Fundusze europejskie – jak szukac, zeby znalezc? (86) Ciepłe gniazdko z dotacja NFOSiGW

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

nbs.2013.04.foto.012.250xNarodowy Fundusz Środowiska i Gospodarki Wodnej uruchomił program dopłat do kredytów na budowę oraz zakup około 12 tys. energooszczędnych domów i mieszkań.

Fundusz wyłoży na realizację programu 300 mln zł do końca 2018 r. Osoby, które zdecydują się na budo- wę tzw. domu pasywnego, który niemal nie zużywa energii do ogrzania wody i pomieszczeń, mogą uzyskać nawet 50 tys. zł dopłaty do kapitału, stawiając dom ener- gooszczędny – do 30 tys. zł, a nabywając w podobnym standardzie mieszkanie – do 16 tys. zł. Umowę o współ- pracy z NFOŚiGW zawarły Bank BPS i SGB-Bank, BOŚ, BZ WBK, Getin Noble Bank, Nordea BP i Deutsche Bank PBC. Od 2010 r. zrzeszenia BS-ów są liderem programu wsparcia zakupu i instalacji kolektorów słonecznych. Gru- pa BPS udzieliła w ramach tego projektu 23 tys. kredytów o wartości 322 mln zł przy kwocie dotacji 145 mln zł, co oznacza ponad 60-proc. udział w rynku.

Krucjata OZE

Instytut Energetyki Odnawialnej ocenia, że w Polsce już za kilka lat zabraknie energii elektrycznej. Wielka ener- getyka nie inwestuje w nowe bloki, a stare elektrownie się zużywają. W Europie co roku buduje się urządzenia do produkcji energii o mocy 25-30 GW, czyli takiej, jaką po- siadają aktualnie polskie elektrownie. Więcej niż połowa tej nowej mocy to instalacje do niekonwencjonalnego po- zyskiwania energii, głównie ogniwa fotowoltaiczne i turbi- ny wiatrowe (w 2012 r. ponad 80 proc. inwestycji).

Nowa ustawa o odnawialnych źródłach energii (OZE), która ma wejść w życie na początku 2014 r., wprowadzi rewolucyjne zmiany w systemie. Największe wsparcie uzyskają mikroinstalacje, a więc siłownie wiatrowe i foto- woltaiczne (o mocy do 40 kW), najlepiej sprawdzające się do zasilania gospodarstw domowych. Już obecnie w Pol- sce zainstalowanych jest 200 tys. mikroinstalacji, z cze- go ok. 100 tys. – to kolektory słoneczne. Do polskiego prawa zostanie wprowadzona unijna dyrektywa, według której w nowych budynkach oraz w starych, gruntownie remontowanych, projektant musi uwzględnić w doku- mentacji zastosowanie energii pochodzącej z odnawial- nych źródeł energii. Wiadomo już, że po 2020 r. wszyst- kie domy budowane w krajach UE muszą odpowiadać normie niemal zerowego zapotrzebowania na energię.

Banki przygotowują się do wejścia w życie nowej usta- wy. Przykładowo: Bank Ochrony Środowiska zapowiedział, że przeznaczy co najmniej 3 mld zł na kredytowanie inwe- stycji OZE w ciągu najbliższych dwóch lat. W programie „energooszczędne domy” alokacja środków (kwota dotacji w planowanych do zawarcia umowach kredytu) wyniesie 100 mln zł – w latach 2013-2015 oraz 200 mln zł – w latach 2016-2018. ZBP ocenia, że dofi nansowanie w kwo- cie 300 mln zł, pobudzi popyt na kredyty w wysokości do 2,5 mld zł w ciągu 5 lat trwania programu. „Lewarowanie” rynku OZE dopłatami na wsparcie zakupu solarów już te- raz doprowadziło do potrojenia produkcji tych urządzeń oraz usług związanych z ich montażem.

<...>

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI