VII Forum Liderów Banków Spółdzielczych: Róbmy swoje to, w czym jesteśmy dobrzy

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

nbs.2014.10.foto.018.400xNie możemy gwarantować w grupie za bank, który będzie generował ekstra ryzyko, a później powie: ręce do góry, płaćcie za mnie, bo się pomyliłem. Porządkujmy model regulacyjny, ale biznes niech każdy prowadzi sam.

Osystemie IPS i efektywności biznesowej rozmawiano podczas panelu ekspertów VII Forum Liderów Banków Spółdzielczych, w którym udział wzięli dr Mariusz Cholewa – prezes Biura Informacji Kredytowej S.A., Bartosz Kublik – prezes Banku Spółdzielczego w Ostrowi Mazowieckiej, Zdzisław Kupczyk – p.o. prezesa Banku BPS S.A., Ryszard Lorek – prezes SGB-Banku S.A., Elżbieta Nowakowska-Akkermans – prezes Banku Spółdzielczego w Dzierżoniowie, dr Michał Szymański – wiceprezes Krajowej Izby Rozliczeniowej S.A. Moderatorem dyskusji był Krzysztof Pietraszkiewicz – prezes Związku Banków Polskich.

Bartosz Kublik zwraca uwagę, że tematem dyżurnym wielu debat i analiz jest niższa w relacji do banków komercyjnych efektywność działania zrzeszeń. – My swoje sumy bilansowe, portfele kredytowe i depozyty wyciskamy z zupełnie innego rynku niż komercja skoncentrowana w dużych miastach na korporacjach, które przynoszą wysokie osady. Bez nas byłoby zdecydowanie większe wykluczenie społeczne i finansowe, bo nasze placówki, pracownicy i bankomaty działają na rynkach lokalnych, często bardzo małych i „zapomnianych” przez banki komercyjne, gdzie są istotnie niższe aktywa na pracownika, duże rozdrobnienie klientów i wyższe koszty oceny ryzyka. Oczywiście to nas nie zwalnia z myślenia o tym, jak poprawić efektywność, żeby nadążyć z akumulacją kapitałów w relacji adekwatnej do oczekiwań klientów.

Agregacja kapitału w zrzeszeniach zapewnia płynność, lecz nie gwarantuje wyższych dochodów z tytułu pozyskiwania depozytów na rynku lokalnym. Należałoby poprawić alokację wolnych środków na poziomie grupy. – Banki, które mają apetyt na ryzyko, a zarazem większe możliwości kapitałowe, kadrowe i organizacyjne powinny uzyskać dostęp do stabilnych funduszy zrzeszenia, aby opierać na nich długoterminowe aktywa. Można to robić w ramach systemu ochrony instytucjonalnej IPS, analizując ryzyka generowane w grupie. Tworzymy system naczyń połączonych i głębszy kryzys w jednym banku zrzeszenia BPS czy SGB może powodować poważne turbulencje w skumulowanych kapitałach, straty wizerunkowe i biznesowe w całym sektorze.

Zdzisław Kupczyk: Transfer wszystkich kosztów apeksu na banki zrzeszone jest niemożliwy, bo w systemie IPS powstanie wiele obciążeń z tytułu implementacji nowych rozwiązań prawnych, organizacyjnych i regulacyjnych.

Zdzisław Kupczyk uważa, że bank zrzeszający powinien wypełniać funkcje apeksowe w połączeniu z działalnością komercyjną, zachowując racjonalne proporcje. – Transfer wszystkich kosztów apeksu na banki zrzeszone jest niemożliwy, bo w systemie IPS powstanie wiele obciążeń z tytułu implementacji nowych rozwiązań prawnych, organizacyjnych i regulacyjnych. Zmiana modelu zrzeszeń stanowi okazję, żeby określić jednoznacznie i ustawowo funkcje banków zrzeszających. Proporcje między apeksem i komercją da się wyznaczyć na podstawie zdroworozsądkowego rachunku zysków i strat, umiarkowane koszty winny być kompensowane wynikami, zaś aktywowanie kapitału przez bank zrzeszający nie może powodować nadmiernego ryzyka. Jest to w praktyce niezwykle trudne, wymaga ogromnej pracy analitycznej, lecz nie sądzę, żeby było niemożliwe. Na gruncie ustawowym należy też doprecyzować obszary działalności banków zrzeszających, w taki sposób, aby uniemożliwić ich ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI