VII Forum Liderów Banków Spółdzielczych: Wysoki sejmie, pomóż nam pomagać!

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

nbs.2014.10.foto.008.a.400xBanki spółdzielcze pomagają konsumentom, rodzimym firmom i samorządom, pomóżcie im pomagać - apelował Krzysztof Pietraszkiewicz, prezes Związku Banków Polskich do parlamentarzystów i regulatorów rynku w czasie obrad VII Forum Liderów Banków Spółdzielczych.

– Polskie banki spółdzielcze mają wielki udział w sukcesie milionów obywateli i setek tysięcy przedsiębiorstw. Prowadzą w całym kraju relacyjną obsługę klientów, zachowując swoją specyfikę, która jest źródłem ich siły, ale w niektórych przypadkach powodem słabości – podkreślił K. Pietraszkiewicz. – Zgodnie z dyrektywami CRD IV/CRR następuje modyfikacja regulacji prawnych i wymaga to zmian w organizacji oraz modelu biznesowym zrzeszeń. W zamyśle regulatorów ma to poprawić ich konkurencyjność, zapewnić możliwości stabilnego rozwoju. System ochrony instytucjonalnej działa z powodzeniem w większości bankowych grup spółdzielczych Unii Europejskiej. Stały wzrost potencjału banków lokalnych jest wielkim wyzwaniem wobec globalnego kryzysu na rynkach finansowych, następujących zmian demograficznych, ale też rosnących oczekiwań polskich konsumentów i firm

VII Forum Liderów Banków Spółdzielczych z tematem przewodnim Modele nowoczesnej polskiej bankowości spółdzielczej w świetle zmian regulacji unijnych i wyzwań ekonomicznych zorganizował Związek Banków Polskich przy współpracy Grupy BPS i Spółdzielczej Grupy Bankowej. W dwudniowej konferencji w warszawskim hotelu „Gromada” uczestniczyło 575 prezesów oraz członków zarządów banków spółdzielczych, przedstawicieli administracji rządowej i samorządowej, parlamentu, firm i instytucji finansowych. Partnerami generalnymi FLBS były: Biuro Informacji Kredytowej, Concordia Ubezpieczenia, Hewlett Packard, Intel i Visa. Patronat medialny sprawował miesięcznik NBS oraz portal aleBank.pl.

Przyszedł czas na decyzje

– Światowy kryzys wywołał ogromną presję na przeprowadzenie daleko idących zmian regulacyjnych, stworzenie nowej bezpiecznej architektury systemu bankowego. Stąd ogrom pojawiających się rekomendacji nadzorczych i aktów legislacyjnych, co trafnie nazwano szokiem regulacyjnym. Obciążenia związane z pakietem CRD IV/CRR będą stanowić dla banków istotną część kosztów, dlatego powinny być równoważone przez stosowanie zasady proporcjonalności, która zapewniałaby adekwatność wymogów ostrożnościowych wobec małych instytucji finansowych. W Polsce ok. 70 proc. banków lokalnych zatrudnia do 50 osób, coraz więcej z nich musi zajmować się sprawozdawczością, monitorowaniem, raportowaniem, a mniej czasu ma na biznes i na utrzymywanie relacji z klientami.

SESJA I. Wprowadzeniem do debat eksperckich było wystąpienie programowe Krzysztofa Pietraszkiewicza – prezesa ZBP. Analizę efektywności, szans i zagrożeń w zrzeszeniach przedstawił Andrzej Banasiak – członek zarządu BFG. O możliwościach współpracy z sektorem bankowości spółdzielczej przy projektach inwestycyjnych mówił Dariusz Kacprzyk – prezes BGK. Ocenę zachowań klientów na rynku kredytowym prezentował dr Mariusz Cholewa – prezes BIK S.A. W dyskusji na temat pożądanych kierunków zmian w modelu biznesowym zrzeszeń uczestniczyli: Bartosz Kublik – prezes BS w Ostrowi Mazowieckiej, Zdzisław Kupczyk – p.o. prezesa BPS S.A., Ryszard Lorek – prezes SGB S.A., Elżbieta Nowakowska- Akkermans – prezes BS w Dzierżoniowie, dr Mariusz Cholewa – prezes BIK S.A., dr Michał Szymański – wiceprezes KIR S.A. O innowacyjnych usługach płatniczych mówił Artur Wójtowicz – ekspert Visa Europe

– Do Sejmu trafi wkrótce nowa ustawa o bankach spółdzielczych. Decyzje legislacyjne winna poprzedzić dogłębna analiza stanu finansów i możliwości rozwoju sektora. Musimy wiedzieć, jakie są powody obserwowanej w części banków spółdzielczych stagnacji, a nawet regresu dochodów i spadku efektywności. Czy wynika to z sytuacji wewnątrz zrzeszeń, czy okoliczności zewnętrznych, w tym również samych regulacji? Czy prawdą jest, że w wielu bankach pogarsza się jakość portfela kredytowego i równolegle zabezpieczeń? Dlaczego w niektórych z nich obserwujemy słabą dywersyfikacją źródeł przychodów? Czy faktem są niższe, a nawet istotnie niższe nakłady na technologie IT i nowe produkty w przeliczeniu na jednego pracownika? Wreszcie, dlaczego następuje wyraźny spadek liczby członków banków spółdzielczych?

– Jeżeli stawiamy te pytania, to oznacza, że niekorzystne tendencje nabierają większego rozmiaru i przyszedł czas na podjęcie dobrych decyzji.

SESJA II. Mec. Jerzy Bańka – wiceprezes ZBP moderował dyskusję na temat przygotowań do wdrożenia w sektorze banków spółdzielczych rozwiązań pakietu CRD IV/CRR. Ocenę aktualnego stanu prac legislacyjnych przedstawił Piotr Piłat – dyrektor Departamentu Rozwoju Rynku Finansowego w Ministerstwie Finansów. Uwarunkowania zmian regulacyjnych z punktu widzenia nadzoru prezentował Wojciech Kwaśniak – wiceprzewodniczący KNF. O implementacji systemu ochrony instytucjonalnej IPS mówili Zdzisław Kupczyk – p.o. prezesa BPS S.A. i Adam Skowroński – wiceprezes SGB Banku S.A. Prezentację nt. back-up i bezpieczeństwa krytycznych danych w banku spółdzielczym przedstawił Piotr Abramowicz – ekspert w Hewlett Packard.

Nie drepczemy w miejscu

– Banki z krajowym kapitałem, w tym banki spół...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI