nbs.2011.02.okladka.150xNowoczesny Bank Spółdzielczy (marzec 2011)

  • NIECH MOC BĘDZIE Z NAMI
  • Kredyt vs grant. Fundusze europejskie
  • Zasiłek z plastiku. Wojna z gotówką
  • DZ Bank, gigant niezatapialny

NBS 2011/03

NBS 2011/03

Monitor spółdzielczy: marzec 2011

nbs.2010.12.foto.04.a.100xZYSKI I… ODPISY

W 2010 r. banki wypracowały 11,67 mld zł zysku netto (o 40,9 proc. więcej niż w 2009 r.) i 14,48 mld zł brutto (wzrost o 42,4 proc.) – wynika z nieaudytowanych danych Komisji Nadzoru Finansowego. Zysk z odsetek wzrósł o 16,9 proc., z prowizji o 10,2 proc., a z działalności operacyjnej o 43,0 proc. Fundusze własne podstawowe wyniosły 100 545,9 mln zł wobec 86 381,9 mln zł rok wcześniej. Aktywa banków wzrosły do 1 164 134,1 mln zł w porównaniu z 1 057 375,5 mln zł rok wcześniej.

CZYTAJ WIĘCEJ
NBS 2011/03

Prezentacja: Czy banki spółdzielcze pomogą nam dogonić europejskich sąsiadów we wzroście liczby transakcji kartowych oraz zainstalowanych terminali płatniczych POS?

Według NBP, na koniec III kw. 2010 r. w Polsce funkcjonowało 188 200 punktów obsługujących transakcje bezgotówkowe przy użyciu terminali. W ciągu roku przybyło nam ponad 17 000 nowych punktów, co oznacza roczny wzrost o 9 proc. W tym czasie w Polsce funkcjonowało 245 400 urządzeń realizujących elektroniczne instrumenty płatnicze, z czego 239 176 to terminale POS (reszta to imprintery). W stosunku do III kw. 2009 r. przybyło nam 31 000 nowych terminali, co oznacza wzrost o 13 proc! Wzrosła też liczba i wartość transakcji bezgotówkowych przeprowadzonych przy użyciu terminali POS. W III kw. 2010 r. zarejestrowano 212 mln transakcji na łączną kwotę 21,9 mld zł. Duży wpływ na taki wzrost ma program „Kartą VISA zapłacisz wszędzie”, który zakłada podwojenie liczby sieci akceptacji w ciągu 5 lat. Czy i jak mogą skorzystać na tym banki spółdzielcze?

CZYTAJ WIĘCEJ
NBS 2011/03

Prezentacja: Profil kompetencyjny menedżera banku spółdzielczego.

Pierwsza dekada XXI w. była okresem wzrostu znaczenia bankowości i rynków finansowych w funkcjonowaniu zarówno gospodarek narodowych, jak również poszczególnych przedsiębiorstw i gospodarstw domowych. Zwiększaniu roli sektora bankowego w życiu społeczno-gospodarczym towarzyszą procesy intensywnych zmian w bankowości, przejawiające się m.in. konsolidacją, internacjonalizacją, wzbogacaniem oferty czy wreszcie zwiększaniem stopnia informatyzacji działalności bankowej.

CZYTAJ WIĘCEJ
NBS 2011/03

Banki Spółdzielcze i ich partnerzy: Rekomendacje na kryzysk – marzec 2011

ZDOBYWAMY CATALYST

Na rynku papierów dłużnych CATALYST zadebiutowały obligacje kolejnych trzech banków spółdzielczych. Krakowski Bank Spółdzielczy uplasował papiery o wartości nominalnej 20,68 mln zł na 10 lat (WIBOR 6M plus marża 4,0 p.p.), Bank Spółdzielczy w Ostrowi Mazowieckiej zaoferował inwestorom obligacje za 10 mln zł na 10 lat (WIBOR 6M plus marża od 3,5 do 4,0 p.p.), a Mazowiecki Bank Spółdzielczy w Łomiankach papiery dłużne o wartości 6 mln zł na 10 lat (WIBOR 6M plus marża 3,2 p.p.).

CZYTAJ WIĘCEJ
STRONA 1 Z 1