Dzierżawa gruntów pod instalacje fotowoltaiczne to złoty interes dla Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Dzierżawa gruntów pod instalacje fotowoltaiczne to złoty interes dla Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa
Fot. stock.adobe.com / evoks24
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Wprowadzenie możliwości pobierania przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR) czynszu za dzierżawę nieruchomości pod instalacje fotowoltaiczne dałoby 969,4 mln zł do roku 2032, wynika z oceny skutków regulacji (OSR) do projektu nowelizacji ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa.

Projekt trafił do konsultacji i uzgodnień.

Nowelizacja zakłada rozszerzenie (o nieruchomości rolne, w skład których wchodzi co najmniej 70% nieużytków lub użytków klasy VI, wydzierżawianych na cele związane z pozyskiwaniem energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych), katalogu nieruchomości wyłączonych spod działania podstawowej zasady gospodarowania nieruchomościami rolnymi Zasobu, tj. że są one rozdysponowywane, w pierwszej kolejności, w drodze wydzierżawienia albo sprzedaży na powiększenie lub utworzenie gospodarstw rodzinnych.

Czytaj także: NFOŚiGW rozpoczął nabór wniosków do programu Mój Prąd 4.0

KOWR a cele projektu

Celem projektu jest umożliwienie pobierania przez Krajowy Ośrodek czynszu za grunty zasobu klasy VI wydzierżawianych na cele związane z pozyskiwaniem energii ze źródeł odnawialnych.

„Krajowy Ośrodek dokonał analizy szacunkowych wpływów z dzierżawy gruntów pod instalacje fotowoltaiczne w latach 2022-2032 przy założeniu poniższych powierzchni oraz stawki czynszu na poziomie 9000 zł/ha (wynikającej z analiz rynku)” – czytamy w OSR.

Czytaj także: Bank Pekao współfinansuje powstanie 140 farm fotowoltaicznych Grupy Famur

Wpływy z dzierżawy gruntów na cele fotowoltaiczne dla KOWR

Według szacunków, w roku 2022 pod fotowoltaikę wynajętych zostałoby 0,3 tys. ha, a w 2032 roku 13,98 ha. Dochód z wynajmu (przy założeniu czynszu za cały rok 2022) wyniósłby 2,7 mln zł, a w roku 2032 – 125,8 mln zł. Łącznie za cały okres 2022-2032 byłoby to 869,44 mln zł.

Wpływy z dzierżawy gruntów na cele fotowoltaiczne zostały oszacowane na podstawie informacji dotyczącej powierzchni gruntów Zasobu przeznaczonych na te cele, które obecnie są możliwe do rozdysponowania i średniej wysokości czynszu dzierżawnego za 1 ha takich gruntów, a w kolejnych latach wzięto pod uwagę powierzchnię gruntów o tym przeznaczeniu powracających z wygasających umów dzierżawy, podano także.

Mając na uwadze, że typowane grunty do wykorzystania pod instalacje fotowoltaiczne mają niską przydatność rolniczą (są to głownie grunty klasy VI oraz nieużytki), uzyskany czynsz za użytkowanie gruntów pod instalacje fotowoltaiczne będzie korzystniejszy dla Krajowego Ośrodka (tym bardziej, że za grunty klasy VI wykorzystywane na cele rolnicze nie pobiera się, i zgodnie z proponowanymi zmianami, nie będzie pobierany czynsz), podkreślono.

Projekt zakłada, że ustawa miałaby wejść w życie po upływie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw.

Czytaj także: Mimo zmian w przepisach fotowoltaika nadal będzie opłacalna

Źródło: ISBnews