Komisja Europejska prowadzi konsultacje dotyczące Strategii UE na rzecz inwestorów detalicznych

Komisja Europejska prowadzi konsultacje dotyczące Strategii UE na rzecz inwestorów detalicznych
Fot. stock.adobe.com / sergign
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
W dniu 11 maja 2021 r. na stronie internetowej Komisji Europejskiej ("Komisja") pojawiła się informacja o konsultacjach publicznych dotyczących przygotowywanej przez Komisję Strategii UE na rzecz inwestorów detalicznych. Przyjęcie Strategii jest planowane na pierwszą połowę 2022 roku.

Zgodnie z deklaracją Komisji, celem Strategii UE na rzecz inwestorów detalicznych jest „gospodarka służąca ludziom”.

Komisja dąży do zapewnienia, aby ramy prawne dotyczące inwestycji detalicznych zostały odpowiednio dostosowane do profilu i potrzeb konsumentów, pomogły zagwarantować lepsze wyniki rynkowe, wzmocniły pozycję inwestorów detalicznych i zwiększyły ich uczestnictwo w rynkach kapitałowych.

Strategia ta będzie obejmować szereg inicjatyw mających zapewnić inwestorom detalicznym dostateczny poziom pewności i zaufania.

Czytaj także: Projekt rozporządzenia UE w sprawie #artificialintelligence w pigułce; jak sztuczna inteligencja zmieni oblicze finansów

Do wyrażenia opinii Komisja zachęca wszystkich zainteresowanych, w szczególności osoby oraz podmioty reprezentujące:

    obywateli i gospodarstwa domowe (w charakterze inwestorów detalicznych);

    organizacje konsumenckie, które reprezentują interesy konsumentów i inwestorów detalicznych;

    instytucje kredytowe;

    firmy inwestycyjne;

    zakłady ubezpieczeń;

    pośredników finansowych;

    organy krajowe i ponadnarodowe;

    środowiska akademickie i ośrodki analityczne;

    podmioty poszukujące możliwości finansowania na rynkach kapitałowych.

Konsultacje publiczne trwają do 3 sierpnia 2021 roku.

Źródło: aleBank.pl