Coraz więcej zielonej energii z małych instalacji OZE

Coraz więcej zielonej energii z małych instalacji OZE
Fot. stock.adobe.com/luigi giordano
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Generacja energii z małych zielonych źródeł systematycznie wzrasta - wynika z najnowszego, czwartego już raportu URE, zawierającego informacje dotyczące energii elektrycznej wytworzonej z OZE w małych instalacjach.

#RafałGawin: Systemowe wspieranie rozwoju #OZE w naszym kraju to konieczność, nie tylko z powodów środowiskowych, ale także ze względu na kierunki rozwoju energetyki UE #ZielonaEnergia #StrategiaEnergetycznaUE #URE

Struktura produkcji energii elektrycznej w Polsce na przestrzeni ostatnich czterech lat (2016 ‒ 2019) ulega nieznacznym, ale zauważalnym zmianom.

Udział odnawialnych źródeł energii w krajowej generacji wzrósł z 7 proc. w 2016 roku do 9 proc. w roku 2019.

Na koniec 2020 roku moc zainstalowana wszystkich odnawialnych źródeł w systemie elektroenergetycznym w Polsce wynosiła ponad 9 GW, z czego w małych instalacjach OZE prawie 163 MW, natomiast w mikroinstalacjach (w tym także prosumenckich) ponad 1 GW.

Jak wynika z danych gromadzonych i analizowanych przez Urząd Regulacji Energetyki, wytwarzanie energii z małych zielonych źródeł systematycznie wzrasta. (Mała instalacja to instalacja OZE o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 50 kW i mniejszej niż 500 kW – przyp. red. aleBank.pl)

Niewątpliwie rola tego rodzaju instalacji w krajowym systemie elektroenergetycznym z roku na rok może, a nawet powinna być coraz większa, szczególnie w kontekście trwającej transformacji energetycznej i potrzeby zaprojektowania nowej struktury rynku energii, z uwzględnieniem nowych podmiotów na nim działających.

Systemowe wspieranie dalszego rozwoju odnawialnych źródeł energii w naszym kraju to konieczność, nie tylko ze względów środowiskowych, ale także biorąc pod uwagę kierunki rozwoju energetyki przedstawiane w unijnych dokumentach strategicznych – mówi Rafał Gawin, Prezes URE.

Czytaj także: OZE: kto może skorzystać z wydłużenia terminów?

Najwięcej źródeł wodnych, tylko dwie instalacje biomasowe

Wytwórcy produkowali energię łącznie w 817 instalacjach (jeden wytwórca może posiadać kilka instalacji). Ich łączna moc zainstalowana wynosiła prawie 163 MW.

Najwięcej pod względem liczby (341) oraz mocy zainstalowanej (51,5 MW) było w naszym kraju małych instalacji wykorzystujących energię wody.

Kolejne pod względem liczby instalacji (247), ale także wielkości mocy zainstalowanej (47,5 MW) były źródła fotowoltaiczne.

Natomiast najrzadziej występowały małe instalacje produkujące energię z biomasy. Takie źródła pod koniec 2019 roku były w Polsce tylko dwa.

Mali produkują coraz więcej

Rys. 1. Produkcja energii w małych instalacjach OZE w latach 2016-2019 (w GWh).

Wytwórcy w małych instalacjach OZE (blisko 700 podmiotów) w 2019 roku wyprodukowali ponad 342 GWh energii, z czego sprzedawcom zobowiązywanym sprzedali 70 proc. (238 GWh), a sami zużyli lub sprzedali innym sprzedawcom 30 proc. wyprodukowanej energii.

Rok wcześniej tego typu instalacje wyprodukowały 208 GWh energii elektrycznej, sprzedając sprzedawcom zobowiązanym do sieci OSD 142 GWh (ponad 68 proc. generowanej energii).

Rys. 2. Produkcja energii w małych instalacjach OZE w latach 2016-2019 w podziale na rodzaj źródła (w GWh).
Rodzaj instalacji OZE: WO – hydroenergia, WI – energia wiatru, PV – energia promieniowania słonecznego, BG – biogaz inny niż rolniczy, BM – biomasa (wielkości tak małe, że nie widoczne na wykresie).

Najwięcej energii – ponad 158 GWh – wyprodukowały małe elektrownie wodne.

Z tego źródła w ubiegłym roku pochodziło 46 proc. energii wytworzonej przez wszystkie małe instalacji OZE.

Drugim pod względem generacji źródłem były biogazownie wykorzystujące biogaz inny niż rolniczy.

Wytworzyły one ponad 102 GWh energii, z czego sprzedały tylko 29 GWh.

Na trzecim miejscu znalazły się małe elektrownie wiatrowe, w których wytworzono ponad 51 GWh energii.

Rys. 3. Produkcja energii w 2019 roku w małych instalacjach OZE wg źródła: WO – hydroenergia, WI – energia wiatru, PV – energia promieniowania słonecznego, BG – biogaz inny niż rolniczy, BM – biomasa (wartość poniżej 1 proc.).

Sprzedaż wytworzonej energii

Procentowo najwięcej energii sprzedawcy zobowiązanemu sprzedały źródła biomasowe (ponad 96 proc.) i wodne (93 proc.) oraz wiatrowe (prawie 89 proc). Z kolei najmniej sprzedały wspomniane już małe źródła biogazowe (28 proc) i wykorzystujące energię słońca (50 proc).

Najwięcej energii ogółem sprzedali wytwórcy z instalacji wykorzystujących hydroenergię (prawie 148 GWh). Ponad trzykrotnie mniej energii sprzedały plasujące się na drugim miejscu małe instalacje wiatrowe (45 GWh).

Bądź na bieżąco – zapisz się na nasz newsletter >> (otwiera się na nowej zakładce)”>>>>

Na koniec 2016 roku wytwórców w małych instalacjach OZE było 428. Po czterech latach ich liczba zwiększyła się o ponad 60 proc. i na koniec 2019 roku wyniosła 697. Dla porównania – wytwórców w mikroinstalacjach (w tym prosumenckich) mamy już ponad 155 tys.

Źródło: Urząd Regulacji Energetyki / URE