EU Green Bonds Standard: Komisja Europejska przedstawiła nową propozycję europejskiego standardu zielonych obligacji

EU Green Bonds Standard: Komisja Europejska przedstawiła nową propozycję europejskiego standardu zielonych obligacji
Fot. stock.adobe.com / vincenzo addomino/EyeEm
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
W dniu 6 lipca 2021 r. Komisja Europejska ("Komisja") opublikowała projekt rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie europejskich zielonych obligacji. Jest ono elementem strategii Komisji mającej na celu zwiększenie zrównoważonego charakteru systemu finansowego UE.

We wniosku przewidziano stworzenie wysokiej jakości dobrowolnego standardu, dostępnego dla wszystkich emitentów (zarówno prywatnych, jak i rządów), aby pomóc w finansowaniu zrównoważonych inwestycji.

Europejski standard zielonych obligacji ma stanowić „złoty standard”, definiujący sposób jak najlepszego wykorzystania obligacji ekologicznych przez przedsiębiorstwa i organy publiczne

Tzw. „zielone obligacje” (zwane również obligacjami ekologicznymi) są już wykorzystywane do pozyskiwania finansowania w niektórych sektorach, jak np. produkcja i dystrybucja energii, zasobooszczędne mieszkalnictwo czy niskoemisyjna infrastruktura transportowa.

Czytaj także: DNB Bank Polska wspiera Łódź w pierwszej emisji zielonych obligacji samorządowych

Ochrona przed pseudoekologicznym marketingiem

Jak wskazano we wniosku, duże zainteresowanie zielonymi obligacjami wykazują także inwestorzy. Europejski standard zielonych obligacji ma stanowić „złoty standard”, definiujący sposób jak najlepszego wykorzystania obligacji ekologicznych przez przedsiębiorstwa i organy publiczne do pozyskiwania funduszy na rynkach kapitałowych w celu finansowania ambitnych inwestycji.

Nowy standard będzie otwarty dla wszystkich emitentów, także dla tych spoza UE

Jednocześnie pozwoli on na spełnienie rygorystycznych wymogów w zakresie równoważonego rozwoju oraz zapewni inwestorom ochronę przed pseudoekologicznym marketingiem.

Czytaj także: Bank Pekao współorganizował pierwszą w Polsce emisję zielonych obligacji przez samorząd

Obligacje ekologiczne: czego wymaga UE?

Nowy standard będzie otwarty dla wszystkich emitentów, także dla tych spoza UE.

Proponowane ramy przewidują cztery kluczowe wymogi:

1.    Środki pozyskane w wyniku emisji tego rodzaju obligacji powinny być w pełni przeznaczone na projekty zgodne z unijną systematyką;
2.    Musi istnieć pełna przejrzystość co do sposobu wykorzystania wpływów z emisji obligacji w oparciu o szczegółowe wymogi sprawozdawcze;
3.    Wszystkie unijne zielone obligacje muszą zostać zweryfikowane przez zewnętrznego audytora, aby zapewnić zgodność z przepisami rozporządzenia oraz dopilnować, by finansowane projekty były zgodne z systematyką. Przewidziano w tym względzie szczególną, ograniczoną elastyczność dla emitentów długu państwowego;
4.    Zewnętrzni audytorzy świadczący usługi na rzecz emitentów unijnych zielonych obligacji muszą być zarejestrowani w Europejskim Urzędzie Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych i podlegać nadzorowi tego organu. Stanowić to będzie gwarancję jakości i wiarygodności ich usług i audytów, zapewniając tym samym ochronę inwestorów i integralność rynku. Przewidziano w tym względzie szczególną, ograniczoną elastyczność dla emitentów długu państwowego.

Czytaj także: Prezes EBC proponuje utworzenie europejskiego zielonego rynku kapitałowego

Do dnia 8 września 2021 r. otwarty jest proces zbierania opinii to przedstawionego projektu, które następnie zostaną przedstawione Parlamentowi Europejskiemu i Radzie jako wkład do debaty legislacyjnej.  

Źródło: aleBank.pl