EUROFINAS: sprzedaż kredytów na stabilnym poziomie

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

statystyka.slupki.01.400x268O 5,6% wzrosła w III kwartale 2014 w stosunku do analogicznego okresu 2013 roku sprzedaż kredytów konsumpcyjnych łącznie w krajach, w których organizacje branżowe zrzeszone są w EUROFINAS, europejskiej reprezentacji rynku kredytowego. Według najnowszego raportu kwartalnego EUROFINAS, nowe kredyty udzielone przez instytucje finansowe (banki i firmy finansowe), będące członkami tej organizacji osiągnęły wartość 66,3 mld EUR.  Oznacza to wprawdzie nieznaczny  (o 0,1 mld EUR) spadek w porównaniu do poprzedniego kwartału, ale jeśli odnieść tę wartość do III kwartału 2013, to wzrost wyniósł 5 mld EUR (z 61,3 mld EUR).

Polski rynek kredytowy w europejskiej czołówce

Wskaźniki dynamiki różnią się  zarówno w ujęciu produktowym, jak i geograficznie. W przypadku kredytów gotówkowych przyrost ich łącznej wartości między III kwartałem 2014 roku a tym samym okresem roku 2013 to 3,5%. Najwyższe wzrosty widać w Norwegii, gdzie wartość sprzedaży w analizowanym okresie wzrosła prawie aż o 46% (!), i w Rumunii – tam instytucje finansowe, udzielające tego rodzaju kredytów zwiększyły ich sprzedaż o blisko 1/3 (30,9%). Obiecująco w statystyce EUROFINAS wypada rodzimy rynek kredytowy, który pod względem dynamiki wzrostu – 19% – plasuje się na trzecim miejscu. Warto zauważyć, że dane wykorzystane w raporcie, zostały dostarczone przez Konferencję Przedsiębiorstw Finansowych i odnoszą się do skupionych w niej firm pośrednictwa/doradztwa kredytowego i firm pożyczkowych.

150113.eurofinas.01.550x

Spośród innych „dużych” rynków, dwucyfrowy wzrost odnotowano jedynie w Wielkiej Brytanii. Natomiast  we Francji, Włoszech, Niemczech i Hiszpanii nadal dynamika jest symboliczna, a już prawdziwe trzęsienie ziemi przeżyła Szwecja, gdzie wartość sprzedaży kredytów gotówkowych w porównaniu z III kwartałem 2013 roku zmalała o 50% (spadek ze 122,7 mld EUR do 57,7 mld EUR).

Kredyt samochodowy: portugalski lider

Jeszcze korzystniejsza sytuacja niż w odniesieniu do wartości sprzedaży kredytów konsumpcyjnych ogółem rysuje się w obszarze finansowania zakupu samochodów nowych i używanych. Wzrost wartości takich kredytów między III kwartałami lat 2013 i 2014 wyniósł we wszystkich analizowanych krajach łącznie 10,4%. Najwyższy wzrost miał miejsce w Czechach, na poziomie 29,5%. Zdecydowanie powyżej średniego poziomu była też dynamika wzrostu w Portugalii, na poziomie 27,9%. – Wzrost związany jest z regulacjami, mającymi na celu  zwiększenie udziału samochodów o najbardziej korzystnych parametrach emisji spalin. W Lizbonie obowiązuje zakaz wjazdu samochodów 10-letnich do ścisłego centrum pod sankcją mandatu – zauważa dr Mirosław A. Bieszki, Doradca Ekonomiczny KPF.

Diametralnie odmienny obraz rynku kredytu samochodowego kształtuje się w Polsce – w naszym kraju ten produkt nie cieszy się nadmierną popularnością. W III kwartale 2014 roku w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego, jego sprzedaż zmalała z 8,7 mln EUR do 6,6 mln EUR, a więc o 23,3%.

Jeśli analizie poddamy cały rynek consumer finance, tj. z uwzględnieniem zarówno kredytów gotówkowych, jak i samochodowych, to najwyższa dynamika wzrostu w analizowanym okresie miała miejsce w Rumunii – 28,2% i Portugalii – 19%. Natomiast zagregowany wskaźnik dla polskiego rynku kredytowego wyniósł 15,7%.

– Wyniki opublikowane przez EUROFINAS pokazują pozytywną tendencję, ale musimy pamiętać, że firmy z sektora finansowego, jak żadne inne, są bardzo wrażliwe na to, co się dzieje w ich otoczeniu. Przedstawiony przez Eurostat poziom cen dowodzi, że Unia Europejska znajduje się na ścieżce deflacyjnej, a to należy intepretować jako po prostu strukturalny brak popytu, co nie może dziwić, zważywszy, że wskaźnik bezrobocia dla UE wynosi 11,5 %. Odpowiedzialny za rozwiązanie problemu tego problemu Europejski Bank Centralny i kierujący nim Mario Draghi,  wydaje się być bardziej zainteresowany zadowoleniem polityków niż rozwiązywaniem realnych problemów – komentuje dr Bieszki.

Dane pochodzą z kwartalnego raportu EUROFINAS (European Federation of Finance House Associations) i w sposób syntetyczny opisują sytuację w zakresie sprzedaży kredytów konsumenckich w takich krajach jak: Belgia, Czechy, Dania, Finlandia, Francja, Hiszpania, Litwa, Niemcy,  Norwegia, Polska, Portugalia, Rumunia, Szwecja, Wielka Brytania i Włochy.

Źródło: KPF