fn.2012.k4.okladka.150xFinansowanie Nieruchomości (październik - grudzień 2012)

  • Szklane domy 2012. Nagroda Honorowa kwartalnika Finansowanie Nieruchomości.
  • Prawo do własnych czterech kątów nie może być przywilejem bogatych. Rozmowa z Andreasem J. Zehnderem.

FN 2012/10-12 (październik-grudzień 2012)

FN 2012/10-12 (październik-grudzień 2012)

Redaktor Naczelny kwartalnika Finansowanie Nieruchomości

fn.2012.k4.foto.002.150xPierwszy numer kwartalnika „Finansowanie Nieruchomości” ukazał się 8 lat temu, w grudniu 2004 roku, tuż przed I Kongresem Finansowania Nieruchomości Mieszkaniowych w Krajach Europy Środkowowschodniej. Sięgamy do tego trochę dziś już zapomnianego wydawnictwa nie bez powodu – egzemplarz, który oddajemy Państwu w tym momencie, na koniec listopada 2012 roku, ma numer 33 i ukazuje się niemal dokładnie w dniu inauguracji IX już Kongresu.

CZYTAJ WIĘCEJ
FN 2012/10-12 (październik-grudzień 2012)

Rynek finansowania nieruchomości: Wspieranie budownictwa mieszkaniowego warunkiem rozwoju polskiej rodziny

fn.2012.k4.foto.004.a.150xBudownictwo mieszkaniowe odgrywa specjalną rolę w relacji między polityką i oczekiwaniami społecznymi. Zakup mieszkania to zazwyczaj główny wydatek rodziny. Z uwagi na to, iż warunki mieszkaniowe są często gorsze niż powinny i nie odpowiadają krajowym standardom, niezbędna jest odpowiednia polityka i wsparcie, których celem jest stymulowanie podaży i popytu.

CZYTAJ WIĘCEJ
FN 2012/10-12 (październik-grudzień 2012)

Rynek finansowania nieruchomości: O projekcie dyrektywy w sprawie umów kredytowych związanych z nieruchomością mieszkalną

Dotychczasowe losy projektu dyrektywy w sprawie umów kredytowych związanych z nieruchomością mieszkalną znajdują symboliczne odzwierciedlenie już w jej tytule. Jak nietrudno bowiem zauważyć, nawet określenie przedmiotu regulacji przeprowadzone jest w sposób niezwykle skomplikowany, podczas gdy chodzi po prostu o kredyt hipoteczny.

CZYTAJ WIĘCEJ
FN 2012/10-12 (październik-grudzień 2012)

Rynek Finansowania Nieruchomości | Rekomendacje Mieszkaniowe Związku Banków Polskich – stan realizacji postulatów sektora bankowego

Związek Banków Polskich, jako organizacja samorządu gospodarczego reprezentująca interesy środowiska bankowego, działając w interesie rozwoju gospodarczego Polski od wielu lat, na bieżąco analizuje sytuację w sektorze budownictwa mieszkaniowego. Budownictwo mieszkaniowe jest bowiem jednym z najskuteczniejszych, pozytywnie zweryfikowanych w praktyce wielu krajów sposobów na wychodzenie z okresów dekoniunktury gospodarczej, a finansowanie tego rynku stanowi dla sektora bankowego istotną część biznesowej aktywności.

CZYTAJ WIĘCEJ
FN 2012/10-12 (październik-grudzień 2012)

Raporty: Raport KPMG „CEE Property Lending Barometer 2012”

Przedstawiamy Państwu wyniki ankiety, którą KPMG przeprowadza co roku wśród banków w Europie Środkowej i Wschodniej, w celu oszacowania perspektyw dla finansowania bankowego w sektorze nieruchomości w regionie. Raport prezentuje sposób, w jaki banki zarządzają kredytami zagrożonymi, ich strategiczne podejście do finansowania rynku nieruchomości oraz oczekiwania banków na nadchodzące 18 miesięcy.

CZYTAJ WIĘCEJ
FN 2012/10-12 (październik-grudzień 2012)

Raporty: Rynek kredytów mieszkaniowych i ceny transakcyjne nieruchomości mieszkaniowych w trzecim kwartale 2012 r.

Rok 2012 przyniósł zasadnicze zmiany na rynku mieszkaniowym, na co wpływ miała przede wszystkim trudna sytuacja makroekonomiczna w Europie i spadające tempo wzrostu gospodarczego w kraju, a także procesy dostosowawcze związane z wprowadzeniem nowych regulacji i przepisów prawnych. Wskutek zaostrzenia polityki kredytowej spowodowanej regulacjami wprowadzonymi przez Komisję Nadzoru Finansowego, obniżeniu uległa zdolność kredytowa Polaków, a do zaciągania długoterminowych zobowiązań zniechęcały również wysokie stopy procentowe i marże kredytowe. Koniec Programu „Rodzina na Swoim” stanowił z kolei czynnik krótkookresowo wzmacniający popyt na mieszkania.

CZYTAJ WIĘCEJ
FN 2012/10-12 (październik-grudzień 2012)

Prezentacja: XV-lecie Biura Informacji Kredytowej S.A.

Lata dziewięćdziesiąte – zanim powstał BIK Każdy pracownik banku doskonale wie, jak istotne znaczenie dla ograniczania ryzyka kredytowego ma wiedza na temat klientów. Wielu bankowców pamięta czasy, gdy polski system bankowy przeżywał okres ograniczonej wiedzy o swoich klientach w pierwszej połowie lat 90. Skutki tego były bardzo groźne – w wielu bankach tworzono specjalne departamenty do spraw trudnych kredytów, gdyż poziom zagrożonych należności sięgał często znacznie powyżej 25 proc.

CZYTAJ WIĘCEJ
FN 2012/10-12 (październik-grudzień 2012)

Konferencje i szkolenia: IX Kongres Finansowania Nieruchomości Mieszkaniowych

Jak informowaliśmy, w dniach 29-30 listopada 2012 r., w Hotelu Mazurkas w Ożarowie Mazowieckim koło Warszawy, Związek Banków Polskich zorganizował kolejny, IX Kongres Finansowania Nieruchomości Mieszkaniowych. Jak co roku przedstawiciele banków, deweloperów, ubezpieczycieli, rzeczoznawców majątkowych i organizacji związanych z rynkiem finansowania nieruchomości podjęli debatę na temat istotnych zagadnień nurtujących te środowiska.

CZYTAJ WIĘCEJ
STRONA 1 Z 1