nbs.2013.04.okladka.150xNowoczesny Bank Spółdzielczy (kwiecień 2013)

  • Krajowy Ranking Banków Spółdzielczych - Ankieta.
  • Ciepłe gniazdko z dotacją NFOŚiGW. Za dużo wydajesz na ogrzewanie domu? Zbuduj z bankiem spółdzielczym swój zielony dom.
  • Cudze chwalicie... IT@PBS BANK.
  • Banco Credicoop. Spółdzielcza korporacja.
  • Rekomendacje na kryzyk. Obligacje vs. lokaty.

NBS 2013/04

NBS 2013/04

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich: Unijnepłatności.pl

nbs.2013.04.foto.018.b.250xNASZ POCIĄG… DO BRUKSELI

ARiMR do 15 marca br. przesłała na konta 1,1 mln rolników 10,3 mld zł z tytułu dopłat bezpośrednich za 2012 r. Do 30 czerwca br. zakończy transfer dotacji dla 1,36 mln rolników, w tym 115 tys. płatności rolnośrodowiskowych. Na wypłatę dopłat agencja przeznaczy 15,5 mld zł (90 proc. z budżetu UE). ARiMR wypłaciła już 1,2 mld zł dla 700 tys. rolników gospodarujących w niekorzystnych warunkach (ONW). Wnioski o przyznanie nowych dopłat za 2013 r. powinny być przekazane do 15 maja br., można je też wysłać przez internet.

CZYTAJ WIĘCEJ
NBS 2013/04

Sygnały: kwiecień 2013

nbs.2013.04.foto.030.250xWYSOKA RADO, TNIJ!

Nominalna wysokosc podstawowej stopy procentowej jest na historycznie najnizszym poziomie 3,25 proc. Zdaniem Open Finance polityke pieniezna wciaz jednak mozna uznac za restrykcyjna. W Europie banki centralne obnizyły stopy procentowe niemal do zera, realizujac koncepcje realnie ujemnego kosztu pieniadza dla pobudzenia gospodarki. Aktualnie róznica miedzy nominalnym poziomem stóp w strefi e euro i w Polsce zmniejszyła sie z 3 do 2,5 pkt. proc., a tak duze rozbieznosci osłabia skutecznosc działan Rady Polityki Pienieznej.

CZYTAJ WIĘCEJ
NBS 2013/04

Banki spółdzielcze i ich partnerzy: Rekomendacje na kryzysk – kwiecień 2013

GWARANCJE DE MINIMIS
Banki uruchomiły program kredytów z gwarancjami portfelowymi BGK. Pierwszy był Bank Spółdzielczy we Wronkach, który udzielił małej firmie kredytu obrotowego w wysokości 170 tys. zł z gwarancją de minimis 102 tys. zł. Umowy na linie gwarancyjne zawarły m.in. zrzeszenia SGB-Banku i Banku BPS. Program jest dedykowany MŚP wyłącznie na nowe kredyty obrotowe o okresie zapadalności nie dłuższym niż 27 miesięcy. BGK poręcza do 60 proc. wartości kredytu, maksymalnie do 3,5 mln zł. Przedsiębiorca może uzyskać gwarancję – przy minimum formalności – w tym samym banku, w którym ubiega się o kredyt. Przez pierwszy rok nie płaci prowizji, za kolejny okres roczny – 0,5 proc. od kwoty gwarancji. Pod adresem www.deminimis.gov.pl ruszyła strona internetowa na temat rządowego programu wspierania przedsiębiorczości. Adresaci serwisu to mikro-, mali i średni przedsiębiorcy oraz banki udzielające kredytów.

CZYTAJ WIĘCEJ
NBS 2013/04

System Wymiany Ostrzeżeń o Zagrożeniach: O Bankowym Rejestrze i nie tylko…

nbs.2013.04.foto.048.250xPodczas marcowego 13 już Forum Bankowego życiem tętniły także kuluary. Wykorzystując obecność licznej grupy liderów środowiska banków spółdzielczych, z inspiracji Dariusza Kozłowskiego – wiceprezesa zarządu Centrum Prawa Bankowego i Informacji zaprosiliśmy prezesów obu zrzeszeń oraz prezesów zarządów banków spółdzielczych z terenu kraju do wspólnej debaty nad wyzwaniami aktualnego czasu i poszukiwaniem synergii w efektywnym wykorzystaniu zasobów informacyjnych, jakie zawierają Bankowy Rejestr i SWOZ.

CZYTAJ WIĘCEJ
NBS 2013/04

Opinie zawieszone w sieci: kwiecień 2013

nbs.2013.04.foto.050.250xDOTACJE: PRAWDA I FAŁSZ

Unijne fundusze mające zwiększać innowacyjność polskich firm rozwijają tylko biurokratyczne know-how w wyciąganiu publicznych pieniędzy. Już sam pomysł, że urzędnicy będą uczyć przedsiębiorców innowacyjności i oceniać ich biznesplany, brzmi humorystycznie. Przecież gdyby urzędnicy znali się na biznesie i ocenie ryzyka, to nie tkwiliby na państwowych posadach, tylko zarabiali krocie na rynku. Ale kwoty, jakie do rozdania mają urzędnicy, śmieszne już nie są. Na program „Innowacyjna Gospodarka” (dotacje unijne na lata 2007-2013) przeznaczono 390 mln euro (około 1,3 mld zł).

CZYTAJ WIĘCEJ
STRONA 1 Z 1