Banki Spółdzielcze i ich partnerzy: Rekomendacje na kryzysk – marzec 2011

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

ZDOBYWAMY CATALYST

Na rynku papierów dłużnych CATALYST zadebiutowały obligacje kolejnych trzech banków spółdzielczych. Krakowski Bank Spółdzielczy uplasował papiery o wartości nominalnej 20,68 mln zł na 10 lat (WIBOR 6M plus marża 4,0 p.p.), Bank Spółdzielczy w Ostrowi Mazowieckiej zaoferował inwestorom obligacje za 10 mln zł na 10 lat (WIBOR 6M plus marża od 3,5 do 4,0 p.p.), a Mazowiecki Bank Spółdzielczy w Łomiankach papiery dłużne o wartości 6 mln zł na 10 lat (WIBOR 6M plus marża 3,2 p.p.).

Catalyst to system autoryzacji i zorganizowanego obrotu instrumentami finansowymi, prowadzony przez Giełdę Papierów Wartościowych oraz spółkę BondSpot (dany MTS-CeTO). Na rynku tym notowane są obligacje skarbowe, komunalne i korporacyjne, a od 2010 r. również obligacje spółdzielcze (13 banków). Bank BPS S.A. uplasował w obligacjach 80 mln zł, PBS w Sanoku 25 mln zł, O.K. Bank w Knurowie – 7 mln zł, BS w Białej Rawskiej – 5 mln zł, SBR w Szepietowie – 2 mln zł, P-MBS w Zabłudowie – 5 mln zł, PBS w Ciechanowie – 10 mln zł, BS w Piasecznie – 5 mln zł, ESBANK BS w Radomsku – 5 mln zł, BS w Piątnicy – 4 mln zł.

W 2010 r. obrót obligacjami spółdzielczymi stanowił ponad 40 proc. wartości obrotów sesyjnych rynku GPW Catalyst. Jest to znaczący sukces, zważywszy że wartość emisji to niespełna 1 proc. rynku i niewiele ponad 7 proc. ilości serii notowanych obligacji. Program przygotował Dom Maklerski Banku BPS S.A. Notowania obligacji spółdzielczych można śledzić pod adresem: http://www.gpwcatalyst.pl/notowania_obligacji_bankow_spoldzielczych_full

Zbigniew Krutczenko, prezes BS w Ostrowi Mazowieckiej: – Kapitał długoterminowy pozyskany z giełdy posłuży do dalszego, dynamicznego rozwoju banku, akcji kredytowej i rozszerzenia terenu działania. W tym uruchomienia nowych placówek. Wzrost funduszy o pozyskane z giełdy dziesięć milionów pozwoli nam przeznaczyć na kredyty część posiadanej nadwyżki środków. Ta nadwyżka przekracza dziś 140 mln zł.

Zbigniew Bodzioch, prezes KBS w Krakowie: – Emisja obligacji to kolejny etap umacniania pozycji i marki, jaką na przestrzeni lat wypracował Krakowski Bank Spółdzielczy na konkurencyjnym rynku.

Halina Choroś, prezes MBS w Łomiankach: – Emisja obligacji w wymiarze bankowości spółdzielczej to wydarzenie historyczne, to skorzystanie z nowych możliwości, jakie oferuje nam rynek kapitałowy. Debiut na rynku Catalyst GPW zwiększa wiarygodność i buduje prestiż na lokalnym rynku finansowym.

ROLNIK GODNY ZAUFANIA

Banki spółdzielcze udzieliły w 2010 r. najwięcej kredytów preferencyjnych dla rolnictwa. Z danych ARiMR wynika, że liderem w segmencie kredytów inwestycyjnych z dopłatą do oprocentowania była Grupa BPS – 4519 kredytów, na miejscu drugim uplasowała się SGB – 3467, na trzecim zrzeszenie MR Banku – 1775. Banki spółdzielcze przyznały ponadto najwięcej kredytów klęskowych oraz kredytów CSK (z częściową spłatą za kredytobiorcę kapitału).

LOKATA SGB NA PODIUM

Lokata terminowa Spółdzielczej Grupy Bankowej została wyróżniona prestiżowym godłem „JAKOŚĆ ROKU” – tytułem przyznawanym produktom spełniającym najwyższe standardy. Kapituła programu, organizowanego przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji oraz „Dziennik GP”, docenił skuteczną promocję jakości i pozytywny odbiór produktu SGB na rynku. – To prestiżowe wyróżnienie jest dla naszego zrzeszenia niezmiernie ważne. Jednak zawsze najważniejszy jest klient. Jego zaufanie i zadowolenie cieszy nas najbardziej i jednocześnie mobilizuje do ciągłego ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI