Dodatkowe wynagrodzenie dla personelu medycznego oraz podwyżki dla nauczycieli, senacka komisja rekomenduje 22 poprawki do budżetu na 2021 rok

Dodatkowe wynagrodzenie dla personelu medycznego oraz podwyżki dla nauczycieli, senacka komisja rekomenduje 22 poprawki do budżetu na 2021 rok
Źródło: Senat RP / Twitter
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Senacka Komisja Budżetu i Finansów Publicznych rekomenduje wprowadzenie poprawek do ustawy budżetowej na rok 2021. Proponowane poprawki zakładają m.in. przekazanie 4 mld zł na dodatkowe wynagrodzenia w wysokości 100% dla pracowników medycznych, opiekujących się chorymi COVID-19 oraz zwiększenie środków na podwyżki dla nauczycieli o 2,5 mld zł.

Senatorowie komisji chcą także skreślenia przepisu umożliwiającego uzyskanie przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji rekompensaty w wysokości 1 mld 950 mln zł z tytułu utraconych w 2021 r. wpływów z opłat abonamentowych. Środki te miałyby – jak proponują – zostać przekazane na dofinansowanie leczenia chorób nowotworowych i układu sercowo-naczyniowego

Przed przyjęciem sprawozdania senatorowie odrzucili wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek.

Deficyt budżetowy na poziomie 82,3 mld zł

Przyjęta w grudniu 2020 r. ustawa budżetowa na 2021 r. zakłada m.in. deficyt budżetowy na poziomie 82,3 mld zł i wzrost PKB w wysokości 4% i średnioroczną inflację na poziomie 1,8%.

Wzrost inwestycji ma wynieść 4%. Dochody zaplanowano na poziomie 404,4 mld zł, wydatki ‒ na poziomie 486,7 mld zł.

Ustawa zakłada deficyt sektora finansów publicznych (według metodologii UE) na poziomie ok. 6% PKB, a dług sektora instytucji rządowych i samorządowych (tzw. general government) na poziomie 64,7% PKB.

Senatorowie chcą skreślenia przepisu umożliwiającego uzyskanie przez KRRiT rekompensaty 1 mld 950 mln zł z tytułu utraconych w 2021 r. wpływów z opłat abonamentowych

Podstawowe uwarunkowania makroekonomiczne budżetu obejmują także: wzrost przeciętnego rocznego funduszu wynagrodzeń o 2,8% oraz wzrost spożycia prywatnego, w ujęciu nominalnym, o 6,3%.

Czytaj także: Senat RP: więcej z PIT dla samorządów

4 mld zł na dodatkowe wynagrodzenia dla pracowników medycznych

Komisja zaaprobowała m.in. poprawki, dotyczące 1,95 mld zł rekompensaty dla Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z tytułu utraconych w 2021 r. wpływów z opłat abonamentowych, a także przekazanie 4 mld zł na dodatkowe wynagrodzenia dla pracowników medycznych, z którymi zawarto umowy na wykonywanie świadczeń zdrowotnych osobom chorym na COVID-19 lub podejrzanym o zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i nie skierowano ich do pracy na podstawie ustawy z 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.

Kolejne poprawki zakładają przekazanie 1,95 mld zł na dofinansowanie leczenia chorób nowotworowych i układu sercowo-naczyniowego, 120 mln zł na leczenie związane z powikłaniami po COVID-19 i 80 mln zł na psychiatrię dziecięcą.

Senatorowie zaproponowali też zwiększenie o 2,5 mld zł  środków na podwyżki dla nauczycieli, o 300 mln zł środków na zakup pomocy dydaktycznych i sprzętu do nauczania zdalnego dla uczniów.

Poprawki zakładają przekazanie 1,95 mld zł na dofinansowanie leczenia chorób nowotworowych i układu sercowo-naczyniowego, 120 mln zł na leczenie związane z powikłaniami po COVID-19 i 80 mln zł na psychiatrię dziecięcą

Poparcie komisji uzyskały też poprawki, zakładające dofinansowanie kwotą 80 mln zł zadań w zakresie epidemiologii i zwalczania chorób zakaźnych; przeznaczenie 100 mln zł na zakup dla Państwowego Ratownictwa Medycznego sprzętu i wyposażenia do walki z COVID-19, a także 100 mln zł dla Państwowej Inspekcji Sanitarnej na walkę z COVID-19 (propozycje Komisji Zdrowia).

10 mln zł więcej na realizację zadań opieki nad Polonią i Polakami za granicą

Senatorowie chcą także zwiększenia o 10 mln zł budżetu Kancelarii Senatu na realizację zadań w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą (propozycja komisji: Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich oraz Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą);

przyznania dotacji w wysokości 3 mln zł dla Europejskiego Centrum Solidarności (propozycja Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich);

utworzenia rezerwy celowej w wysokości 10 mln zł na pomoc dla organizacji społeczeństwa obywatelskiego w Białorusi oraz pomoc dla osób represjonowanych przez władzę Białorusi (propozycja Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej).

Czytaj także: Co czeka polską gospodarkę i złotego w 2021 roku?

KRRiT bez rekompensaty

Komisja zaaprobowała także poprawki zgłoszone przez senatorów Beatę Liberę-Małecką i Pawła Arndta. Pierwsza ma na celu skreślenie przepisu umożliwiającego uzyskanie przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji rekompensaty w wysokości 1 mld 950 mln zł z tytułu utraconych w 2021 r. wpływów z opłat abonamentowych.

Druga zakłada przeznaczenie 4 mld zł na dodatkowe wynagrodzenia w wysokości 100% dla pracowników medycznych, z którymi zawarto umowy na wykonywanie świadczeń zdrowotnych osobom chorym na COVID-19 lub podejrzanym o zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i nie skierowano ich do pracy na podstawie ustawy z 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.

Kolejne przewidują przeznaczenie 1 mld 950 mln zł na dofinansowanie leczenia chorób nowotworowych i układu sercowo-naczyniowego, 120 mln zł na leczenie związane z powikłaniami po COVID-19 i 80 mln zł na psychiatrię dziecięcą.

3 mln 300 tys. zł więcej dla Rzecznika Praw Obywatelskich

Zarekomendowano też przyjęcie poprawek, zwiększających o 3 mln 300 tys. zł budżetu Rzecznika Praw Obywatelskich; zakładających przekazanie 95 mln zł na dodatki do emerytur dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych po 10 latach społecznej służby; 30 mln zł na przeciwdziałanie dyskryminacji i przemocy, w tym przemocy w rodzinie.

Poparcie zyskała też poprawka, zakładająca przeznaczenie 100 mln zł na program in vitro; a także poprawka, przewidująca utworzenie programu wieloletniego „Funkcjonowanie kół gospodyń wiejskich” z kwotą 22 mln zł.

Czytaj także: Ustawa okołobudżetowa na 2021 rok z podpisem prezydenta: zamrożenie wynagrodzeń, zmiana zasad naliczania nagród uznaniowych

Źródło: ISBnews