FN 2017/01-03 (styczeń-marzec 2017)

FN 2017/01-03 (styczeń-marzec 2017)

Rynek Finansowania Nieruchomości: MdM na ostatniej prostej / The MdM Homestretch

Jeszcze tylko do 30 września 2018 r. można składać do BGK wnioski w ramach programu „Mieszkanie dla Młodych”. Czy wszyscy, którzy zechcą skorzystać z dofinansowania do zakupu mieszkania, będą mieli taką możliwość? Co można przewidywać na podstawie danych z lat ubiegłych? Czy przypadkiem nie będziemy mieli do czynienia z sytuacją szybkiego wykorzystania środków, a tym samym, brakiem możliwości składania wniosków do BGK już na początku 2018 r.

CZYTAJ WIĘCEJ
FN 2017/01-03 (styczeń-marzec 2017)

Rynek Finansowania Nieruchomości: Mieszkalnictwo dla seniorów – wykorzystanie wartości ekonomicznej nieruchomości seniora / Senior Housing – Equity Release

Wydatki mieszkaniowe stanowią już obecnie niemal 25 proc. budżetu gospodarstw senioralnych i mają tendencję wzrostową. Wzrost wydatków wynika głównie z tego, że zajmowane przez seniorów mieszkania są przeważnie stare, relatywnie duże, a więc energochłonne, co przekłada się na rosnące koszty eksploatacyjne. Dochody uzyskiwane z tytułu świadczeń emerytalnych nie pozwalają seniorowi nie tylko na godne życie, w tym na stworzenie właściwych warunków mieszkaniowych, ale także na opłatę z tytułu świadczeń związanych z opieką, także medyczną. Dlatego istotne jest, aby warunki zamieszkiwania, w tym koszty, były dostosowane do potrzeb i możliwości finansowych seniorów.

CZYTAJ WIĘCEJ
FN 2017/01-03 (styczeń-marzec 2017)

Rynek Finansowania Nieruchomości | Czy nadchodzi czas budownictwa senioralnego? | Przegląd oferty dla seniora / Is it the dawn of senior housing? Market offer overview

Polska należy do najszybciej starzejących się społeczeństw Unii Europejskiej. W 2015 r. w naszym kraju było ok. 8,8 mln osób w wieku 60+, a prognozy GUS wskazują że w kolejnych dekadach liczba ta będzie rosła. Działania na rzecz monitorowania sytuacji osób starszych oraz zapowiedzi zbudowania polityki senioralnej, poczynione przez rząd w 2016 r., stwarzają przestrzeń do debaty publicznej w tym obszarze oraz potwierdzają znaczenie problematyki senioralnej dla gospodarki.

CZYTAJ WIĘCEJ
FN 2017/01-03 (styczeń-marzec 2017)

Rynek Finansowania Nieruchomości: Nierówność stron umowy kredytowej źródłem przerzucania ryzyka przez bank na klienta / Inequality between Bank and Borrower as a Source of Risk Shifting

Problem kredytów walutowych 1 jest niewątpliwie kluczowym zagadnieniem w polskiej gospodarce, które wymaga rozwiązania, gdyż w przeciwnym razie może w niedługiej perspektywie dojść do kryzysu. Głównym problemem w zbiorze kredytów walutowych są kredyty denominowane i indeksowane do franka szwajcarskiego. Podobne problemy, ale w dużo niższej skali, zostały rozwiązane w Hiszpanii, Chorwacji i na Węgrzech.

CZYTAJ WIĘCEJ
FN 2017/01-03 (styczeń-marzec 2017)

Akademia: Ukryty wzrost cen mieszkań w Polsce / Hidden housing price growth in Poland

W ciągu ostatnich czterech lat na rynku nieruchomości mieszkaniowych w Polsce padał rekord za rekordem. Deweloperzy odnosili kolejne sukcesy sprzedażowe i wydawać by się mogło, że zaowocuje to znaczącym wzrostem cen. Tymczasem, jeśli patrzymy na średnią cenę mieszkań w ofercie, różnice w kolejnych okresach są praktycznie niezauważalne. Mimo to, wzrost cen w porównaniu do poziomu z 2013 roku jest faktem, a pozorna stabilizacja ceny średniej bierze się z istotnej zmiany w strukturze oferty.

CZYTAJ WIĘCEJ
FN 2017/01-03 (styczeń-marzec 2017)

Sprawozdania | XIII Kongres Finansowania Nieruchomości Mieszkaniowych „Narodowy Program Mieszkaniowy – Szansa Wyzwanie dla Rynku” 2017

W dniach 24-25 listopada 2016 roku w Hotelu Holiday Inn w Józefowie odbył się XIII Kongres Finansowania Nieruchomości Mieszkaniowych. Podstawowym celem corocznych spotkań, organizowanych przez Związek Banków Polskich, Komitet ds. Finansowania Nieruchomości działający przy Związku Banków Polskich oraz Centrum AMRON, jest wymiana poglądów i doświadczeń instytucji oraz podmiotów związanych z finansowaniem nieruchomości, a także ocena dotychczasowych rozwiązań w zakresie polityki mieszkaniowej.

CZYTAJ WIĘCEJ
FN 2017/01-03 (styczeń-marzec 2017)

Raporty: Rynek handlowy w Polsce w II półroczu 2016 r.

Polish Retail Research Forum (PRRF) opublikowało dane podsumowujące rynek centrów handlowych w Polsce w II półroczu 2016 r. Dane zostały przygotowane przez zespół analityków i obejmują zasoby nowoczesnej powierzchni handlowej, w tym nowe obiekty oddane do użytku, podaż w budowie oraz poziom nasycenia nowoczesną powierzchnią handlową (m 2 /1000 mieszkańców). PRRF publikuje również dane o powierzchni niewynajętej dla rynków handlowych w Polsce w miastach powyżej 150 tys. mieszkańców.

CZYTAJ WIĘCEJ
STRONA 1 Z 1