BANK 2020/06

BANK 2020/06

Od wydawcy – Obyśmy bezpieczni byli

Do niedawna byliśmy przekonani, że dla człowieka niezwykle istotne jest bezpieczeństwo. Bo ono daje nam poczucie pewności przetrwania, zatem i czas na dbanie o siebie, kształcenie, doskonalenie się, bogacenie (a jakże), snucie planów i realizowanie ich, wreszcie na korzystanie z uroków życia. Ta jedna z podstawowych potrzeb ludzkich charakteryzuje się brakiem ryzyka utraty czegoś dla nas najcenniejszego, a przynajmniej bardzo cennego – […]

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2020/06

Bankowość i Finanse | Kronika – czerwiec 2020

KADRY Marek Lusztyn złożył rezygnację z funkcji wiceprezesa Banku Pekao ze skutkiem od 30 czerwca br. Do tego czasu będzie kierował pionem zarządzania ryzykami w Pekao. Walne Zgromadzenie Banku Pekao powołało nowych członków Rady Nadzorczej na trzyletnią kadencję. 19 maja br. dotychczasowi złożyli rezygnacje z pełnionych funkcji. W skład nowej rady weszli: dr hab. Beata Kozłowska-Chyła, Sabina Bigos-Jaworowska, Joanna […]

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2020/06

Bankowość i Finanse | Wywiad Miesiąca | Doktoraty wdrożeniowe szansą na pogłębienie współpracy biznesu i nauki

O doświadczeniach z funkcjonowania szkolnictwa wyższego w dobie pandemii, wkładzie polskich naukowców w walkę z COVID-19, ale także znaczeniu tzw. doktoratów wdrożeniowych dla zwiększenia efektywności współpracy nauki z różnymi branżami polskiej gospodarki i przedsiębiorstwami, specjalnie dla czytelników „Miesięcznika Finansowego BANK” mówił minister nauki i szkolnictwa wyższego – Wojciech Murdzek w rozmowie z Michałem Polakiem i Arielem Wojciechowskim.

CZYTAJ WIĘCEJ
Dom i pieniądze
BANK 2020/06

Bankowość i Finanse | Nieruchomości | Boom w hipotekach

Pierwszy kwartał na rynku kredytów mieszkaniowych – mimo oczekiwań spowolnienia akcji kredytowej ze względu na pandemię koronawirusa – upłynął pod znakiem boomu. Chociaż symptomy pewnego osłabienia widać już w danych kwietniowych, skala akcji kredytowej po trzech miesiącach br. przewyższyła nie tylko wyniki z poprzedniego kwartału, ale również z analogicznego okresu 2019 r.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2020/06

Bankowość i Finanse | Bezpieczeństwo – Systemy ZBP | Skuteczna wymiana informacji szlabanem dla nadużyć

Cyberprzestępcy w pełni wykorzystują możliwości, jakie stwarza cyfrowa transformacja. Doskonale zorganizowane struktury kryminalne o zasięgu transgranicznym odpowiadać mogą nawet za 80% wszystkich ataków hakerskich. W konfrontacji z silnym i zdeterminowanym przeciwnikiem niezbędna jest wymiana informacji o zagrożeniach w czasie rzeczywistym, obejmująca nie tylko sektor bankowy, ale również inne branże.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2020/06

Temat Numeru | Bezpieczeństwo Instytucji Finansowych – Fortinet | Krajobraz zagrożeń A.D. 2020

Sukces cyberprzestępców wynika w dużej mierze z ich zdolności do skutecznego przewidywania i wykorzystywania decyzji podejmowanych przez ich ofiary, a dotyczących sieci i używanych technologii. Stosują wielopłaszczyznowe strategie i coraz bardziej wyrafinowane metody ataku. Wzrasta wykorzystanie zaawansowanych technik unikania (AET) zaprojektowanych w celu zapobiegania wykrywaniu, wyłączania funkcji i urządzeń bezpieczeństwa, działania poza obszarem widzenia radaru.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2020/06

Temat Numeru | Bezpieczeństwo Instytucji Finansowych | Oszczędzanie na bezpieczeństwie to skręt w ślepą uliczkę

Lockdown wywołany przez pandemię koronawirusa wysłał bardzo dużo ludzi do pracy, a dzieci do nauki w domu. Tym samym jeszcze nigdy wcześniej pytania o zabezpieczenie przed cyberatakami nie były tak aktualne. Kwestią otwartą pozostaje również to, czy cyberbezpieczeństwem lepiej zająć się samemu, czy efektywniej będzie to zlecić komuś z zewnątrz.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2020/06

Temat Numeru | Bezpieczeństwo Instytucji Finansowych – BIK SA | Cyberprzestępczość – poważny skutek uboczny kryzysu

Obecny kryzys na rynkach finansowych niesie wiele zagrożeń dla funkcjonowania globalnej gospodarki. Dotyka wszystkich bez wyjątku – korporacje, firmy prywatne, gospodarstwa domowe, osoby indywidualne. Jest przy tym wyjątkowy, nie spowodowały go żadne kataklizmy finansowe, a niewidoczny gołym okiem wirus – SARS-CoV-2, wywołujący chorobę COVID-19.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2020/06

Temat Numeru | Bezpieczeństwo Instytucji Finansowych – Advatech | Być o krok przed cyberprzestępcami

Krajobraz zagrożeń i ich dynamika powoduje, że wszystkie organizacje oczekują rozwiązań sprawdzonych, odpornych na ataki oraz bezinwazyjnych w implementacji. Istotnym czynnikiem jest często ograniczenie dodatkowych kosztów zakupu sprzętu i licencji oraz sprawdzona historia zastosowania rozwiązania u największych światowych graczy. W propozycji dla całego sektora finansowego oferta Akamai wydaje się być ciekawą alternatywą dającą stabilność, pewność działania i dostęp do najlepszych w branży rekomendacji w zakresie prowadzenia strategii bezpieczeństwa. Mówią o tym Michał Nycz, Account Executive w Akamai Technologies oraz Hubert Ortyl, Business Development Manager Security Solution w Advatech sp. z o.o.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2020/06

Temat Numeru | Bezpieczeństwo Instytucji Finansowych | Wyrafinowane zabezpieczenia nie obronią przed człowiekiem

Popularne powiedzenie głosi, że łańcuch zabezpieczeń jest tak silny, jak jego najsłabsze ogniwo. Równie powszechna opinia precyzuje, że jest nim zazwyczaj człowiek. O ile bankowe systemy IT są z reguły wszechstronnie testowane i poddawane regularnym audytom bezpieczeństwa, to komputery czy smartfony klientów stanowią dla cyberprzestępców znacznie łatwiejszy cel. Zwłaszcza gdy atak wsparty jest narzędziami z zakresu socjotechniki.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2020/06

Temat Numeru | Bezpieczeństwo Instytucji Finansowych – IT Solution Factor | Z IBM QRadar SIEM skuteczniej wykrywaj zagrożenia i ustalaj ich priorytety

Rozwój systemów bezpieczeństwa informacji i zarządzania zdarzeniami (SIEM), takich jak IBM QRadar wdrażanych przez ekspertów firmy IT Solution Factor, skraca czas potrzebny na identyfikację, badanie i reagowanie na incydenty związane z bezpieczeństwem. To przekłada się na konkretne efekty wizerunkowe i finansowe.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2020/06

Temat Numeru | Bezpieczeństwo Instytucji Finansowych – NUTANIX | Nutanix HCI – „niewidzialne” data center na wyciągnięcie ręki

Jednym z wyzwań, z którymi zmagają się aktualnie managerowie działów IT jest trudność w szybkim wprowadzaniu innowacji. Próbując odpowiedzieć na pytanie „dlaczego?”, zdecydowana większość dochodzi do wniosku, iż trudność ta jest wynikiem utkwienia w klasycznym modelu architektury, którego złożoność i poziom skomplikowania obiektywnie sprawia, że informatyka powoli nie nadąża za potrzebami szeroko rozumianego wewnętrznego klienta biznesowego. Klienta coraz bardziej świadomego możliwości, jakie współczesne IT może zaoferować, stawiającego coraz wyższe wymagania odnośnie jakości i szybkości oferowanych usług, mającego często wyobrażenie, że każde IT winno funkcjonować jak smartfon: wystarczy kliknąć, aby błyskawicznie otrzymać to, czego potrzebujemy.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2020/06

Temat Numeru | Bezpieczeństwo Instytucji Finansowych – Cloudware Polska | Dlaczego sztuczna inteligencja znajdzie istotne zastosowanie w bankowości?

Sztuczna inteligencja to jeden z wiodących trendów w sektorze bankowym. Zastosowanie rozwiązań opartych na AI (ang. Artificial Intelligence) ma nie tylko zrewolucjonizować branżę, ale przede wszystkim podnieść jakość świadczonych usług, a tym samym przyspieszyć pewne procesy biznesowe, zaowocować większym zadowoleniem klientów i zmniejszyć ich odpływ do konkurencji. O tym, dlaczego sztuczna inteligencja znajdzie istotne zastosowanie w bankowości i w jaki sposób jej użycie ma spowodować m.in. wzrost wydajności, spadek kosztów oraz nowe, atrakcyjniejsze dla klientów produkty, rozmawiamy z Grzegorzem Gołdą, dyrektorem sprzedaży w Cloudware Polska, Platinum Business Partner firmy IBM.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2020/06

Raport Specjalny | Bankowość Spółdzielcza | Konsolidacja? Tak, ale jaka?

W dyskusji na temat perspektyw polskiej bankowości spółdzielczej i jej miejsca na rynku finansowym poczesne miejsce zajmuje kwestia integracji sektora. Utworzenie systemów ochrony instytucjonalnej, wspólna realizacja projektu BS-API dostarczają zarówno cennych doświadczeń, jak i argumentów za zacieśnieniem współpracy. Jej główne obszary i optymalna dla wszystkich dynamika w dalszym ciągu pozostają otwarte.

CZYTAJ WIĘCEJ
STRONA 1 Z 2