Decyzje KNF ws. zmian w zarządach ubezpieczycieli

Decyzje KNF ws. zmian w zarządach ubezpieczycieli
Źródło: BANK.pl
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Komisja Nadzoru Finansowego wydała komunikat ws. decyzji podjętych w dniu 16 czerwca 2023 roku, dotyczących sektora ubezpieczeniowego.

Komisja Nadzoru Finansowego jednogłośnie wyraziła zgodę na powołanie Artura Borowińskiego na stanowiska prezesa zarządu Sopockiego Towarzystwa Ubezpieczeń ERGO Hestia oraz Sopockiego Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie ERGO Hestia.

KNF wyraziła też zgodę na powołanie:

Doroty Marty Piwońskiej na stanowisko prezesa AGRO Ubezpieczenia – Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych;

Andrzeja Jarosława Płachty na członka zarządu odpowiedzialnego za zarządzanie ryzykiem w Aegon Towarzystwie Ubezpieczeń na Życie.

Artur Borowiński

Wcześniej był Prezesem Zarządu obydwu spółek Compensy oraz członkiem Rad Nadzorczych kilku firm ubezpieczeniowych i TFI należących do Vienna Insurance Group w Polsce i krajach bałtyckich. Zanim został mianowany Prezesem Compensy w 2014 roku, zajmował już odpowiedzialne stanowiska na poziomie Zarządu w spółkach ubezpieczeniowych należących do Vienna Insurance Group w Rumunii i Polsce z szerokim zakresem obowiązków zarówno w ubezpieczeniach majątkowych, jak i na życie. Przygodę z ubezpieczeniami rozpoczął w Grupie VIG w 2000 roku i angażując się w wiele projektów awansował wewnętrznie dochodząc do najwyższych stanowisk w strukturze. Jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, czytamy na stronie internetowej Ubezpieczyciela.

Dorota Piwońska

Posiada duże doświadczenie w zakresie zarządzania w spółkach prawa handlowego. Ostatnio pełniła funkcję Wiceprezesa AMW SINEVIA sp. z o.o. Wieloletnią karierę zawodową związała z rynkiem finansowym pełniąc funkcje kierownicze w organach nadzorczych, regulacyjnych i instytucjach finansowych. Była Członkiem Komisji Nadzoru Bankowego oraz Członkiem Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. W Ministerstwie Finansów kierowała pracami Departamentu Rozwoju Rynku Finansowego a w Komisji Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych pełniła funkcje kierownicze w Departamencie Pracowniczych Programów Emerytalnych. Była Doradcą w Narodowym Banku Polskim w Departamencie Zarządzania Strategicznego. Szerokie doświadczenie na rynku ubezpieczeń zdobywała w Towarzystwie Ubezpieczeń na Życie Nationale Nederlanden Polska S.A. W Powszechnym Zakładzie Ubezpieczeń S.A. jako Dyrektor Zarządzający ds. Klienta Korporacyjnego kierowała pionem klienta strategicznego oraz zarządzała wykonywaniem zadań Spółki i realizacją jej polityki w obszarze ubezpieczeń majątkowych, komunikacyjnych kierowanych do klientów korporacyjnych oraz ubezpieczeń morskich i transportowych, ubezpieczeń finansowych i bancassurance.
Ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa Kanonicznego i Świeckiego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Ponadto, posiada certyfikat zarządzania projektami PRINCE2 Foundation, czytamy na stronie internetowej Ubezpieczyciela.

Andrzej Płachta

Ma 30-letnie doświadczenie zawodowe, z czego ponad 19 lat w instytucjach finansowych. Ma wszechstronne doświadczenie z zakresu zarządzania, kierowania projektami oraz optymalizacji procesów biznesowych (m.in. metodyką Six Sigma). Swoją karierę rozpoczął w 1989 roku w Polskiej Akademii Nauk. Od 1992 do 1999 był związany z firmą biotechnologiczną Millipore Corporation w Polsce i Francji, gdzie zajmował się sprzedażą i zarządzaniem europejskim oddziałem Rapid Micro Business. W latach 2000-2010 pracował w ING Nationale-Nederlanden, gdzie zajmował m.in. stanowiska dyrektora departamentu obsługi klientów, dyrektora departamentu produktów i procesów, dyrektora pionu zarządzania potrzebami biznesowymi i projektami oraz dyrektora programu Lean Six Sigma. W latach 2010-2018 był wiceprezesem i partnerem zarządzającym w Money Makers S.A., gdzie odpowiadał za IT, operacje, audyt wewnętrzny, finanse, ryzyko i administrację, a później także za proces przekształcenia z Domu Maklerskiego w TFI. Po przejęciu Money Makers TFI S.A. przez Alior Bank od 2018 roku był wiceprezesem Alior TFI. Jest absolwentem Uniwersytetu Warszawskiego, na którym ukończył biologię molekularną, czytamy na stronie internetowej Ubezpieczyciela.

Źródło: Komisja Nadzoru Finansowego / KNF, ERGO Hestia SA, Aegon Polska, AGRO Ubezpieczenia-Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych / AGRO TUW