Europejski Fundusz Gwarancyjny już od czerwca 2021 roku dostępny dla polskich firm

Europejski Fundusz Gwarancyjny już od czerwca 2021 roku dostępny dla polskich firm
Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Unii Europejskiej
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Ponad 14 miliardów złotych z trzynastu polskich instytucji finansowych trafi jeszcze w tym roku do przedsiębiorców. Szacuje się, że w całym okresie aktywności Europejskiego Funduszu Gwarancyjnego będą mogli oni skorzystać z finansowania antykryzysowego szacowanego nawet na 20 mld zł, czytamy w informacji prasowej Krajowego Punktu Kontaktowego ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej.

Kwoty szacowanego wolumenu są adekwatne do składki, jaką Polska zadeklarowała na poczet EFG w wysokości około 1,1 mld EUR.

22 państwa w EFG

Europejski Fundusz Gwarancyjny został utworzony dobrowolnie i solidarnościowo przez  państwa członkowskie Unii Europejskiej, jako narzędzie walki z ekonomicznymi skutkami pandemii COVID-19.

Środki zostały powierzone Grupie Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) na zaoferowanie gwarancji portfelowych oraz palety instrumentów dla funduszy podwyższonego ryzyka w celu poprawy dostępu do zewnętrznych źródeł finansowania.

Do EFG przystąpiły 22 państwa, z czego instytucje finansowe siedemnastu z nich zdołały przejść z sukcesem proces selekcji.

Polska zajmuje obecnie wysokie 5. miejsce pod względem liczby zatwierdzonych projektów w EFG- przed m. in. Szwecją, Belgią i Niemcami. W czołówce plasują się zaś takie państwa jak Włochy, Hiszpania czy Francja.

Tańsze i prostsze finansowanie dla firm

– Bardzo się cieszę, że polski rynek finansowy w sposób odpowiedzialny zareagował  i odpowiedział na wezwanie swoich klientów, a także polskiego rządu o skorzystanie z nowego europejskiego funduszu, współfinansowanego przez Polskę. Liczymy na to, że już w czerwcu zostaną udostępnione nowe środki dla polskich przedsiębiorców. Przedsiębiorcy powinni zyskać w efekcie dostęp do tańszego i prostszego finansowania- powiedział dr Jarosław Gowin, Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Rozwoju, Pracy i Technologii, i dodał:

– Szybkie i profesjonalne przygotowanie rynku do wykorzystania nowych instrumentów było możliwe dzięki zorganizowanej współpracy Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii oraz Krajowego Punktu Kontaktowego ds. Instrumentów Finansowych Programów UE.

Instytucje finansowe mogą skorzystać z zabezpieczenia ryzyka kredytowego w ramach trzech linii gwarancyjnych oferowanych w ramach EFG.

Dwie linie udostępnione przez Europejski Fundusz Inwestycyjny (EFI) ukierunkowane są na finansowanie głównie MSP, a linia zarządzana przez EBI ukierunkowana jest na finansowanie dużych przedsiębiorstw oraz podmiotów ochrony zdrowia.

Oferta współpracy kierowana do prywatnych i publicznych instytucji finansowych

Gwarancje udzielane są w trybie portfelowym  na poziomie indywidualnych transakcji, włączanych do portfela przez uprawnione instytucje finansowe na podstawie delegacji udzielonych przez EBI lub EFI do podejmowania decyzji kredytowych, monitoringu i windykacji.

Do współpracy zaproszono zarówno publiczne i prywatne instytucje kredytowe, finansowe (w tym m.in. podmioty leasingowe i faktoringowe) lub fundusze pożyczkowe oraz krajowe banki prorozwojowe (w Polsce BGK).

Instytucja finansowa podejmuje decyzje kredytowe w oparciu o własne polityki, zasady i wytyczne, dotyczące głównie ryzyka kredytowego, które podlegają ocenie na etapie procesu due dilligence, który jest przeprowadzany w celu zakwalifikowania danej instytucji do współpracy z EBI lub EFI.

Z kolei paleta instrumentów kapitałowych EFG skierowana jest do kandydatów na pośredników finansowych, którymi są fundusze inwestycyjne i spółki celowe, dokonujące długoterminowych inwestycji kapitałem podwyższonego ryzyka, w postaci kapitału własnego, kapitału uprzywilejowanego, instrumentów quasi-kapitałowych, hybrydowych instrumentów dłużno-kapitałowych (instrumentów finansowych typu mezzanine) lub w postaci innego finansowania dłużnego.

Europejskie gwarancje wpływają m.in. korzystnie na zmniejszenie wymogów kapitałowych  banków. Warunkiem zaoferowania kredytów lub pożyczek z gwarancjami EFG jest przeniesienie korzyści z gwarancji ze środków publicznych na odbiorców końcowych czyli na przedsiębiorców. 

Tym samym gwarancje EFG ułatwiając dostęp do finansowania poprzez stymulowanie nowej akcji kredytowej w obecnych niekorzystnych warunkach rynkowych.

Korzyści, które uzyskują  klienci to przede: wszystkim złagodzenie restrykcji i polityk kredytowych dotyczących pewnych typów dłużników lub sektorów, niższa cena finansowania, brak konieczności ustanowienia innego materialnego zabezpieczenia.

– Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych UE (KPK), jako szczególny ośrodek rządowy – tj. afiliowany przy rynku finansowym- inicjował lub wspiera polski rynek finansowy w staraniach o instrumenty finansowe z EFG. Wspomagamy wszystkich obecnych polskich wnioskodawców, których wnioski przekraczają już 14 mld zł – powiedział Arkadiusz Lewicki, Dyrektor Krajowego Punktu Kontaktowego ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej, i dodał:

-Kolejne wnioski są w przygotowaniu. Zapraszamy wszystkie instytucje finansowe, które jeszcze nie podjęły tej możliwości, ponieważ wnioski można składać tylko do października br. KPK będzie oczywiście wspierał także informacyjnie i promocyjnie przedsiębiorców w jak najszybszym dostępie do tych środków.

Oferta finansowania z gwarancjami EFG będzie dostępna dla polskich przedsiębiorców, którzy w długiej perspektywie realizowali rentowną działalność gospodarczą, ale znaleźli się w trudnej sytuacji ze względu na gospodarcze skutki pandemii COVID-19

Instytucje finansowe zainteresowane szczegółami oferty EFG i zainteresowane nawiązaniem współpracy z EBI lub EFI mogą skorzystać z bezpłatnego i szybkiego wsparcia Krajowego Punktu Kontaktowego ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej.

Do tej pory zainteresowanie współpracą z EFI lub EBI wyraziło kilkadziesiąt instytucji finansowych, z czego pierwszych trzynaście już przeszło z sukcesem w Luksemburgu (siedziba Grupy EBI) proces selekcji. 

Co ważne, należą do nich niemalże wszystkie rodzaje obsługujących biznes instytucji: banki, spółki leasingowe, fundusze pożyczkowe oraz fundusze podwyższonego ryzyka. Pozwoli to przedsiębiorcy wybrać dogodną formę i sposób finansowania do potrzeb.

Zakłada się, że już w połowie roku oferta finansowania z gwarancjami EFG będzie dostępna dla polskich przedsiębiorców, którzy w długiej perspektywie realizowali rentowną działalność gospodarczą i spełnialiby podstawowe wymogi dla udzielenia finansowania komercyjnego przez kredytodawcę lub innych pośredników finansowych, lecz znaleźli się w trudnej sytuacji ze względu na gospodarcze skutki pandemii COVID-19.

Źródło: Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej