Obniżenie limitu transakcji gotówkowych B2B do 8 tys. zł – o czym powinien wiedzieć przedsiębiorca?

Obniżenie limitu transakcji gotówkowych B2B do 8 tys. zł – o czym powinien wiedzieć przedsiębiorca?
Fot. stock.adobe.com / Andrey
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Jedną ze zmian wprowadzanych w ramach Polskiego Ładu od 1 stycznia 2022 roku jest obniżenie w ustawie Prawo przedsiębiorców progu kwotowego wyznaczającego obowiązek dokonywania płatności gotówkowych w transakcjach B2B. Dotychczasowy limit 15 tys. zł po wejściu w życie zmian wyniesie 8 tys. zł, co będzie mieć wpływ na rozliczenia podatkowe w pewnych obszarach, w których przepisy podatkowe odwołują się wprost do przepisu art. 19 pkt 2 ustawy Prawo przedsiębiorców, podkreślają eksperci MDDP.

W związku z pojawiającymi się w mediach sprzecznymi informacjami wyjaśniamy, że bez zmian – na poziomie 15 tys. zł – pozostanie kwota określająca obowiązki podatników w zakresie stosowania mechanizmu podzielonej płatności.

Przepisy ustawy o VAT dotyczące obligatoryjnego split payment aktualnie powołują wprost kwotę 15 tys. zł, bez odwoływania się do progu wskazanego w Prawie przedsiębiorców.

Czytaj także: Biała lista podatników VAT: od 1 lipca 2020 r. zmiany

Które regulacje podatkowe zmienią się?

Obniżenie kwoty z 15 tys. zł do 8 tys. w Prawie przedsiębiorców będzie mieć wpływ na następujące regulacje podatkowe:

1. sankcje za dokonanie płatności za transakcję o wartości przekraczającej ustalony limit 8 tys. zł na rachunek, który w dniu zlecenia przelewu nie znajduje się na tzw. „białej liście podatników” w postaci:

        – solidarnej odpowiedzialności nabywcy wraz z dostawcą za jego zaległości podatkowe w części dotyczącej podatku VAT przypadającej na tę dostawę towarów/ świadczenie usług;

        – braku możliwości zaliczenia tej części wydatku do kosztów uzyskania przychodów w podatkach dochodowych;

Bez zmian – na poziomie 15 tys. zł – pozostanie kwota określająca obowiązki podatników w zakresie stosowania mechanizmu podzielonej płatności

2. sankcje w postaci braku możliwości zaliczenia wydatku do kosztów uzyskania przychodów w podatkach dochodowych w tej części, w jakiej płatność przekraczająca 8 tys. zł została dokonana bez pośrednictwa rachunku płatniczego.

Czytaj także: Split payment trudny dla małych firm

Nowe progi kwotowe dla transakcji gotówkowych

W rezultacie omawiana zmiana może wymagać odpowiedniego dostosowania procedur wewnętrznych określających progi kwotowe dla transakcji gotówkowych w relacjach B2B, a także dla transakcji, które wymagają weryfikacji, czy rachunek bankowy kontrahenta widnieje na „białej liście”.

Dodatkowo, jeśli sprawdzanie rachunków bankowych z „białą listą” jest zautomatyzowane, limit kwotowy do weryfikacji powinien zostać zmieniony w wykorzystywanym w tym celu narzędziu.

Zmiana może wymagać odpowiedniego dostosowania procedur wewnętrznych określających progi kwotowe dla transakcji gotówkowych w relacjach B2B

Nadal będzie można uniknąć sankcji podatkowych za dokonanie płatności za transakcje przekraczające limit 8 tys. zł na rachunek nieznajdujący się na „białej liście” w przypadku:

–  złożenia zawiadomienia o tej płatności (druk ZAW-NR) do naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla podatnika dokonującego płatności w terminie 7 dni (do końca pandemii covid-19 – w terminie 14 dni)

–  dokonania zapłaty z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności.

Czytaj także: Temat numeru | OBSŁUGA GOTÓWKI | Zmiany w obrocie gotówkowym muszą być realizowane na podstawie harmonogramów, wypracowanych i uzgodnionych z rynkiem

Źródło: MDDP