Sygnały: październik 2014

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

nbs.2014.10.foto.030.a.400xBANK POCZTOWY MIERZY WYSOKO

22-27 tys. nowych klientów chce pozyskiwać co miesiąc Bank Pocztowy, co m.in. pozwoli na zrealizowanie celu strategicznego 1,5 mln rachunków (połowa - obsługiwanych zdalnie) na koniec 2017 r. Bank oczekuje, że marża odsetkowa netto wyniesie 3,8-3,9 proc. na koniec roku. Pomimo wysokiej akwizycji o 17-20 tys. miesięcznie od początku roku, BP zamknął 191 tys. rachunków nieaktywnych.

BANK CZY SKARPETA?

Na koniec czerwca br. oszczędności polskich gospodarstw domowych były warte 1,05 bln zł. W II kw. br. odłożyliśmy 12 mld zł, tj. o połowę mniej niż średnio kwartalnie w ostatnich latach – podała firma Analizy Online. Największy udział w oszczędnościach mają depozyty (574 mld zł), w II kw. przybyło ich 5 mld zł. W swoich portfelach Polacy mieli gotówkę o wartości ponad 120 mld zł.

 

ZUS: DARMOWE KONTO DLA SENIORA

Zakład Ubezpieczeń Społecznych ogłosił adresowany do banków konkurs na opracowanie strategii i przeprowadzenie kampanii marketingowej mającej na celu zachęcenie świadczeniobiorców ZUS do korzystania z kont. Każdy emeryt i rencista, który zdecyduje założyć konto, musi mieć je prowadzone za darmo przez 24 miesiące. Darmowa powinna być również obsługa karty i wypłaty w bankomatach. Cztery najbardziej innowacyjne i pomysłowe projekty otrzymają rekomendację ZUS, wybrane w drodze konkursu banki będą mogły używać logotypu ZUS w działaniach marketingowych uwzględnionych w projekcie oraz korzystać ze wsparcia przy dotarciu do klientów m.in. poprzez informacje w publikacjach oraz na stronie ZUS. Termin składania ofert upływa 24 października br.

Obecnie udział wypłat świadczeń na rachunki bankowe kształtuje się średnio na poziomie 63,5 proc. w stosunku do wszystkich wypłat. Najmniej emerytów i rencistów korzysta z e-bankowości w regionach południowo-wschodnich. Mniej niż połowa klientów oddziałów ZUS w Radomiu Tarnowie czy Nowym Sączu ma przelewane świadczenia na konta bankowe. Powyżej średniej są natomiast klienci oddziałów ZUS z regionów północno-zachodnich: oddział w Toruniu – blisko 68 proc., w Poznaniu – 68,5 proc. Tradycyjnie najwięcej świadczeń drogą elektroniczną trafia do odbiorców w Warszawie – ponad 69,5 proc. Najniższy procent przelewów elektronicznych dotyczy standardowych emerytur i rent. Tylko nieco ponad 50 proc. rent rodzinnych trafia na rachunki bankowe zainteresowanych.

LOKATY W DEFLACJI

Zakładane przed rokiem 12-miesięczne depozyty bankowe przyniosły średnio 2,32 proc. realnego zysku. To doskonały obraz tego, że nawet przy niskim oprocentowaniu nie warto rezygnować z oszczędzania na lokatach. Wciąż wysokie realne zyski z bankowych depozytów wspiera już nie tyle niska dynamika cen, co wręcz ich spadek. GUS-owski wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych wyniósł bowiem w sierpniu minus 0,3 proc. r./r. Oznacza to, że zwiększyła się siła nabywcza nawet tych oszczędności, które były trzymane na nieoprocentowanym rachunku. W dwóch bankach zyski z 12-miesięcznych lokat, w ujęciu realnym, przekroczyły nawet 3 proc. Najwyższą rzeczywistą rentownością zakończył się depozyt w BIZ Banku (d. FM Bank). Wyjściowo był on oprocentowany na 3,6 proc., a po uwzględnieniu 19-proc. podatku oraz deflacji rzeczywista rentowność wyniosła 3,23 proc.

Dzięki spadkowi cen realne zyski z lokat są nawet wyższe od tych sprzed czterech lat, kiedy to końca dobiegały umowy 12-miesięcznych lokat na 4,8-5 proc. A ile będzie można realnie zarobić na zakładanych obecnie lokatach? Aby utrzymać rzeczywistą rentowność na obecnym poziomie, za rok też musiałaby występować deflacja (około 0,1-0,2 proc. r./r.). Gdyby się natomiast okazało, że wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych zbliży się do dolnego odchylenia od celu NBP, to średnie realne zyski z bankowych depozytów wyniosłyby 0,64 proc. Co istotne, w tym ostatnim przypadku klienci kilku banków ponieśliby stratę. Mowa o tych, którzy lokują środki na mniej niż 1,86 proc.

STUDENT PŁACI… ZEGARKIEM

PKO BP udostępnił studentom i absolwentom do 26. roku życia limitowaną serię karty płatniczej do ROR w postaci zegarka zbliżeniowego. Już od kilku miesięcy studenci mogą korzystać z niestandardowych form karty debetowej, czyli naklejek i breloków zbliżeniowych, a obecnie także z zegarka służącego do płacenia w czytnikach zbliżeniowych. Zegarki wydawane są z symbolem MasterCard w trzech kolorach: czarnym, czerwonym i białym. Opłata za wydanie karty w formie zegarka wynosi 29,99 zł, a miesięczna obsługa kosztuje tylko 0,39 zł. Zegarki zbliżeniowe są dostępne dla posiadaczy PKO Konto dla Młodych z tzw. starej i nowej oferty. Zegarkiem można dokonywać płatności zbliżeniowych do kwoty 50 zł bez PIN oraz powyżej 50 zł z kodem PIN. Dzienny limit operacji bezgotówkowych wynosi maksymalnie 500 zł i może być samodzielnie zmieniany przez klienta na niższy w iPKO. Transakcje są realizowane w trybie on-line, co oznacza, że przed ich dokonaniem sprawdzana jest wysokość dostępnych środków na rachunku.

Na początku br. PKO BP zrewitalizował ofertę dla studentów i absolwentów wyższych uczelni, którzy mogą korzystać z nowego PKO Konta dla Młodych. Jego największe zalety to 0 zł za prowadzenie rachunku, wypłata gotówki ze wszystkich bankomatów w Polsce i na świecie bez prowizji, atrakcyjnie oprocentowane konto oszczędnościowe oraz usługa Autooszczędzania.

REKORDOWA ZDOLNOŚĆ KREDYTOWA

O 60 tys. zł wzrosły możliwości kredytowe Polaków na przestrzeni ostatnich dwóch lat – wynika z analizy Lion’s House. Gdyby na początku września 3-osobowa rodzina o dochodach 5 tys. zł netto zaciągnęła kredyt na zakup mieszkania, mogł...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI