Zmiana na stanowisku Prezesa Zarządu Banku BPS S.A.

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

kupczyk.zdzislaw.bps.01.400x408Rada Nadzorcza Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. przyjęła rezygnację Pana Tomasza Mironczuka ze stanowiska Prezesa Zarządu Banku BPS. Jednocześnie powierzyła Panu Zdzisławowi Kupczykowi czasowe wykonywanie obowiązków Prezesa Zarządu Banku BPS.

Tomasz Mironczuk wykonał zleconą przez akcjonariuszy misję reorganizacyjną w ramach Grupy BPS. Był Prezesem Zarządu Banku BPS S.A. od lipca 2012 do marca 2014. W tym czasie przygotował Strategię Banku BPS i Zrzeszenia na lata 2014-2017, uporządkował Grupę Kapitałową oraz stworzył dogodne warunki do wymiany poglądów na temat rozwoju sektora w obliczu nowych uregulowań unijnych.

– Wkroczyłem do Zrzeszenia BPS w trudnym momencie, po odwołaniu poprzedniego Zarządu, w dużym zawirowaniu organizacji i przy braku koncepcji działania na przyszłość. Zrobiłem to, co zaplanowałem. Czas na zmianę. Odchodzę, pozostawiając organizację w dobrych rękach. Wierzę,  że Banki Spółdzielcze wraz z bankami zrzeszającymi osiągną cel dalekosiężny, czyli uzyskanie 20% udziału w rynku w roku 2020. Tego życzę i będę trzymał kciuki za tę przyszłościową gałąź polskiego sektora finansowego – powiedział Tomasz Mironczuk.

Pan Zdzisław Kupczyk pełnił dotychczas funkcję Wiceprezesa Zarządu Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. Wywodzi się z sektora bankowości spółdzielczej. Pełnił funkcję Prezesa Zarządu Banku Spółdzielczego w Warcie, w Banku BPS pracuje od początku jego istnienia, czyli od 2002 roku. Wcześniej związany był z Gospodarczym Bankiem Południowo-Zachodnim, który po przyłączeniu 5 regionalnych banków zrzeszających banki spółdzielcze zmienił nazwę na Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. Przed rozpoczęciem kariery w bankowości, piastował różne stanowiska w administracji państwowej i gospodarczej.

– Najważniejsze wyzwanie to realizacja przygotowanej Strategii, będę kontynuował prace, w których obecny Zarząd brał aktywny udział. Mając na uwadze dobro całego sektora, kluczowe jest zadbanie o przystosowanie się do wymogów unijnych z korzyścią dla Banków Spółdzielczych i ich klientów – podkreślił Zdzisław Kupczyk, przejmując obowiązki Prezesa Zarządu Banku BPS.

Źródło: Grupa Banku Polskiej Spółdzielczości S.A.