Co warto wiedzieć o raportowaniu do ZUS umów o dzieło od 1 stycznia 2021 roku

Co warto wiedzieć o raportowaniu do ZUS umów o dzieło od 1 stycznia 2021 roku
Fot. stock.adobe.com / Nicola_Del_Mutolo
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Informacje o zawartych umowach o dzieło będą ewidencjonowane przez ZUS dla celów statystycznych, a także mają służyć weryfikowaniu istnienia obowiązku ubezpieczeń społecznych osób wykonujących umowy nazwane umowami o dzieło ‒ informują eksperci MDDP.

Podmioty, których dotyczy nowy obowiązek

Płatnicy i osoby fizyczne, zlecające dzieło, mają obowiązek poinformować ZUS o każdej umowie o dzieło zawartej po 1 stycznia 2021 roku, z wyjątkiem:

– umów o dzieło zawieranych przez pracodawcę z własnym pracownikiem

lub

– umów o dzieło zawieranych przez inny podmiot z osobą, która w ramach tej umowy wykonuje pracę na rzecz własnego pracodawcy.

Czytaj także: Od stycznia trzeba będzie rejestrować umowy o dzieło w ZUS

Sposób i terminy raportowania

Informacje o zawartych umowach o dzieło przekazuje się do ZUS na formularzu ZUS RUD, wskazując m.in.:

    dane identyfikacyjne podmiotu zamawiającego dzieło,

    dane identyfikacyjne wykonawcy umowy o dzieło,

    przedmiot umowy,

    datę zawarcia i datę wykonania umowy.

Dla każdego wykonawcy dzieła niezbędne będzie wypełnienie oddzielnego formularza ZUS RUD

Formularz ZUS RUD należy przekazać do ZUS w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy o dzieło. Formularz jest dostępny do wysyłki elektronicznej przez PUE.

Zgodnie z komunikatem ZUS dla każdego wykonawcy dzieła niezbędne będzie wypełnienie oddzielnego formularza ZUS RUD, przy czym w jednym formularzu ZUS RUD można wykazać informację o maksymalnie 10-ciu zawartych umowach o dzieło.

Działania po stronie płatnika

Informacje o zawartych umowach o dzieło będą ewidencjonowane przez ZUS dla celów statystycznych, a także mają służyć weryfikowaniu istnienia obowiązku ubezpieczeń społecznych osób wykonujących umowy nazwane umowami o dzieło.

W tym kontekście warto zwrócić szczególną uwagę  po stronie płatników na:

– wypracowanie wewnętrznych procedur, zapewniających identyfikację i terminowe zgłaszanie do ZUS zawieranych umów o dzieło,

– przegląd zawieranych umów o dzieło pod kątem ich kwalifikacji prawnej dla celów ubezpieczeniowych i PIT,

– weryfikację stosowanych wzorów umów do współpracy z nie-pracownikami, mając na uwadze przedmiot umowy.

Źródło: MDDP