nbs.2014.10.okladka.321x400Nowoczesny Bank Spółdzielczy (październik 2014):

  • NBS Raport: Portfele zrzeszeń
  • Padłeś powstań: W ocenie bankowców w pierwszym okresie obowiązywania znowelizowanej ustawy o upadłości konsumenckiej należy liczyć się ze wzrostem liczby składanych przez osoby fizyczne i rozpatrywanych przez sądy wniosków.
  • Wysoki Sejmie, pomóż nam pomagać!
  • Róbmy to, w czym jesteśmy dobrzy
  • Dochody odsetkowe eurobanków

NBS 2014/10

NBS 2014/10

Redaktor Naczelny miesięcznika Nowoczesny Bank Spółdzielczy: Mały biznes głośno woła jeść

nbs.2014.10.foto.003.299x400Od 2000 r. w bankach spółdzielczych jest obserwowany stały, szybszy niż w bankach komercyjnych, spadek marży m.in. w skutek presji konkurencyjnej na rynkach lokalnych. Malejąca marża niedostatecznie rekompensowana wzrostem skali działania ma istotny wpływ na wyniki sektora – to jedna z tez, które przedstawił prof. Jerzy Pruski, prezes bankowego funduszu gwarancyjnego podczas dyskusji zorganizowanej przez dziennik Gazeta Prawna w siedzibie Związku Banków Polskich.

CZYTAJ WIĘCEJ
NBS 2014/10

Monitor spółdzielczy: październik 2014

nbs.2014.10.foto.004.a.400xNBP ZACISKA PASA

Narodowy Bank Polski do końca 2015 r. zwolni 550 osób z ponad 3600 zatrudnionych. Bank tłumaczy zwolnienia wdrożeniem nowych technologii, m.in. w zakresie obiegu dokumentów i bankowości elektronicznej. Plan finansowy NBP na 2014 r. zakłada wynik finansowy na poziomie minus 3,12 mln zł, co przełoży się na brak wpłaty do budżetu państwa. W 2013 r. bank centralny nie wykazał zysku, który w poprzednich latach wynosił nawet kilka miliardów złotych.

CZYTAJ WIĘCEJ
NBS 2014/10

Prezentacja: Automatyzacja procesów wewnętrznych (back-office), czyli jak w praktyce zwiększyć sprawność działania banków spółdzielczych

nbs.2014.10.foto.026.250xPodczas tegorocznego Forum Liderów Banków Spółdzielczych wiele się mówiło o sprawności działania oraz potrzebie jej zwiększenia. Wnioski z dyskusji są jednoznaczne: automatyzacja i ograniczenie zatrudnienia w back-office stanowią główne wyzwania dla nowego modelu biznesowego bankowości spółdzielczej.

CZYTAJ WIĘCEJ
NBS 2014/10

Prawo bankowe: Upadłość konsumencka w nowej regulacji

W dniu 19 września 2014 r. Prezydent podpisał uchwaloną przez Sejm w dniu 29 sierpnia 2014 r. ustawę o zmianie ustawy – Prawo upadłościowe i naprawcze, ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. Ustawa, która wejdzie w życie 31 grudnia 2014 r. nadaje nowe brzmienie przepisom regulującym postępowanie upadłościowe osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej (tzw. upadłość konsumencka).

CZYTAJ WIĘCEJ
0001
NBS 2014/10

Banki spółdzielcze i ich partnerzy: Rekomendacje na kryzysk – październik 2014

RANKING LOKAT: LIDEREM SK BANK

Najwyżej oprocentowaną lokatę roczną oferuje na rynku spółdzielczy SK Bank – 4,16 proc. w skali roku to średnia z oprocentowania progresywnego, które rośnie od 2,4 proc. w pierwszym miesiącu, 10 proc. w ostatnim. SK Bank płaci również najwięcej za lokatę dwuletnią (5,2 proc. w oprocentowaniu zmiennym). Ranking portalu money.pl już po raz kolejny sytuuje największy bank spółdzielczy w Polsce wśród liderów, który wygrywa rywalizację z najlepszymi bankami komercyjnymi. Ranking money.pl obejmuje lokaty 1-, 3-, 6-, 12- i 24-miesięczne, we wszystkich SK bank jest obecny; w dwóch – 12- i 24-miesięcznej – zajmuje pierwsze miejsce, w 6-miesięcznej plasuje się na trzecim, wśród 1-miesięcznych o oczko niżej i na szóstym w zestawieniu lokat 3-miesięcznych. Pełne zestawienie można znaleźć pod adresem: http://marketmoney.pl/sekcje/ranking-lokat-wrzesien-2014/.

CZYTAJ WIĘCEJ
NBS 2014/10

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich: Unijne płatności.pl: październik 2014

nbs.2014.10.foto.048.400xHODOWLA ZE WSPOMAGANIEM

MRiRW zapowiedziało, że na płatności związane z produkcją przeznaczy co roku ok. 500 mln euro. Dopłaty uzyskają rolnicy, którzy hodują młode bydło, krowy, owce i kozy, prowadzą uprawę chmielu, roślin wysokobiałkowych, buraków cukrowych, ziemniaków skrobiowych, pomidorów, lnu, konopi włóknistych czy owoców miękkich (truskawek i malin). Uprawnieni do jednolitej płatności obszarowej (JPO), otrzymają dodatkową płatność (tzw. płatność redystrybucyjną) do każdego uprawianego przez nich hektara ziemi w przedziale od 3,01 do 30 ha. Oznacza to, że na przykład gospodarstwo o areale 35 ha kwalifikujących się do JPO otrzyma dodatkową płatność do 27 hektarów, a gospodarstwo 20-hektarowe dodatkową dotację do 17 ha. Rocznie przewidziano na to ok. 280 mln euro, szacowana stawka tej dopłaty wyniesie ok. 41 euro/ha. Przejściowym wsparciem krajowym mają być też objęci rolnicy, którzy w 2013 r. otrzymali z ARiMR płatność niezwiązaną z produkcją w sektorze tytoniu. W latach 2015-2020 trafi do nich 180 mln euro. Szacowana wysokość udzielanego wsparcia wyniesie w 2015 r. ok. 4,31 zł za 1kg tytoniu odmiany Virginia i ok. 3,01 zł za1kg pozostałych odmian. Wysokość wsparcia w kolejnych latach będzie malała o 5 proc.

CZYTAJ WIĘCEJ
STRONA 1 Z 1