Aegon Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie

Mężczyzna pracujący przy budowie mieszkania
Mój plan emerytalny

Jak pracownicy fizyczni przygotowują się do emerytury?

Pracownicy fizyczni powinni inaczej niż pozostali pracownicy przygotowywać się do przyszłej emerytury. Z jednej strony charakter ich pracy powoduje, że wykonywanie jej w podeszłym wieku będzie trudne lub nawet niemożliwe. Z drugiej powinni oni wziąć pod uwagę postępującą automatyzację, robotyzację i digitalizację – trendy, które w najbliższych latach będą zmniejszać zapotrzebowanie na niewykwalifikowanych pracowników fizycznych.

CZYTAJ WIĘCEJ
STRONA 1 Z 1