Prezentacja: XV-lecie Biura Informacji Kredytowej S.A.

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

Lata dziewięćdziesiąte - zanim powstał BIK Każdy pracownik banku doskonale wie, jak istotne znaczenie dla ograniczania ryzyka kredytowego ma wiedza na temat klientów. Wielu bankowców pamięta czasy, gdy polski system bankowy przeżywał okres ograniczonej wiedzy o swoich klientach w pierwszej połowie lat 90. Skutki tego były bardzo groźne - w wielu bankach tworzono specjalne departamenty do spraw trudnych kredytów, gdyż poziom zagrożonych należności sięgał często znacznie powyżej 25 proc.

Tuż po transformacji ustrojowej banki musiały nauczyć się funkcjonowania w zupełnie nowych warunkach prawnych i ekonomicznych. Kluczowym elementem działalności instytucji finansowych stała się wymiana informacji, która pomagała we wzmacnianiu bezpieczeństwa obrotu gospodarczego, a także ochrony interesów banków oraz ich klientów. Już w 1991 r. z inicjatywy Związku Banków Polskich powstał „Bankowy rejestr klientów czasowo niewywiązujących się z zobowiązań”. Ówczesny system miał jednak tę wadę, że banki niechętnie dzieliły się informacjami na temat swoich klientów z konkurencją.

Prawo bankowe uchwalone w 1997 r. pozwoliło na wzajemną wymianę informacji o kredytobiorcach. Oznaczało to, że bank, który chciał udzielić kredytu, mógł zapytać inne banki o to, jaki jest u nich stan zobowiązań danej osoby. W tym celu w 1997 r. utworzone zostało Biuro Informacji Kredytowej, instytucja infrastrukturalna, której podstawowym zadaniem było pośrednictwo w przekazywaniu informacji o rzetelności kredytowej klientów. Oznaczało to, że BIK będzie firmą dla całego systemu bankowego w Polsce, której zadaniem jest gromadzenie, przechowywanie i udostępnianie informacji o aktualnych zobowiązaniach oraz historii kredytowej klientów banków i SKOK-ów. I tak jest do dziś…

Podsumowanie w liczbach i misja BIK

Obecnie w systemach wymiany informacji BIK uczestniczy ponad 650 instytucji, w tym ponad 540 banków spółdzielczych, obydwa Banki Zrzeszające banki spółdzielcze, wszystkie SKOK-i oraz 43 banki komercyjne, ponad 13,5 tys. oddziałów i placówek bankowych. W bazach BIK znajdują się dane dotyczące 22 mln osób, a liczba czynnych zobowiązań wynosi 67 mln. Od początku działalności BIK udostępnił 210 mln raportów kredytowych i monitorujących.

Misją BIK jest wspieranie zaufania oraz bezpieczeństwa uczestników obrotu gospodarczego w Polsce poprzez dostarczanie bankom, konsumentom oraz przedsiębiorcom produktów informacyjnych oraz narzędzi informatycznych.

Świętowanie „piętnastki”

Gala 15-lecia Biura Informacji Kredytowej odbyła się 8 listopada w hotelu Sheraton w Warszawie. Uroczystości otworzyła zaprezentowana na ekranie krótka animacja filmowa, ukazująca najważniejsze wydarzenia z historii Biura, jego rozwój na przestrzeni lat oraz osiągnięcia największej dziś w Polsce bazy wymiany informacji o kredytobiorcach.

Zaproszonych Gości przywitał Prezes Zarządu BIK, dr Krzysztof Markowski. W swoim przemówieniu podkreślił, że 15-letni okres działalności BIK skłania do wspomnień i refleksji. Odniósł się do roku 1997 i 29 października, dnia, w którym w Klubie Bankowca przy ul. Smolnej w Warszawie, zebrały się 23 osoby, celem podpisania „aktu zawiązania” Biura Informacji Kredytowej S.A.

W swoim wystąpieniu Prezes Krzysztof Markowski przytoczył osoby ważne dla powstania BIK, a wśród nich wymienił nazwiska: Krzysztofa Pietraszkiewicza, Prezesa Związku Banków Polskich, Sławomira Domżała, Wiesława Wyszogrodzkiego i Tomasza ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI