Tomasz Mironczuk

Wskaźnik Kosztu Finansowania (WKF)
Bankowość spółdzielcza | Finanse osobiste

Wskaźnik referencyjny stopy procentowej WKF będzie uwzględniał dane od trzech kolejnych banków

O trzy banki został rozszerzony Panel WKF, tj. grupa banków dostarczających dane wejściowe do Wskaźnika Kosztu Finansowania opracowywanego przez Instytut Rynku Finansowego. 18 czerwca br. do grona Banków Panelistów przystępują: Śląski Bank Spółdzielczy Silesia w Katowicach, Spółdzielczy Bank Powiatowy w Piaskach oraz Bank Spółdzielczy w Niechobrzu.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2021/03

Bankowość i finanse | SYTUACJA SEKTORA | Polskie banki czekają najtrudniejsze lata w historii

Spadek zysku netto w 2020 r. o blisko połowę jest i tak mniejszy od oczekiwań. Ale bieżący rok będzie dla polskich banków jeszcze trudniejszy. Kryzys wywrze presję na jakość portfela kredytowego, walka o marże odsetkowe przy niemal zerowych stopach będzie trudna, kolejne fazy pandemii nie wróżą wzrostu popytu na kredyt. A do tego jeszcze – frankowicze.

CZYTAJ WIĘCEJ
Tomasz Mironczuk, prezes Instytut Rynku Finansowego
Bankowość spółdzielcza | Komentarze ekspertów

Czy sektor banków spółdzielczych sięgnie do rezerw?

Duże zamiany jakie rozpoczęły się na rynku finansowym to dopiero zapowiedź tego, co nas naprawdę czeka. Implikacje obniżek stóp procentowych, wzrost ryzyka kredytowego w środowisku niepewności gospodarczej i istotnie większej inflacji w pełni będą odczuwalne w gospodarce dopiero za kilka miesięcy. Wywoła to zmiany strukturalne w bankowości, a w bankowości spółdzielczej w szczególności. Zmiany w bankowości spółdzielczej będą również musiały dotknąć meritum modelu biznesowego – zarządzania aktywami i pasywami, marżą odsetkową ryzykiem, płynnością ‒ podkreśla w komentarzu Tomasz Mironczuk, prezes Instytutu Rynku Finansowego.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2020/06

Wydarzenia i Opinie | Felieton na czas szczególny | Gdzie jest cena równowagi?

Z końcem marca i na początku kwietnia br. Rada Polityki Pieniężnej podjęła decyzję o obniżeniu podstawowych stóp procentowych NBP. Jest to klasyczne działanie stosowane w ostatnich stu latach przez banki centralne, aby pobudzić koniunkturę. Obniżka powinna zachęcić przedsiębiorców do inwestycji poprzez tańszy kredyt. Decyzja taka ma również wpływ na inwestorów i oszczędzających. Przy niższych stopach procentowych motywacja do gromadzenia środków, jak i inwestycji z reguły maleje, zwiększa się natomiast poziom konsumpcji.

CZYTAJ WIĘCEJ
Artykuły

Unijne pieniądze nie zbudują wspólnoty

„Dla bojaźliwych nie ma litości” – to tradycyjne kaszubskie przysłowie przypomniał podczas tegorocznego Kongresu Obywatelskiego prof. Cezary Obracht-Prondzyński, moderator debaty poświęconej perspektywom budowy społeczności lokalnych. Słowa te odnosiły się rzecz jasna do liderów regionalnych wspólnot, którzy – zdaniem uczestników debaty – powinni mieć w sobie zdecydowanie więcej cech przywódcy niż spokojnego i uporządkowanego administratora. Prezes Fundacji Nauka dla Środowiska Piotr Jaśkiewicz określił tę funkcję malowniczym mianem „maszynisty społecznego”. – Ten ktoś musi mieć kompetencje przedsiębiorcy, ale również dawać sobie radę w konfliktach społecznych – zaznaczył Jaśkiewicz.

CZYTAJ WIĘCEJ
STRONA 1 Z 1