Dwa banki spółdzielcze ze zgodą KNF na integrację

Dwa banki spółdzielcze ze zgodą KNF na integrację
Źródło: BANK.pl
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
24 marca 2023 r. Komisja Nadzoru Finansowego jednogłośnie zezwoliła na połączenie Rejonowego Banku Spółdzielczego w Lututowie (bank przejmujący) z Bankiem Spółdzielczym Ziemi Łęczyckiej w Łęczycy - z dniem 31 marca 2023 roku.

Połączenie odbywa się za zgodą obu banków wyrażoną w uchwałach podjętych przez ich organy statutowe.

„Dzięki procesowi integracji, który zakończony zostanie wpisem do Krajowego Sądu Rejestrowego, oba Banki działać będą jako Rejonowy Bank Spółdzielczy w Lututowie, tworząc silną kapitałowo i wyposażoną w bardzo nowoczesne narzędzia technologiczne instytucję finansową, wspierającą rozwój lokalnych społeczności.

Podkreślamy, że integracja nie nakłada na Klientów obu banków żadnych dodatkowych obowiązków.” – czytamy na stronie internetowej BS Ziemi Łęczyckiej w Łęczycy.

Czytaj także: Rejonowy Bank Spółdzielczy w Lututowie chce być dużym bankiem regionalnym

Rejonowy Bank Spółdzielczy w Lututowie

Z danych źródłowych wynika, iż spółdzielczość bankowa w Lututowie sięga roku 1907, gdzie działało Towarzystwo Pożyczkowo-Oszczędnościowe liczące 126 członków.

W okresie ponad 100 letniej historii Bank działał pod nazwami: Towarzystwo Pożyczkowo-Oszczędnościowe, Spółdzielnia Ludowa z ograniczoną odpowiedzialnością, Spółdzielczy Bank Ludowy, Kasa Stefczyka, Gminna Kasa Spółdzielcza, Spółdzielnia Oszczędnościowo – Pożyczkowa, Bank Spółdzielczy.

Ostateczna nazwa Banku – „Rejonowy Bank Spółdzielczy w Lututowie” została zatwierdzona uchwałą Zebrania Przedstawicieli i obowiązuje od dnia 01.01.1999 roku.

Misją RBS w Lututowie, jak czytamy na stronie internetowej, jest zapewnienie bezpieczeństwa zgromadzonych w Banku środków, a także świadczenie nowoczesnych, profesjonalnych i kompleksowych usług finansowych zapewniających zadowolenie klientów rynku lokalnego, dla których Bank ma być lokalnym centrum usług finansowych, spełniający oczekiwania klientów, którego filarem jest polski kapitał oraz działalność na rzecz rozwoju społeczeństwa lokalnego.

Rejonowy Bank Spółdzielczy w Lututowie to silny, godny zaufania i nowoczesny Bank, działający bezpiecznie, budujący wiarygodne i długotrwałe relacje z Klientami, zachowując przy tym wieloletnią tradycje oraz korzystający aktywnie z potencjału Banku Zrzeszającego (SGB-Bank), podkreślono na stronie internetowej.

Kontynuując i rozwijając swoją działalność Rejonowy Bank Spółdzielczy w Lututowie będzie dążyć do tego, aby być postrzeganym jako:

Bank pierwszego kontaktu dla społeczności lokalnej oraz firm działających na lokalnym rynku;

Bank przyjazny budujący relacje z klientami oparte na zaufaniu;

Bank nowoczesny oferujący najnowsze rozwiązania w zakresie produktów i usług bankowych.

Strategicznym celem nadrzędnym jest zrównoważony i stabilny rozwój efektywnego biznesu bankowego, w dbałości o jakość działania oraz właściwe parametry ryzyka, przy zachowaniu konkurencyjności.

Zarząd Rejonowego Banku Spółdzielczego w Lututowie:

Tomasz Klimecki, Prezes Zarządu Rejonowego Banku Spółdzielczego w Lututowie;

Katarzyna LasotaFurmańska, Wiceprezes Zarządu ds. Ryzyka;

Iwona Kopeć-Magda, Wiceprezes Zarządu ds. Ekonomiczno-Handlowych.

Czytaj także: FLBS 2022: nagrody i wyróżnienia dla wiodących banków spółdzielczych

Historia Banku Spółdzielczego Ziemi Łęczyckiej w Łęczycy

W dniu 15 września 1899 r. władze gubernialne w Kaliszu wydały zgodę na założenie w Łęczycy – Łęczyckiego Towarzystwa Pożyczkowo-Oszczędnościowego, zatwierdzając Statut tego Towarzystwa. Jednym z pierwszych założycieli oraz Członkiem Zarządu Towarzystwa był Józef Chrempiński – rejent łęczycki.

Okres pierwszej wojny światowej nie sprzyja rozwojowi tej organizacji. Również pierwsze lata po wojnie, w których kraj nasz przeżywa poważny kryzys gospodarczy, wpływają niekorzystnie na wyniki gospodarcze spółdzielni, która od 1922 roku przyjmuje nazwę Bank Spółdzielczy, która to nazwa utrzymuje się aż do 1950 roku.

Okres prosperity, jaki następuje po reformie skarbu w 1924 r. wpływa korzystnie na sytuację ekonomiczną spółdzielni, którą wyhamowuje następny kryzys lat 1930-33.

 W zasadzie okres międzywojenny zaznaczył się pozytywnymi wynikami dla Banku, okres ten przerywa wybuch drugiej wojny światowej. Działacze Banku ponownie reaktywują działanie spółdzielni w 1949 roku.

Od 1975 r. BS uzyskuje prawo udzielania kredytów inwestycyjnych we własnym imieniu i na własny rachunek. Następuje pomyślny rozwój Banku, choć w pewnym stopniu ograniczony narzuceniem limitów kredytowych i decyzjami administracyjnymi ze strony BGŻ.

Transformacja ustroju w kraju w 1989 r. powoduje, że tzw. opieka ze strony BGŻ przestaje istnieć. Banki spółdzielcze mogą się dalej swobodnie rozwijać, wzrasta rola samorządu bankowego. Bank wchodzi w okres intensywnego rozwoju. Wybudowany w latach osiemdziesiątych budynek Banku, położony w jego centrum administracyjnym, wpływa na znaczne ożywienie działalności, rozpoczyna się praca na dwie zmiany.

Następuje etap informatyzacji procesów bankowych, który pozwala na osiąganie coraz lepszych standardów usług, nie odbiegających jakościowo od świadczonych usług przez banki komercyjne. Bank przez cały okres osiąga pozytywne wyniki ekonomiczne, pozwalające na systematyczny jego rozwój.

Od 2011 roku Bank jest zrzeszony w Spółdzielczej Grupie Bankowej z Poznania, jednym z dwóch działających na terenie Polski Zrzeszeń Banków Spółdzielczych. 

Skład Zarządu Banku Spółdzielczego Ziemi Łęczyckiej w Łęczycy:

Zofia Klarzak, p.o. Prezes Zarządu;

Tomasz Netkowski, Wiceprezes;

Krzysztof Czerwiński, Członek Zarządu.

Czytaj także: Prezes SGB o teście na atrakcyjność inwestycyjną polskiego sektora bankowego

Źródło: Komisja Nadzoru Finansowego / KNF, Rejonowy Bank Spółdzielczy w Lututowie, Bank Spółdzielczy Ziemi Łęczyckiej w Łęczycy