Druga cecha biometryczna w dowodach osobistych, projekt rozporządzenia skierowany do konsultacji

Druga cecha biometryczna w dowodach osobistych, projekt rozporządzenia skierowany do konsultacji
Fot. stock.adobe.com /MaxPolis
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
W dniu 12 marca 2021 r. na stronie RCL opublikowano Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zmieniającego rozporządzenie w sprawie warstwy elektronicznej dowodu osobistego, który został skierowany do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji publicznych.

Zgodnie z uzasadnieniem, projekt rozporządzenia stanowi wykonanie upoważnienia ustawowego, zawartego w art. 12j ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych.

Celem projektu jest uwzględnienie zmian wprowadzonych do ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych –  ustawą z dnia……o zmianie ustawy o dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw, która ma przede wszystkim na celu dostosowanie przepisów ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1157 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie zwiększenia bezpieczeństwa dokumentów tożsamości obywateli Unii i dokumentów pobytowych wydawanych obywatelom Unii i członkom ich rodzin korzystającym z prawa do swobodnego przemieszczania się.

Czytaj także: Wniosku o dowód osobisty nie będzie można złożyć online, bo obywatel musi mieć pobrane odciski palców

Rozporządzenie to nakłada m.in. obowiązek wprowadzenia do dowodów osobistych drugiej cechy biometrycznej, tj. odcisków palców, konieczność dostosowania wzoru dowodu osobistego do specyfikacji i minimalnych norm dotyczących zabezpieczeń określonych w dokumencie nr 9303 Organizacji Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego (ICAO).

W projektowanym rozporządzeniu dokonano zmiany opisu długości kodu PIN dla poszczególnych funkcjonalności przez wskazanie wyłącznie minimalnej długości tego kodu, co wynika ze zmiany funkcjonalności nowego dowodu osobistego.

Długość kodu PIN dla wszystkich funkcjonalności będzie bowiem wynikała z możliwości zastosowania odpowiedniej platformy sprzętowej.

Czytaj także: Dowody osobiste tylko z odciskami palców i podpisem, jednolite zasady w całej Unii Europejskiej

Poza tym doprecyzowano przepis odwołujący się do dokumentu ICAO, wskazując części odnoszące się do dowodu osobistego. Zastąpiono liczbowy podział obszaru warstwy elektronicznej dowodu osobistego podziałem logicznym.

W przypadku dowodu osobistego zawierającego tylko pierwszą cechę biometryczną, dostęp do warstwy elektronicznej dowodu był zabezpieczony kodem CAN, oraz w odniesieniu do wybranych funkcjonalności dodatkowo kodem PIN.

W przypadku dowodu osobistego zawierającego pierwszą i drugą cechę biometryczną dostęp do danych drugiej cechy biometrycznej jest zabezpieczony mechanizmami EAC, przez co zasadnym jest wskazanie logicznego podziału dla wszystkich grup danych wymienionych w art. 12a ust. 1 ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych.

Rozporządzenie wejdzie w życie z dniem 2 sierpnia 2021 r.

Katarzyna Urbańska,

Dyrektor Zespołu Prawno-Legislacyjnego, ZBP

katarzyna.urbanska@zbp.pl

Źródło: aleBank.pl