Monitor spółdzielczy – kwiecień 2013

Monitor spółdzielczy – kwiecień 2013
Fot. ArchMen/stock.adobe.com
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
AMBER GOLD W NOWEJ ODSŁONIE Komitet Stabilności Finansowej w raporcie na temat afery Amber Gold uznał, że oprócz instytucji państwowych nie bez winy jest też sektor finansowy.

Banki, w których Amber Gold dokonywał transakcji finansowych, z reguły z opóźnieniem donosiły o tym do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej – chociaż spółka nie posiadała zezwolenia na zbieranie depozytów. W aferze Amber Gold 10 tys. osób mogło stracić nawet 600 mln zł. Jak donoszą media, kilkudziesięciu z nich chce dowiedzieć się, czy parabanku nie uwiarygodnił m.in. BGŻ, co może otworzyć drogę sądowego dochodzenia odszkodowań.

REKOMENDACJA T… ZE SPOREM W TLE

Podczas głosowania nowelizacji Rekomendacji T przeciwko przyjęciu bardziej liberalnych zasad określania zdolności kredytowej klientów przy udzielaniu przez banki pożyczek konsumpcyjnych zagłosowali przedstawiciele urzędu KNF – przewodniczący Andrzej Jakubiak i dwaj wiceprzewodniczący Wojciech Kwaśniak i Lesław Gajek. Urząd KNF chciał promować banki o wysokich kapitałach. Za mniej rygorystycznymi zapisami w rekomendacji opowiedzieli się przedstawiciele prezydenta, resortów finansów i pracy oraz NBP. W ostatecznej wersji banki będą miały możliwość stosowania bardziej uproszczonych zasad oceny zdolności kredytowej klientów.

REKORDOWE ZYSKI

W 2012 r. zysk netto sektora bankowego wyniósł 16,1 mld zł i był wyższy o blisko 4 proc. niż rok wcześniej – ocenia KNF. Ponad 14,3 mld zł banki zarobiły na prowizjach. Dla porównania: w 2011 r. sektor odnotował netto 15,7 mld zł, a w 2010 r. było to 11,4 mld zł. W styczniu br. sektor wypracował 1 mld 752 mln zł, co oznacza wzrost o 13,2 proc. r./r. Według danych NBP wynik z działalności bankowej wzrósł o 2,3 proc. do 58,56 mld zł, a wynik z odsetek o 1,3 proc. r./r. do 35,39 mld zł.

Dane NBP wskazują, że wartość kredytów zagrożonych utratą wartości sektora niefinansowego wzrosła o 8,7 proc. w skali roku do 71 469 mln zł, natomiast przedsiębiorstw o 18,6 proc. do 27,65 mld zł, w tym MŚP o 10,5 proc. r./r. do 18,98 mld zł. Saldo kredytów zagrożonych gospodarstw domowych powiększyło się o 2,5 proc. Grupa Pekao zarobiła w zeszłym roku 2,95 mld zł, a jej główny konkurent PKO BP pokazał aż 3,75 mld zł zysku skonsolidowanego.

KNF ocenia, że sektor jest dobrze skapitalizowany, posiada 1 bln 300 mld zł aktywów oraz 113 mld zł funduszy własnych, na poziomie bezpiecznym są aktualnie współczynniki wypłacalności – 13 proc. (Thier 1 – 12,6 proc.). Zdaniem części ekspertów kondycja sektora może ulec znacznemu osłabieniu wskutek spowolnienia gospodarki, a także tzw. opłaty ostrożnościowej. W skrajnym scenariuszu zyski sektora zostaną uszczuplone przez nowy podatek o około 5 proc.

BANK BPS: EMISJA AKCJI I OBLIGACJI

Bank BPS S.A. w 2012 r. wypracował niecałe 23 mln zł, tj. 3,87 proc. łącznego zysku netto zrzeszenia. W Grupie BPS kredyty z rozpoznaną utratą wartości wzrosły o 323 mln zł, tj. o 20,67 proc. Wartość kredytów nieobsługiwanych (niespłaconych w terminie ich zapadalności) kształtowała się na poziomie 2 981 mln zł, w okresie roku nastąpił ich wzrost o 909 mln zł (o 43,90 proc.). Niepokojący jest również spadek zysku netto odnotowany aż w 141 zrzeszonych bankach. Nadwyżka depozytów nad kredytami wzrosła o 522 mln zł do 11 847 mln zł.

Tomasz Mironczuk, prezes Banku BPS, poinformował agencję IBS ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI