Certyfikaty strukturyzowane po raz pierwszy w mBanku

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

mbank.01.400x180mBank rozpoczął subskrypcję certyfikatów strukturyzowanych opartych o indeks WIG30. Produkt ten, przeznaczony dla doświadczonych inwestorów, pojawia się w ofercie inwestycyjnej banku po raz pierwszy.

Certyfikaty strukturyzowane Strategiczna Trzydziestka są dostępne dla klientów mBanku korzystających z usługi eMakler. Instrument, którego emitentem jest Raiffeisen Centrobank AG, notowany będzie na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. – Pozwali to na aktywne zarządzanie inwestycją dzięki możliwości sprzedaży lub kupna certyfikatów w każdym momencie  – mówi Marcin Konkel, menedżer Wydziału Produktów Inwestycyjnych mBanku.

Strategiczna Trzydziestka jest certyfikatem TWIN WIN, opartym o indeks WIG30. Dzięki tej strategii, inwestor może czerpać praktycznie nieograniczony zysk (do 500 proc.) ze wzrostu indeksu WIG30, a także korzystać na jego spadkach, o ile w trakcie trwania produktu nie przekroczą one ani razu bariery 70 proc. wartości początkowej WIG-u 30. Wzrost wartości indeksu lub jego spadek nienaruszający bariery na poziomie 70 proc., przekłada się na wzrost wartości certyfikatu 1:1 (kalkulacja dokonywana jest w dniu wykupu certyfikatu).

W sytuacji spadku indeksu WIG30 o więcej niż 30 proc., mechanizm TWIN WIN przestaje działać, a wartość certyfikatu w dniu wykupu odpowiada procentowi zysku lub straty, jaką zanotował WIG30.

– Strategia certyfikatów pozwala na osiągnięcie stóp zwrotu wyższych niż na lokatach strukturyzowanych z większym prawdopodobieństwem realizacji zysków. Należy jednak pamiętać, że certyfikaty oferują jedynie warunkową ochronę kapitału (inaczej niż w wypadku innych produktów strukturyzowanych mBanku). Dlatego jest to produkt dla klientów świadomych ryzyka inwestycyjnego, którzy mają już doświadczenie w inwestowaniu – podsumowuje Marcin Konkel z mBanku.

Więcej informacji na temat produktu Strategiczna Trzydziestka dostępnych jest w internecie pod adresem: www.mbank.pl/notowania/gielda/oferty-publiczne/strategiczna-trzydziestka/.

Źródło: mBank