Citi Handlowy współorganizatorem największej emisji zielonych obligacji w Polsce

Citi Handlowy współorganizatorem największej emisji  zielonych obligacji w Polsce
Główna siedziba banku Citi Handlowy (fot. Citi Handlowy)
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Citi Handlowy współorganizował największą publiczną emisję obligacji zrównoważonego rozwoju Climate Awareness Bond Europejskiego Banku Inwestycyjnego, przeznaczoną dla polskich inwestorów. Była to pierwsza publiczna emisja zielonych obligacji CAB przeprowadzona przez Citi Handlowy.

W ostatnich latach Citi pełnił m.in. funkcje Joint Bookrunnera dla emisji zielonych obligacji wyemitowanych przez Polskę na łączną kwotę – 3 miliardów euro. Obecna emisja jest największą publiczną transakcją Climate Awareness Bond zorganizowaną z myślą o polskim rynku. Środki z emisji przeznaczane są na wsparcie inwestycji przyczyniających się do łagodzenia zmian klimatu.

Czytaj także: EBI wyemitował zielone obligacje dla polskich inwestorów o wartości 1,25 mld zł >>>

Obligacje w kwocie 1,25 mld złotych, o terminie zapadalności luty 2027 r., oferują roczny kupon w wysokości 1% oraz stopę zwrotu dla inwestorów na poziomie 1,028%.

Citi Handlowy od wielu lat jest partnerem EBI w najważniejszych emisjach benchmarkowych obligacji złotówkowych na rynku polskim, które pomagają finansować projekty w Polsce.

– Dzisiejsza emisja CAB jest dla nas szczególna, z uwagi na fakt, że środki z niej zostaną przeznaczone na cele tak bliskie Citi Handlowy – działania na rzecz zrównoważonego rozwoju są wpisane w strategię biznesową banku, mówi Maciej Kropidłowski, Wiceprezes Zarządu Banku, Szef Sektora Rynków Finansowych i Bankowości Korporacyjnej. – Widzimy, że zainteresowanie naszych klientów ofertą ESG jest coraz większe. Spodziewamy się dynamicznego rozwoju tego rynku w najbliższym czasie i chcemy na tym rynku aktywnie działać.

Bank dostrzega rosnące znaczenie czynników ESG w inwestowaniu, jak również wdraża praktyki zrównoważonego rozwoju we własnej działalności, m.in. poprzez sadzenie lasów, minimalizację śladu węglowego czy zmniejszanie zużycia wody i papieru. Citi Handlowy angażuje się również we wspieranie transformacji polskich firm, m.in. w 2020 w konsorcjum banków brał udział w projekcie finansowania i refinansowania ponad 3 mld zł na realizację planu inwestycyjnego spółki z sektora infrastruktury kolejowej.

Źródło: Citi Handlowy