Maciej Kropidłowski

BANK 2017/04

Rynek Finansowy: Czy wymogi regulacyjne są barierą dla biznesu bankowego?

Dr hab. Krzysztof Kalicki
prezes zarządu Deutsche Banku Polska S.A.

Regulacje zmierzające do eliminacji jakiegokolwiek ryzyka nie mają sensu. Koszty, które z tego powodu ponosi sektor bankowy, będą potem zaszyte w kosztach usług, produktów, marżach, spreadach itp., bo muszą dać zwrot na kapitale. Do roku 2010-2011 banki jakoś sobie dawały radę z regulacjami, ale od tego momentu, z powodu buforów i wymogów, sektor zaczyna mieć problemy ze sprawnym funkcjonowaniem. Widać wyraźną korelacje pomiędzy skalą kredytowania a wzrostem PKB, bowiem ograniczenie akcji kredytowej powoduje jego spadek. Według moich obliczeń na 1% wzrostu PKB przypada 2% wzrostu udzielonych kredytów. To obecne regulacyjne zamrożenie kapitału i interpretacje czynione przez nasz nadzór dotyczące aktywów ważonych ryzykiem powodują, że w Polsce skala bezpieczeństwa jest o ok. 20% wyższa niż w krajach Zachodu. Podatek bankowy dodatkowo spowodował, że skala wzrostu kredytów jest mniejsza niż skala wzrostu udziału papierów skarbowych w portfelach banków. Po raz pierwszy od wielu lat depozyty walutowe ludności rosną szybciej niż depozyty złotowe, co jest efektem niepewności politycznej i regulacyjnej. Trzeba ustabilizować nastroje inwestorów i konsumentów, bo inaczej nastąpi odchodzenie klientów w kierunku bankowości zagranicznej.

CZYTAJ WIĘCEJ
Bankowość

Sukces Citi Handlowy na rynkach kapitałowych

citi.handlowy.02.400x25919 lutego Giełda Papierów Wartościowych przyznała nagrody uczestnikom polskiego rynku kapitałowego za osiągnięcia w 2014 roku. Citi Handlowy zdobył tytuł lidera market making na rynku Tresury BondSpot Poland., a to już o kolejna nagroda dla banku w tym obszarze. Po raz szósty z rzędu Dom Maklerski Citi Handlowy odebrał z kolei nagrodę za najwyższy udział w obrotach sesyjnych i prawami do akcji na Rynku Głównym 2014.

CZYTAJ WIĘCEJ
Kadry

Citi Handlowy z nowym członkiem zarządu

kropidlowski.maciej.city.handlowy.01.245x400Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, Rada Nadzorcza Banku Citi Handlowy powołała w dniu 19 marca 2014 roku nowego członka zarządu. Jest nim Maciej Kropidłowski, który obejmie stanowisko Wiceprezesa Zarządu Banku na trzyletnią kadencję. Maciej Kropidłowski związany jest z Bankiem od 1995 roku, a od stycznia 2014 pełni funkcję Szefa Sub-Sektora Rynków Finansowych. Maciej Kropidłowski zastąpi w zarządzie Banku Misbaha Ur-Rahman- Shaha, który poinformował wcześniej, że nie będzie się ubiegał o wybór do pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu Banku na kolejną kadencję.

CZYTAJ WIĘCEJ
STRONA 1 Z 1