Decyzja KNF: wskaźnik WKF jest pierwszym w Polsce wskaźnikiem referencyjnym stopy procentowej zgodnym z BMR

Decyzja KNF: wskaźnik  WKF  jest pierwszym w Polsce wskaźnikiem referencyjnym stopy procentowej  zgodnym z BMR
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Komisja Nadzoru Finansowego udzieliła Instytutowi Rynku Finansowego zezwolenia na prowadzenie działalności jako administrator wskaźników referencyjnych stóp procentowych zgodnie ze złożonym wnioskiem - wynika z decyzji opublikowanej w Dzienniku Urzędowym KNF.

KNF udzieliła Instytutowi Rynku Finansowego zezwolenie na administrowanie wskaźnikami referencyjnymi wg rozporządzenia Parlamementu Europejskiego BMR.

Instytut Rynku Finansowego złożył 15 listopada do KNF wniosek o wydanie zgody na administrowanie wskaźnikiem referencyjnym stopy procentowej – Wskaźnikiem Kosztu Finansowania (WKF) – zgodnym z wymogami rozporządzenia BMR.

Jak powiedział portalowi aleBank.pl Krzysztof Gacek z Instytutu Rynku Finansowego:

-Zgodnie z decyzją KNF z 3 listopada IRF jest administratorem wskaźnika referencyjnego stopy procentowej, a wskaźnik kosztu finansowania WKF jest pierwszym w Polsce wskaźnikiem zgodnym z rozporządzeniem BMR Parlamentu Europejskiego  BMR.

Jak działa Instytut Rynku Finansowego?

Na stronach Instytutu Rynku Finansowego czytamy:

-IRF jest podmiotem powołanym w celu prowadzenia działalności administratora wskaźników referencyjnych stóp procentowych, to jest działalności regulowanej Rozporządzeniem Parlamentu i Komisji Europejskiej w sprawie indeksów stosowanych jako wskaźniki w instrumentach i kontraktach finansowych z 8 czerwca 2016 [Rozporządzenie PE 2016/1011].

Wskaźniki referencyjne są używane przez instytucje finansowe jako istotny element służący do obliczenia oprocentowania kredytów lub obligacji

IRF dysponuje zespołem i know-how, które wynika z dotychczasowych doświadczeń w związku z współtworzeniem, uruchomieniem i funkcjonowaniem SMRP (System Monitoringu Rynku Pieniężnego).

Wieloletnie prace analityczne i badawcze w zakresie struktury stóp procentowych jak również rozwiązania informatyczne, proceduralne i doświadczenie w przetwarzaniu danych, wypracowane przy SMRP, pozwoliły zbudować nowy wskaźnik referencyjny WKF (Wskaźnik Kosztu Finansowania).

WKF oparty jest o transakcje depozytowe banków z klientami

Wskaźniki referencyjne są używane przez instytucje finansowe jako istotny element służący do obliczenia oprocentowania kredytów lub obligacji. Regulacje rynku finansowego wymagają, aby względem obecnie stosowanych wskaźników referencyjnych (np. WIBOR, LIBOR, EURIBOR) funkcjonowały i były stosowane wskaźniki alternatywne mogące je zastąpić.

WIBOR, WKF – czym się różnią?

Tomasz Mironczuk, prezes Instytutu Rynku Finansowego, członek Komitetu Sterującego EURIBOR,  w wywiadzie dla portalu aleBank.pl mówił:

– WKF pokazuje koszt pozyskania finansowania terminowego, bez odnoszenia się do rynku międzybankowego. Chcemy, aby WKF mógł być stosowany do umów kredytowych. Do kredytów hipotecznych, konsumenckich, krótkoterminowych, długoterminowych, z przedsiębiorcami, jak i z konsumentami.

Instytut Rynku Finansowego do współpracy nad tworzeniem WKF zaprosił banki spółdzielcze

Prezes IRF tak tłumaczył różnicę między WIBOR a WKF.

– WKF oparty jest o transakcje depozytowe banków z klientami. To jest podstawowa różnica. WIBOR opracowywany przez GPW Benchmark odnosi się do rynku międzybankowego.

Instytut Rynku Finansowego do współpracy nad tworzeniem WKF  zaprosił banki spółdzielcze.

– Uznaliśmy, że warto razem z bankami spółdzielczymi opracować nowy wskaźnik, aby miały WKF co najmniej jako alternatywę, jeśli nawet będą stosowały WIBOR – mówił w wywiadzie dla aleBank.pl Tomasz Mironczuk.

Więcej na ten temat: Banki spółdzielcze: WKF oprócz WIBOR-u?

Źródło: aleBank.pl, PAP BIZNES