Redaktor Naczelny kwartalnika Finansowanie Nieruchomości

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

fn.2012.k4.foto.002.150xPierwszy numer kwartalnika "Finansowanie Nieruchomości" ukazał się 8 lat temu, w grudniu 2004 roku, tuż przed I Kongresem Finansowania Nieruchomości Mieszkaniowych w Krajach Europy Środkowowschodniej. Sięgamy do tego trochę dziś już zapomnianego wydawnictwa nie bez powodu - egzemplarz, który oddajemy Państwu w tym momencie, na koniec listopada 2012 roku, ma numer 33 i ukazuje się niemal dokładnie w dniu inauguracji IX już Kongresu.

Bożenna Chlabicz
Redaktor Naczelna

I podobnie, jak przed laty, zawiera artykuły poświęcone najbardziej istotnym problemom, jakie nurtują środowisko bankowe, deweloperskie, ubezpieczeniowe czy rzeczoznawców majątkowych. Okazuje się, że sygnalizowane wówczas tematy nie zmieniły się tak bardzo, jak można by się spodziewać. Przybyło za to nowych problemów i spraw nadal czekających na rozwiązanie.

Na rynku finansowania nieruchomości wciąż mamy do czynienia ze skutkami kryzysu, więc nawet obecne i minione sukcesy trudno dziś nadmiernie fetować. A jednak w ciągu minionych ośmiu lat opisywaliśmy nie tylko porażki i byliśmy – my, redakcja, ale przede wszystkim liczne grono naszych wybitnych Autorów, Członków Rady Programowej, Ekspertów i Współpracowników – także aktywnymi uczestnikami rewolucji, do jakiej w dziedzinie finansowania nieruchomości i samych nieruchomości doszło w Polsce. Podejmując zatem aktualne problemy, pokusiliśmy się w tym wydaniu „FN” także o analizę procesów i zmian, jakie zachodziły w naszym kraju. Zachęcamy do zapoznania się z przeglądem sposobów wspierania budownictwa mieszkaniowego, Rekomendacji Mieszkaniowych ZBP czy zmian systemu finansowania nieruchomości mieszkaniowych.

Nie mniej ważne wydają się nam takie kwestie, jak kataster, bazy danych, albo ewolucja systemu zarządzania ryzykiem w bankach. Nadal konsekwentnie prezentujemy raporty o tym, co się dzieje na rynku finansowania nieruchomości komercyjnych i kredytów mieszkaniowych. Nie szukamy informacji tylko złych lub tylko dobrych – przedstawiając stan faktyczny, wraz z naszymi Czytelnikami zastanawiamy się, jak rozwiązać problemy i upowszechniać dobre wzory, praktyki oraz sposoby ich pokonywania.

Pozostając w tym nurcie, po raz pierwszy możemy zdradzić, że od kilku lat przygotowywaliśmy się do ustanowienia Nagrody Kwartalnika „Finansowanie Nieruchomości”. Udało się to właśnie teraz – wraz z Komitetem ds. Finansowania Nieruchomości Związku Banków Polskich, naszym mentorem i „siłą” merytoryczną, na mocy decyzji Zarządu Związku Banków Polskich, podczas IX Kongresu Finansowania Nieruchomości Mieszkaniowych, wręczamy pierwszą doroczną.

Nagrodę Honorową Kwartalnika „Finansowanie Nieruchomości” SZKLANE DOMY 2012.

Za sprawą Stefana Żeromskiego i jego „Przedwiośnia”, wizja szklanych domów towarzyszyła Polakom od dawna. I tak jest nadal. W ostatnim dwudziestoleciu, po zmianach systemowych, wydawało się, że jesteśmy o krok od jej spełnienia. Życie weryfikuje takie idealistyczne plany, ale nie niszczy marzeń. A jeśli udaje się choćby częściowo je realizować, wskazywać perspektywy i szanse, to naszym zadaniem jest je pokazywać, popularyzować, nagradzać. Tak właśnie robimy.

Szczegóły o tegorocznej Nagrodzie znajdziecie Państwo w informacji na str. 21, a zasady przyznawania jej w następnych latach, regulamin i skład Kapituły przedstawimy w nr 1/2013 kwartalnika. Życząc inspirującej lektury, jak zawsze zapraszamy do współpracy i redagowania „Finansowania Nieruchomości” razem z nami.

 

..