Europejskie Forum Rolnicze 2020 – tematy najważniejszych debat

Europejskie Forum Rolnicze 2020 – tematy najważniejszych debat
Źródło: EFR
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Z jakim problemami zmierzy się Komisja Rolnictwa pod kierownictwem nowego Komisarza ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich UE? Czy transformacja cyfrowa to dla rolnictwa szansa, czy zagrożenie? Który polski produkt może stać się hitem eksportowym i podbić rynki krajów afrykańskich i azjatyckich? To główne zagadnienia trzeciej edycji Europejskiego Forum Rolniczego. Najważniejsze wydarzenie w branży rolno-spożywczej odbędzie się w dniach 20 − 21 marca 2020 roku w Centrum G2A Arena w Jasionce k. Rzeszowa.

#KrzysztofPodhajski: Istotne kwestie EFR to przygotowania do nowej perspektywy w ramach Wspólnej Polityki Rolnej i konsekwencje zmian klimatycznych #BankiSpółdzielcze #BankowośćSpółdzielcza #Jasionka #forumagricole #EFRWP @MRiRW_GOV_PL

Europejskie Forum Rolnicze to dwa dni dyskusji i spotkań z udziałem przedstawicieli polskiej oraz międzynarodowej polityki. To również znakomita okazja, aby poznać najnowsze rozwiązania i narzędzia dedykowane podnoszeniu jakości produkcji rolnej.

Druga edycja Forum, która odbyła się w marcu 2019 r., zgromadziła blisko 3000 uczestników-rolników, doradców rolnych, producentów i przetwórców, członków branżowych związków rolniczych, przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego oraz instytucji naukowych i branżowych z całej Europy.

– Tworząc agendę Europejskiego Forum Rolniczego, kierujemy się potrzebą przeprowadzenia merytorycznej dyskusji o najważniejszych problemach i wyzwaniach stojących przed polskim, ale także europejskim rolnictwem.

Rok 2020 to ostatni etap przygotowań do wdrożenia nowej perspektywy budżetowej w ramach Wspólnej Polityki Rolnej. Bez wątpienia wpłynie ona na kształt europejskiego rolnictwa w najbliższych latach.

Z kolei w Polsce borykamy się z konsekwencjami zmian klimatycznych oraz zagrożeniem klęskami żywiołowymi – w tym długotrwałymi i coraz częstszymi okresami suszy. Te dwa tematy będą jednymi z najbardziej istotnych kwestii poruszanych podczas Forum w 2020 roku – mówi Krzysztof Podhajski, prezes zarządu Fundacji Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej, współorganizatora wydarzenia.

Wyzwania i priorytety Wspólnej Polityki Rolnej

Europejskie Forum Rolnicze w 2020 roku tradycyjnie rozpocznie debata o przyszłości rolnictwa w Unii Europejskiej. Wdrożenie Wspólnej Polityki Rolnej w nowej perspektywie budżetowej, dostosowanie rolnictwa do zmian technologicznych i klimatycznych, a także utrzymanie jego konkurencyjności i wysokiej jakości – czy to będą najważniejsze wyzwania i problemy, z jakimi zmierzy się Komisja Rolnictwa pod kierownictwem nowego Komisarza ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich UE?

Cyfryzacja rolnictwa i obszarów wiejskich

W ramach Forum 2020 zostaną postawione pytania m.in. o aktualne instrumenty wsparcia dla rolników oraz rodzaje i dostępność nowych technologii. Nie zabraknie również dyskusji nt. szansy rozwoju płynącej z transformacji cyfrowej, ale również zagrożeń, jakie niesie za sobą sztuczna inteligencja czy modyfikacje genetyczne w produkcji rolno-spożywczej.

Zarządzanie zasobami wodnymi w obliczu zmian klimatycznych

W agendzie trzeciej edycji nie może zabraknąć dyskusji nt. dostosowania rolnictwa do zmian klimatycznych – jednego z głównych celów stawianych przed nową WPR. Wśród poruszanych tematów znajdą się zagadnienia związane m.in. z zarządzaniem wodą i potrzebą dbania o środowisko naturalne na obszarach produkcyjnych czy wolumenem zużywanych środków produkcji.

Biorąc pod uwagę zwiększającą się częstotliwość okresów bez opadów atmosferycznych i niskie zasoby wody w Polsce − organizatorzy chcą poszukać odpowiedzi na pytanie, jakie działania należy podjąć, aby zabezpieczyć bezpieczeństwo żywnościowe naszego kraju. Uczestnicy panelu zastanowią się również, jak skutecznie łagodzić negatywny wpływ rolnictwa na środowisko i klimat.

Rynki pozaeuropejskie szansą na rozwój przemysłu rolno-spożywczego

Jakie produkty i towary mogą stać się polskim hitem eksportowym i podbić rynki krajów afrykańskich i azjatyckich? Organizatorzy Forum po raz kolejny zapraszają przedstawicieli Komisji Europejskiej, polskiego rządu oraz potencjalnych partnerów z Afryki i Azji do udziału w debacie o szansach dla rolnictwa, jakie płyną z rosnącego popytu na produkty żywnościowe w krajach spoza UE.

Ekspozycje nowoczesnych rozwiązań dla rolnictwa

Dyskusjom odbywającym się w ramach Forum w Jasionce towarzyszyć będą prezentacje nowoczesnych rozwiązań dla rolnictwa. Uczestnicy będą mogli zapoznać się z najnowszymi technologiami oraz innowacjami m.in. w zakresie jakości produkcji rolnej, finansowania i obniżania kosztów oraz ograniczania jej negatywnego oddziaływania na środowisko.

Rejestracja na EFR rozpocznie się 20 stycznia 2020 r.

Europejskie Forum Rolnicze skierowane jest do szerokiego grona osób na co dzień mających do czynienia i związanych z problematyką rolnictwa: rolników, doradców rolnych, producentów i przetwórców, członków branżowych związków rolniczych, przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, instytutów naukowych oraz instytucji branżowych z całej Europy.

Bezpłatna rejestracja rozpocznie się w styczniu 2020 roku, za pośrednictwem strony internetowej: www.forum-jasionka.pl

Więcej szczegółów: www.forum-jasionka.pl

Źródło: aleBank.pl