Dariusz Szwed prezesem Zarządu PKO BP – pod warunkiem uzyskania zgody KNF

Dariusz Szwed prezesem Zarządu PKO BP – pod warunkiem uzyskania zgody KNF
Dariusz Szwed. Źródło: PKO Bank Polski
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Rada Nadzorcza Banku zdecydowała o powołaniu z dniem 14 kwietnia 2023 r. w skład Zarządu Banku Dariusza Szweda na stanowisko wiceprezesa Zarządu Banku, na bieżącą wspólną kadencję Zarządu Banku, która rozpoczęła się z dniem 3 lipca 2020 r. i jednocześnie powołała Dariusza Szweda na stanowisko prezesa Zarządu Banku pod warunkiem wyrażenia zgody przez Komisję Nadzoru Finansowego.

Do czasu wydania zgody Komisji Nadzoru Finansowego Rada Nadzorcza powierzyła Dariuszowi Szwedowi kierowanie pracami Zarządu PKO Banku Polskiego.

– Celem dzisiejszych (13.04.23) zmian w składzie Zarządu PKO Banku Polskiego jest wzmocnienie i ugruntowanie pozycji Banku jako gwaranta stabilności finansowej milionów Polaków oraz jednego z motorów napędowych krajowej gospodarki.

Szczególnie istotne jest wzmocnienie roli Banku w zakresie wspierania polskich przedsiębiorców, finansowania inwestycji oraz wzmocnienia segmentu detalicznego.

PKO Bank Polski jest największym bankiem w kraju oraz liderem rodzimego rynku pod względem skali działania oraz liczby klientów, zamierzamy sukcesywnie wzmacniać siłę marki Banku – mówi Robert Pietryszyn, przewodniczący Rady Nadzorczej PKO Banku Polskiego.

Czytaj także: Paweł Gruza zrezygnował z kierowania zarządem PKO BP

Dotychczasowy wiceprezes Zarządu Banku Mieczysław Król złożył rezygnację ze stanowiska.

Nadzór nad sprawowanym przez niego obszarem operacji obejmie Paweł Gruza.

Rada Nadzorcza odwołała natomiast ze stanowiska wiceprezesa Zarządu Banku Maksa Kraczkowskiego, a nadzorowany przez niego do tej pory obszar rynku detalicznego obejmie Maciej Brzozowski.

Czytaj także: Dywidenda w PKO BP uzależniona od wyroku TSUE dotyczącego kredytów frankowych

Dariusz Szwed ma prawie trzydziestoletnie doświadczenie w sektorze finansowym. Od 2021 roku pełnił funkcję członka zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego, w którym nadzorował obszar biznesu oraz operacji bankowych, a wcześniej obszar IT oraz funduszy europejskich, jak również realizację wewnętrznego filaru „Transformacja cyfrowa i procesowa strategii banku na lata 2021-2025”.

W latach 2019-2021 pełnił funkcję wiceprezesa zarządu Alior Banku, w którym nadzorował całość biznesu banku – sprzedaż i produkty dla klienta detalicznego oraz biznesowego, działalność skarbową oraz obszar private banking i biuro maklerskie. Jednocześnie był prezesem zarządu Alior TFI. Był członkiem kilku komitetów, w tym komitetu kredytowego.

Wcześniej, od roku 1995 był związany z Santander Bank Polska, ostatnio jako dyrektor departamentu private banking, gdzie odpowiadał za nadzór nad kompleksową działalnością biznesową, obejmującą także ryzyko operacyjne, kredytowe i reputacyjne tego obszaru. Nadzorował również detaliczną część działalności biura maklerskiego tego banku.

Ponadto był członkiem zespołu zarządzającego fuzją Santander Bank Polska i wydzielonej części Deutsche Banku, w którym odpowiadał za analizę i wdrażanie docelowych rozwiązań biznesowych private banking w połączonym banku.

Jest absolwentem wydziału bankowości i finansów w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu oraz zarządzania na Politechnice Częstochowskiej. Ma również dyplom Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Czytaj także: IT@BANK 2021, Zbigniew Jagiełło o bankach za 20 lat

Źródło: PAP BIZNES, PKO Bank Polski