Bankowość i Finanse | Kronika – czerwiec 2020

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
KADRY Marek Lusztyn złożył rezygnację z funkcji wiceprezesa Banku Pekao ze skutkiem od 30 czerwca br. Do tego czasu będzie kierował pionem zarządzania ryzykami w Pekao. Walne Zgromadzenie Banku Pekao powołało nowych członków Rady Nadzorczej na trzyletnią kadencję. 19 maja br. dotychczasowi złożyli rezygnacje z pełnionych funkcji. W skład nowej rady weszli: dr hab. Beata Kozłowska-Chyła, Sabina Bigos-Jaworowska, Joanna […]

KADRY

Marek Lusztyn złożył rezygnację z funkcji wiceprezesa Banku Pekao ze skutkiem od 30 czerwca br. Do tego czasu będzie kierował pionem zarządzania ryzykami w Pekao.

Walne Zgromadzenie Banku Pekao powołało nowych członków Rady Nadzorczej na trzyletnią kadencję. 19 maja br. dotychczasowi złożyli rezygnacje z pełnionych funkcji. W skład nowej rady weszli: dr hab. Beata Kozłowska-Chyła, Sabina Bigos-Jaworowska, Joanna Dynysiuk, Marcin Eckert, Justyna Głębikowska-Michalak, dr Stanisław Ryszard Kaczoruk, Michał Kaszyński, Marian Majcher i Małgorzata Sadurska.

Premier Mateusz Morawiecki powołał Tomasza Robaczyńskiego na stanowisko członka zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego. Od 1999 r. był on związany z Ministerstwem Finansów, od 2018 r. pełnił funkcję podsekretarza stanu nadzorującego m.in. planowanie i wykonanie budżetu państwa.

1 sierpnia 2020 r. Dariusz Kędziora obejmie stanowisko dyrektora Zespołu Zarządzania Instrumentami Dłużnymi Pekao TFI. To menedżer z ponad 13-letnim doświadczeniem w zarządzaniu portfelami dłużnymi na rynkach wschodzących.

Joanna Erdman, wiceprezes zarządu ING Banku Śląskiego, została członkiem zarządu Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Funkcję tę będzie pełnić trzy lata.

Rada Nadzorcza ING Banku Śląskiego powołała Michała Mrożka na wiceprezesa odpowiedzialnego za obszar Wholesale Banking. Zastąpi na tym stanowisku Joannę Erdman, która obecnie nadzoruje jednostki Pionu Zarządzania Ryzykiem.

Dr Mariusz Cholewa objął stanowisko prezesa zarządu ACCIS, międzynarodowego stowarzyszenia, zrzeszającego największą grupę rejestrów kredytowych na świecie. Prezes zarządu BIK – największej bazy informacji kredytowej i gospodarczej w Polsce – obie funkcje piastuje równolegle.

Tomasz Konik zastąpił Marka Metryckiego na stanowisku Partnera Zarządzającego Deloitte w Polsce. Zmiana była poprzedzona półrocznym okresem przejściowym. Tomasz Konik jest związany z Deloitte od ponad 20 lat.

Do zespołu Wonga Polska dołączył David Sesplugues Güell. Menedżer zarządza departamentem rozwoju produktu. Do Wonga przeszedł z Citibanku.

Rada Nadzorcza TUiR „WARTA” oraz TUnŻ „WARTA” powołała do zarządu spółek Annę Świderską. Nową funkcję obejmie 1 lipca br., zastąpi na tym stanowisku Witolda Walkowiaka. Będzie odpowiedzialna za Pion Finansów.

Marta Strzyżewska objęła stanowisko dyrektora Działu Marketingu i Cyfryzacji w Avivie. Będzie odpowiadać za komunikację marketingową, zarządzanie marką, cyfryzację oraz strategię, badania i wiedzę o kliencie.

WYDARZENIA

Narodowy Bank Polski wpłacił ponad 7,4 mld zł do budżetu państwa. To 95% zysku wypracowanego przez NBP w ub.r.

Rada Nadzorcza PKO Banku Polskiego jednogłośnie powołała zarząd banku na kolejną trzyletnią, wspólną kadencję. Rozpocznie się ona 3 lipca br.

Polski Fundusz Rozwoju wydał ponad 2 tys. pozytywnych decyzji o przyznaniu klientom biznesowym Banku Pekao subwencji finansowej w związku pogorszeniem się ich sytuacji na skutek pandemii COVID-19. Łączna kwota subwencji przyznanych mikro, małym i średnim firmom w Banku Pekao wynosi 633 mln zł.

Blisko 1,5 mld zł przyznano dotychczas klientom banków spółdzielczych w całej Polsce w ramach rządowego programu Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju. Subwencje są już na rachunkach przedsiębiorców

BNP Paribas będzie jednym z banków finansujących przedsięwzięcia związane z wymianą przestarzałych pieców oraz ociepleniem domów w ramach programu Czyste Powietrze. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Związek Banków Polskich podpisały odpowiednie porozumienie.

Commerzbank zdecydował o niesprzedawaniu mBanku, uznając, że obecnie transakcja ta jest niewykonalna na rozsądnych warunkach. Pozostanie on w grupie Commerzbanku.

Komisja Nadzoru Finansowego poinformowała o ustanowieniu kuratora w Warszawskim Banku Spółdzielczym. KNF tłumaczy, że ma to na celu poprawę sytuacji finansowej banku.

Rzecznik Finansowy skierował do sądu wniosek o udzielenie zabezpieczenia roszczenia o zaniechanie nieuczciwej praktyki rynkowej przeciwko Santander Bank Polska. Praktyka ta polega na zawieraniu w aneksach dotyczących „wakacji kredytowych” postanowień potwierdzających jakoby bank posiadał bezsporną wierzytelność względem klienta.

Monedo Polska (do niedawna Kreditech) dołączył do grona firm zrzeszonych w Związku Przedsiębiorstw Finansowych. Celem współpracy firm zrzeszonych w ZPF jest wymiana wiedzy i doświadczeń w oparciu o standard etyczny organizacji.

TECHNOLOGIE

ING Bank Śląski rozszerzył zakres usługi zdalnego zakładania rachunku za pośrednictwem bankowości mobilnej Moje ING. Wideoweryfikacja z wykorzystaniem kamery w telefonie jest teraz dostępna zarówno dla użytkowników smartfonów z systemem IOS, jak i Android.

Według najnowszych danych Mastercard, 90% płatności kartą w Polsce realizowanych jest zbliżeniowo. Polacy uważają je za bezpieczniejszą formę płatności niż gotówka.

PRODUKTY

Ponad połowa Polaków (51%) przyznała, że nie zna żadnych usług ochronnych i nigdy z nich nie korzystała – wynika z najnowszego badania Biura Informacji Kredytowej. Dlatego BIK ogłasza specjalną akcję: Alerty BIK za 0 zł przez 3 miesiące.

4 maja br., gdy ponownie zostały otwarte galerie handlowe, padł rekord liczby zapytań o kredyty ratalne. Ponad 24 tys. osób wnioskowało do banków o kredyt ratalny. To największa dzienna liczba zapytań w tym segmencie kredytowym nie tylko od początku br., ale również w analogicznym okresie 2019 r.

Prawie 858 mld zł Polacy trzymają w bankach. Kwota ta dynamicznie rośnie pomimo dotkliwego spadku oprocentowania lokat. O prawie 7 mld zł wzrosły w ciągu miesiąca oszczędności trzymane na bankowych lokatach i rachunkach oszczędnościowych – wynika z najnowszych danych NBP.

TRENDY

Ograniczenia w poruszaniu się, zaostrzenie polityki kredytowej, pogorszenie na rynku pracy i gorsze nastroje Polaków – to wszystko przełożyło się na spadek popytu na kredyty mieszkaniowe o 27,6% – wynika z danych BIK.

W I kw.br. użytkownicy BLIKA zrealizowali prawie 78 mln transakcji. To blisko dwukrotnie więcej niż rok temu (40 mln). W internecie BLIK zdystansował płatności kartami.

Za pomocą telefonu loguje się do swojego banku ponad 12% badanych, większość z nich to 40-latkowie. Mobilnie z bankowości najczęściej korzystają mieszkańcy metropolii, czyli np. Warszawy czy Krakowa (18%) – wynika z raportu „Polaków portfel własny: wiosenne wyzwaniaSantander Consumer Banku.

ZAGRANICA

Przyjęty przez Komisję Europejską pakiet bankowy zakłada, że instytucje finansowe powinny łagodzić firmom i gospodarstwom domowym skutki pandemii. Głównym sposobem ma być łatwiejszy dostęp do kredytów. Aby to osiągnąć, poluzowano wymogi ostrożnościowe dla banków. Równocześnie szef Europejskiego Nadzoru Bankowego (EBA) Jose Manuel Campa zaapelował do władz UE i krajów członkowskich, aby stworzyć stosowne instrumenty ochronne dla banków, tak by realizowane przez nie wsparcie sektora gospodarki realnej nie powodowało ryzyka dla stabilności systemu finansowego. Szef EBA przypomniał, że europejskie banki dysponują 430 mld euro rezerw, które według dzisiejszych szacunków powinny wystarczyć na pokrycie strat związanych z niewypłacalnością firm i gospodarstw domowych, niemniej, trudno dziś prognozować, jaki będzie dalszy rozwój sytuacji.

Pablo Hernandez de Cos, szef banku centralnego Hiszpanii, występując przed parlamentarną komisją finansów mówił wprost, że jako bankowiec jest zawiedziony postawą Brukseli w czasie koronakryzysu. Oczekiwał silniejszego, bardziej skoordynowanego i szybszego działania. Brak takich zdecydowanych kroków na szczeblu wspólnotowym sprawił, iż walka z ekonomicznymi skutkami pandemii spadła na barki rządów krajów członkowskich. Według de Cosa zaraz po pandemii UE powinna szybko wystąpić z ambitną strategią konsolidacji podatkowej w całej wspólnocie, co umożliwiłoby sprawiedliwe zbieranie i rozdział środków na ratowanie gospodarki unijnej.

Elke Koenig, szefowa unijnego organu nadzorującego kontrolowaną upadłość banków, oznajmiła w Parlamencie Europejskim, że epidemia koronawirusa nie będzie mieć wpływu na realizację planu pozyskania od europejskich banków w tym roku 9 mld euro na fundusz kontrolowanej upadłości. Do końca br. instrument ten dysponować powinien kapitałem w wysokości 46 mld euro. Osiągnięcie docelowej „pojemności” funduszu na poziomie 60 mld euro ma nastąpić w 2023 r. Eurodeputowani domagali się, by wpłaty na fundusz zostały częściowo i przejściowo zmniejszone, co poprawiłoby bilanse banków i ich chęć do udzielania kredytów w trudnych czasach. Zdaniem Elke Koenig, taka decyzja wymagałaby zmiany dyrektyw bankowych. Cały proces legislacyjny musiałby wówczas zostać przeprowadzony na szczeblu szefów rządów wspólnoty, a nie poprzez decyzje organów unijnych.

Idea, przedstawiona przez komisarza Valdisa Dombrovskisa jest dość radykalna. Unijna instytucja nadzorująca walkę z praniem brudnych pieniędzy miałaby bardzo szerokie kompetencje. Według szacunków KE, 1% majątku wspólnego UE, czyli 160 mld euro, zostało zaangażowane w podejrzaną działalność. Aby skutecznie walczyć z tak silnym procederem, nowy organ miałby nie tylko uprawnienia śledcze, ale także możliwość weryfikacji, jak wydatkowane są dotacje unijne czy wreszcie prawo do dyscyplinowania i nakładania sankcji na krajowe organy nadzoru finansowego, które nie wypełniałyby należycie swoich obowiązków albo ignorowały ewidentne nadużycia. KE przypomina, że ostatnie dwa lata przyniosły całą serię skandali w Danii, Estonii, Niemczech, Holandii, Szwecji, na Łotwie, Malcie i Cyprze. W instytucjach finansowych funkcjonujących w tych krajach zidentyfikowano brudne pieniądze, pochodzące głównie z Rosji i Chin. Działo się to przy zaskakującej bierności lokalnych regulatorów, którzy nie zawsze powiadamiali o zaistniałych problemach Europejski Nadzór Bankowy. Kontrowersyjna jest też prowadzona przez Cypr i Maltę polityka przyznawania z automatu „złotych wiz” dla przybyszów spoza Unii, jeśli tylko przywiozą oni duże pieniądze, przy jednoczesnym braku weryfikacji pochodzenia tych środków. Jeśli nie uda stworzyć się odrębnej komórki, KE chce przynajmniej namówić kraje członkowskie do rozszerzenia kompetencji Europejskiego Nadzoru Bankowego. Głębsza dyskusja ma zacząć się za rok.

Źródło: Miesięcznik Finansowy BANK