Wydarzenia i Opinie | Felieton na czas szczególny | Gdzie jest cena równowagi?

Wydarzenia i Opinie |  Felieton na czas szczególny | Gdzie jest cena równowagi?
Fot. Philip Steury/stock.adobe.com
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Z końcem marca i na początku kwietnia br. Rada Polityki Pieniężnej podjęła decyzję o obniżeniu podstawowych stóp procentowych NBP. Jest to klasyczne działanie stosowane w ostatnich stu latach przez banki centralne, aby pobudzić koniunkturę. Obniżka powinna zachęcić przedsiębiorców do inwestycji poprzez tańszy kredyt. Decyzja taka ma również wpływ na inwestorów i oszczędzających. Przy niższych stopach procentowych motywacja do gromadzenia środków, jak i inwestycji z reguły maleje, zwiększa się natomiast poziom konsumpcji.

Tomasz Mironczuk
Autor jest prezesem Instytutu Rynku Finansowego.

Z klasycznej teorii ekonomii wiadomo, że krzywe popytu i podaży przecinają się i wyznaczają cenę równowagi. W teorii wygląda to prosto, natomiast w realnej gospodarce, a zwłaszcza w świecie finansów, popytu i podaży pieniądza jest to znacznie bardziej skomplikowane. Pieniądz ma wiele cech, które powodują, że jego cena wyrażona stopą procentową jest zjawiskiem skomplikowanym i wielowymiarowym.

Oprócz problemów, które system finansowy będzie odczuwał w związku z epidemią COVID-19, obniżka stóp procentowych NBP dodatkowo naruszyła stabilność cen równowagi na rynku pieniężnym, pomiędzy popytem i podażą pieniądza.

Decyzja Rady Polityki Pieniężnej ogranicza możliwości płynnościowe (podaż pieniądza powinna spaść). Banki w Polsce przez ostatnie 20 lat posiadały nadwyżkę płynności, od wielu lat operacje otwartego rynku NBP służyły do lokowania 70-90 mld zł pieniądza, z którym banki nie miały co zrobić. Ale był to swoisty bufor bezpieczeństwa.

W związku z tym problem nadpłynności może się rozwiązać, wraz z malejącą skłonnością do oszczędzania. Ale, jak pokazuje praktyka, wraz ze spadkiem stóp procentowych w zł zmniejszyła się też ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Źródło: Miesięcznik Finansowy BANK