Dr Michał Nowakowski dołączył do NGL

Dr Michał Nowakowski dołączył do NGL
Dr Michał Nowakowski. Źródło: NGL
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Od 1 czerwca 2021 roku do NGL Legal dołączył dr Michał Nowakowski, na stanowisko Counsel.

Michał Nowakowski jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych na polskim rynku ekspertów z obszaru FinTech, RegTech i szeroko pojętego sektora nowych technologii (NewTech). W NGL Legal będzie prowadził nową praktykę FinRegTech oraz sektor New Tech. Michał Nowakowski obejmuje także funkcję Head of New Tech w drugiej ze społek Grupy NGL odpowiedzialnej za konsulting strategiczno-biznesowy ‒ NGL Advisory.

Krzysztof Wiater, Partner zarządzający:

‒ Dołączenie tak doświadczonego eksperta jak Michał, to poważne wzmocnienie naszego zespołu w obu spółkach Grupy w obszarze nowych technologii. Ma wyjątkowe wyczucie biznesowe, umiejętność wychwytywania istoty potrzeby i wyważania różnych ryzyk. Jest znany z tego, że potrafi opowiadać o zawiłościach branży prosto i przystępnie, a jego wskazówki są praktyczne. Dzięki temu będziemy mogli zapewnić naszym klientom pełne spektrum doradztwa w obszarze technologicznym – od fintech, paytech, regtech, przez szeroko rozumiane zagadnienia sztucznej inteligencji, uczenia maszynowego i automatyzacji po big data i wdrożenia.   

Counsel NGL Legal, Head of New Tech NGL Advisory

Michał Nowakowski sam o sobie mówi, że jest pasjonatem wszystkiego co na styku nowych technologii i regulacji, w szczególności otoczenia Fintech i RegTech oraz sztucznej inteligencji.

Specjalizuje się w regulacjach finansowych, w szczególności dotyczących bankowości korporacyjnej (był radcą prawnym w obszarze Trade & Treasury Solutions w jednym z czołowych banków) i sektora usług płatniczych (PSD2), a także szeroko rozumianego compliance oraz dynamicznie rozwijającego się obszaru FinTech, w tym w zakresie współpracy na linii bank-fintech.

Jest także ekspertem w zakresie prawa finansowego UE. Posiada doświadczenie w zakresie regulacji rynków finansowych, zdobyte podczas pracy w Komisji Nadzoru Finansowego (nadużycia na rynku), Narodowym Banku Polskim (nadzór makroostrożnościowy) oraz Bankowym Funduszu Gwarancyjnym (przymusowa likwidacja i restrukturyzacja).

Jest ekspertem w dziedzinie wykorzystania nowych technologii, w tym szeroko rozumianej „sztucznej inteligencji” oraz zarządzania ryzykami ICT i danymi. Doskonale rozpoznaje potrzeby biznesowe przy jednoczesnym uwzględnieniu ryzyk, które wpływają na prowadzoną działalność. W pracy z nowymi technologiami szczególną uwagę zwraca na wyzwania związane z przetwarzaniem różnych kategorii danych, jak również przestrzeganie zasady privacy, data protection and ethics by design and default.

Ekspert współpracujący z sektorem publicznym

Michał Nowakowski posiada doświadczenie w pracy dla instytucji finansowych, w tym w szeroko rozumianym obszarze transformacji cyfrowej oraz automatyzacji i eliminacji zbędnych procesów oraz badań i rozwoju (R&D), a także w sektorze publicznym, w tym organach i instytucjach międzynarodowych, jak Europejski Bank Centralny czy Międzynarodowy Fundusz Walutowy.

Jest przewodniczącym grupy roboczej przy KPRM ds. sztucznej inteligencji w sektorze finansowym oraz zastępcą przewodniczącego w analogicznej grupie ds. prawa i etyki. Rozumie środowisko technologiczne, a także zasady zarządzania projektami oraz metodyki zwinne. W swojej pracy stosuje SCRUM. Ma także podstawowe umiejętności programistyczne (Python).

Twórca branżowego portalu finregtech.pl, którego misją jest dostarczanie nieodpłatnych analiz regulacji prawnych sektora finansowego (z naciskiem na FinTech), autor komentarzy praktycznych dot. regulacji bankowych oraz książki FINTECH ‒ technologia, finanse, regulacje. Praktyczny przewodnik dla sektora innowacji finansowych.

Jest także wykładowcą na studiach podyplomowych m.in. w zakresie zarządzania zasobami IT na Politechnice Warszawskiej oraz Prawa w biznesie nowych technologii na Uczelni Łazarskiego.

Źródło: NGL