Edukacja finansowa w wyjątkowych czasach

Edukacja finansowa w wyjątkowych czasach
Fot. stock.adobe.com / Igor
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Ponad połowa Polaków uważa swoją wiedzę finansową za niewystarczającą - tak wykazały coroczne badania "Poziom wiedzy finansowej Polaków 2020" przeprowadzone przez Indicator, na zlecenie Fundacji Warszawski Instytut Bankowości oraz Fundacji GPW. Sektor bankowy może się pochwalić znaczącymi sukcesami w wypełnianiu tej luki, czego dowodem jest wskazanie 65% ankietowanych, że to właśnie banki i inne instytucje finansowe są głównym źródłem wiedzy finansowej.

#UrszulaSzulc: W kwietniu i maju w ramach #BankowcyDlaEdukacji przeprowadzono lekcje dla 16 tys. uczniów, wykłady dla 8 tys. studentów, i wykłady o cyberbezpieczeństwie dla nauczycieli, seniorów i pracowników JST #EdukacjaEkonomiczna #Cyberbezpieczeństwo #ZBP @WIBinstytut

W tych działaniach wielki udział ma Program Bankowcy dla Edukacji, którego sukces oparty jest na współpracy wielu podmiotów, w tym 200 banków i instytucji sektora bankowego.

Program został zainicjowany przez Związek Banków Polskich, a jego operatorem jest Fundacja Warszawski Instytut Bankowości.

BAKCYL dla uczniów

Badanie „Poziom wiedzy finansowej Polaków 2020” wykazało, że najbardziej pożądaną formą zdobywania wiedzy są bezpośrednie spotkania. W programie liczba bezpośrednich spotkań w ciągu roku – głównie lekcji w szkołach i wykładów na uczelniach – sięga około 20 tys., z liczbą uczestników ponad 400 tys.

Równie często wskazywanym źródłem wiedzy, zwłaszcza wśród młodych, jest Internet (59% ankietowanych) i media (37% ankietowanych).  W tym obszarze 4000 publikacji, 30 edycji raportów i poradników, 800 audycji radiowych i 90 filmów edukacyjnych z szacunkową liczbą około 1,5 mln odbiorców dopełnia obrazu zaangażowania sektora bankowego w edukację finansową.

Współpraca 200 banków w programie Bankowcy dla Edukacji daje wyjątkowe efekty. Swój wielki udział mają bezpośrednio także pracownicy bankowi, którzy w formule wolontariatu angażują się w prowadzenie lekcji w szkołach.

Wyposażeni w profesjonalne materiały i przygotowani do prowadzenia lekcji BAKCYLA wprowadzają uczniów w finansową dorosłość. Działania podejmują wolontarystycznie, pokazują jedynie schematy bez wskazywania na jakiekolwiek konkretne produkty banków.

Program Bankowcy dla Edukacji w trudnym czasie pandemii

W dobie pandemii koronawirusa w Polsce zostały przyjęte poważne obostrzenia w organizacji spotkań, które w efekcie ograniczyły dotychczasowe działania w zakresie edukacji finansowej. Wystarczy wspomnieć, że szkoły są zamknięte od 12 marca, a od 17 marca trwa zdalna edukacja.

Działania edukacyjne w postaci wysoko ocenianych bezpośrednich spotkań jest kontynuowana w formule online. W kwietniu i maju w ramach Programu Bankowcy dla Edukacji przeprowadzono lekcje w szkołach dla około 16 tys. uczestników, wykłady na uczelniach dla 8 tys. studentów, a także wykłady w zakresie bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni dla nauczycieli, seniorów i pracowników samorządów terytorialnych. 

Tematyka cyberbezpieczeństwa nabiera szczególnego znaczenia, biorąc pod uwagę, że większość naszego życia zawodowego i towarzyskiego odbywa się online. Zainteresowanie edukacją finansową i tematyką bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni dodatkowo zwiększają różnego rodzaju konkursy, dla przykładu z okazji Dnia Dziecka w ramach działań w  programie Bankowcy dla Edukacji zostały ogłoszone dla dzieci i młodzieży dwa konkursy wiedzy z nagrodami.

Czytaj także: Bankowcy dla Edukacji: Zasady cyberbezpieczeństwa

Akcja KOMPUTER DLA UCZNIA

Warto podkreślić, że w trudnych okolicznościach pandemii sektor bankowy podejmuje także inne działania będące dowodem solidarności społecznej – „zakup ponad 10 tys. testów, przekazanie 30 milionów złotych wsparcia dla polskich szpitali i placówek medycznych czy też bezpłatne udostępnienie ponad 100 pojazdów do użytku Głównego Inspektoratu Sanitarnego, to tylko jedne z wielu działań pomocowych polskiego sektora bankowego w związku z pandemią COVID-19 – https://zbp.pl/Aktualnosci/Wydarzenia/Spoleczna-aktywnosc-bankow-nabiera-rozpedu.

W ramach akcji „KOMPUTER DLA UCZNIA” zebrano sprzęt komputerowy lub pieniądze na jego zakup, dla dzieci wykluczonych ze zdalnego nauczania z przyczyn finansowych w około 70 rodzinach zastępczych lub domach dziecka!

Forum Technologii Bankowości Spółdzielczej 2020

Po walce z pandemią wiele dziedzin życia będzie wymagało przedefiniowania. Z pewnością staniemy przed wyzwaniem rozwoju technologii o czym szeroko rozmawiano w trakcie Forum Technologii Bankowości Spółdzielczej, które wyjątkowo w tym roku prowadzone jest w formule kilku webinariów.

Rekordowa liczba uczestników tylko dwóch pierwszych wydarzeń (2000 osób) pokazuje świadomość skali wyzwań.

Jednak eksperci Europejskiej Federacji Bankowej wskazują jako niezwykle ważne w najbliższych miesiącach i latach kwestie wiedzy i komunikacji pomiędzy bankami i klientami.

Konieczne jest upraszczanie produktów finansowych i budowanie rzeczywistego zaufania klientów poprzez kompetentnych doradców i ekspertów w bankach. Jako równie ważne wskazywane jest inwestowanie w edukację finansową bieżących i przyszłych klientów banków.  

W warunkach zmian, działania w tym zakresie powinny mieć charakter trwały i długookresowy.

Czytaj także: ZBP: rusza projekt szkoleniowy PolishCloud Academy

Komentarze uczestników BAKCYLA o zajęciach online

Jak uczniowie (uwagi z anonimowych ankiet oceny lekcji) oceniają zdalne zajęcia ?  

‒ Najlepsza lekcja jaką miałam w życiu;

‒ Super prowadzona lekcja;

‒ Bardzo fajne lekcje:);

‒ Uważam, że lekcja była bardzo zrozumiała i przydatna. Również bardzo fajnie była prowadzona; 

‒ Nie wszystko, co bym chciał, zostało poruszone, aczkolwiek lekcja bardzo przydatna i ciekawa;  

Czytaj także: Polscy uczniowie w światowej czołówce pod względem kompetencji finansowych

‒ Ciekawa i przyjemna prezentacja dzięki której dowiedziałem się ważnych informacji o bankach, kredytach i oszczędzaniu; 

‒ Fajna sprawa z takimi wykładami, ponieważ wiele z tych rzeczy nie zostało poruszonych w szkole w ramach np. lekcji PP; 

‒ Podobał mi się żywy kontakt, jasny przekaz, dużo ciekawostek;

‒ Tak trzymać!  wszystko git. 

Wolontariusz Projektu BAKCYL: Adam Życzkowski

Adam Życzkowski, Wolontariusz Projektu BAKCYL

‒ Z BAKCYLEM związałem się od 2016 r. Właściwie od samego początku lekcje prowadzone w szkołach stały się moim ulubionym zajęciem. Cieszyłem się, że jako pracownik banku, mogę podzielić się swoją wiedzą z młodym pokoleniem.

Pracując na co dzień z klientami, tworząc produkty finansowe, budując procesy, miałem okazję pozyskać szeroką wiedzę o finansach.

Prowadząc lekcje, dzielę się zatem doświadczeniem, a właściwie prowadzę warsztaty z młodzieżą na temat finansów. Tematyka lekcji jest na tyle ciekawa, że angażuje młode pokolenie, dla którego co prawda podstawowe hasła na temat pieniądza, nie są obce.

Jednak, kiedy wchodzimy w szczegóły, gdy dyskutujemy o dobrych i złych kredytowych, o zagrożeniach i szansach, o inwestowaniu i budowaniu buforu bezpieczeństwa, wówczas zauważam, że temat lekcji budzi duże zainteresowanie.

Te kilka lat z BAKCYLEM szybko minęło. Zawodowo i jako wolontariusz uczę i doradzam, a finanse są wpisane w misje i wizje mojej firmy – Finanse od A do Z Sp.  z o.o.. Tym bardziej kiedy pojawiła się możliwość, by w czasach pandemii nadal uczyć młodzież, zaangażowałem się w ten pomysł bez zastanowienia.

Lekcje online okazały się ciekawym wyzwaniem. Ponieważ jest ograniczona interakcja z uczniami, to przeprowadzenie warsztatów jest trudniejsze. Jednak pytań jest nie mniej niż kiedy uczyliśmy się w klasach i chociaż brakuje mi bezpośredniego kontaktu z uczniami, to nadal z przyjemnością edukuję finansowo młodzież ‒ podkreśla Adam Życzkowski, Wolontariusz Projektu BAKCYL.

Urszula Szulc,

Dyrektor projektów edukacyjnych,

Fundacja Warszawski Instytut Bankowości.

Źródło: aleBank.pl