, jest preferowaną formą finansowania dla MŚP, które to przedsiębiorstwa generują niemal 50 proc. PKB w Polsce. Aż 77 proc. firm leasingowych uważa, że koniunktura w sektorze w ciągu następnych 5 lat będzie dobra, a dodatkowe 18 proc., że bardzo dobra, czytamy w komunikacie prasowym ZLP.

Związek Polskiego Leasingu (ZPL) opublikował raport „Leasing na ścieżce transformacji. 30 lat napędzamy gospodarkę”, przygotowany wraz z EY-Parthenon. Okazją do jego powstania jest obchodzone w tym roku 30-lecie działania ZPL.

Jak wynika z raportu, polski rynek leasingu jest na drodze stałego wzrostu – jest najszybciej rozwijającym się rynkiem w Unii Europejskiej. Biorąc pod uwagę wartość nowych sfinansowanych inwestycji, zajmujemy dziś w Europie 5. miejsce (wg danych Leaseurope za 2022 r.).

– Pozycja leasingu rosła w Polsce razem z biznesem naszych klientów. W 2023 roku firmy zrzeszone w Związku Polskiego Leasingu sfinansowały – w oparciu o umowy leasingu oraz umowy pożyczki – inwestycje o wartości ponad 100 mld zł.

Na przestrzeni minionych 30 lat rynek leasingowy kilkukrotnie musiał uzbroić się w cierpliwość, obserwując spadek dynamiki inwestycji, który był konsekwencją trudnej sytuacji makroekonomicznej.

Paweł Pach, prezes zarządu w PKO Leasing

Jednak żadne perturbacje, zarówno w średniej, jak i dłuższej perspektywie, nie zachwiały stabilnością naszej branży. Zawsze, potrafiliśmy reagować właściwie, w odpowiednim momencie, aktywnie dostosowując finansowanie do potrzeb naszych klientów mówi Paweł Pach, prezes PKO Leasing, przewodniczący Rady ZPL.

Czytaj także: PKO Leasing umocnił pozycję lidera w rekordowym 2023 roku

Leasing w Polsce: bilion złotych inwestycji w ciągu 30 lat

Od 2005 roku rynek leasingu urósł ponad sześciokrotnie: od 16 mld zł sfinansowanych aktywów w 2005 roku do 102 mld zł w 2023 roku. W ubiegłym roku branża przebiła barierę 200 mld zł wartości wszystkich aktywów będących w użytkowaniu ponad 1 miliona klientów. Łączna wartość inwestycji sfinansowanych leasingiem w ciągu 30 lat to kwota aż 1 bln zł.

– Po 30 latach Polska stała się 5. rynkiem pod względem wartości sfinansowanych leasingiem aktywów w Europie, doganiając kraje takie jak Wielka Brytania, Niemcy, Francja czy Włochy. 

Jesteśmy dumni, że przedsiębiorcy nam zaufali do tego stopnia, że od 2005 roku rynek leasingu w Polsce urósł ponad sześciokrotnie, stając się jednym z kluczowych elementów funkcjonowania gospodarki kraju. 

Monika Constant prezes Zarządu Związku Polskiego Leasingu

Prawie 50 proc. PKB w Polsce jest generowane przez sektory o wysokim udziale leasingu w nakładach inwestycyjnych.

W 2022 leasing stanowił 27,5 proc. wszystkich nakładów inwestycyjnych w Polsce – mówi Monika Constant, prezeska Związku Polskiego Leasingu.

Czytaj także: Związek Polskiego Leasingu: wartość sfinansowanych przez branżę leasingową inwestycji w 2023 roku z rekordowym poziomem 100 mld złotych

Firmy wybierają leasing zamiast kredytów

Jak wynika z raportu, finansowanie środków ruchomych leasingiem i pożyczką leasingową jest wyższe niż finansowanie kredytem inwestycyjnym. Wartość wszystkich środków ruchomych na koniec ubiegłego roku sfinansowana leasingiem wyniosła blisko 200 mld zł, podczas gdy kredytem inwestycyjnym niecałe 170 mld zł. Już ponad połowa nowych pojazdów jest rejestrowana przez firmy leasingowe i wynajmu.

– Leasing już dziś dla wielu przedsiębiorców jest preferowaną formą finansowania, daje większą elastyczność oraz wiąże się z mniejszym ryzykiem dla obu stron umowy. Branża będzie się transformować od „finansowania aktywów” do „zarządzania aktywami”, tworząc ekosystemy usług i dostarczać klientom bardziej kompleksowe rozwiązania.

Leasing odegra istotną rolę w transformacji energetycznej wielu kluczowych dla Polski sektorów, w których branża leasingowa do tej pory była bardzo aktywna, np. transport, przetwórstwo przemysłowe czy rolnictwo. 

Dalsze oczekiwane zmiany regulacyjne umożliwią postęp w  cyfryzacji, wspierając budowanie percepcji branży jako zwinnej, działającej szybko i skutecznie, oferującej elastyczne i dopasowane rozwiązania dla swoich klientów – mówi Łukasz Sikora, partner EY-Parthenon.

Czytaj także: Banki spółdzielcze stawiają na leasing

Co hamuje rozwój rynku leasingu w Polsce?

Najważniejsze kwestie, które zdaniem firm leasingowych hamują rozwój rynku, stanowią bariery regulacyjne i prawne. W ramach ankiety przedstawiciele sektora leasingowego wskazali takie bariery oraz ryzyka jak:

– bariery regulacyjne uniemożliwiające pełną digitalizację sprzedaży (rejestrowanie auta w urzędzie, czy też wymóg podpisu kwalifikowanego przy zawieraniu umów leasingowych na odległość, będący konsekwencją kodeksowego wymogu);

– bariery prawne w postaci ograniczeń w korzystaniu z dotacji przy finansowaniu inwestycji leasingiem, ustawy konsumenckiej oraz niejednoznaczne podejście do kwalifikacji aktywów (brak precyzyjnej standaryzacji);

– brak pełnego zrozumienia przez klientów charakterystyki leasingu, zwłaszcza w porównaniu do alternatywnych form finansowania – jak np. kredyt.

Pozytywny jest fakt, że firmy leasingowe dobrze oceniają koniunkturę w następnych 5 latach. Aż 77 proc. respondentów badania EY-Parthenon i ZPL uważa, że koniunktura w sektorze będzie dobra, a dodatkowe 18 proc., że bardzo dobra.

Na tle innych krajów europejskich, leasing w Polsce jest usługą wyjątkowo popularną, wskaźniki penetracji leasingiem są wyższe niż średnia europejska.

Związek Polskiego Leasingu (ZPL) raport „Leasing na ścieżce transformacji. 30 lat napędzamy gospodarkę”, przygotowany wraz z EY-Parthenon.
Źródło: Raport EY-Parthenon i ZPL.

Pełna wersja raportu dostępna jest TUTAJ.

Źródło: Związek Polskiego Leasingu / ZPL