Fundusze Europejskie: Kredyt vs grant

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

nbs.2009.03.foto.14.a.100xBank Gospodarstwa Krajowego uruchomi w ramach projektu JEREMIE program poreczen kredytowych o wartosci 1,5 mld zł. Srodki trafi a do małych i srednich fi rm za posrednictwem banków i lokalnych funduszy poreczeniowych.

Poziom poręczenia będzie ustalany w relacji do wysokości zaciągniętego kredytu, sięgnie 80 proc. dla 250 tys. zł, 70 proc. dla 250-400 tys. zł oraz 50-60 proc. w przypadku wyższych kwot. JEREMIE to inicjatywa podjęta przy współpracy Europejskiego Banku Inwestycyjnego i Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego. Projekt zwiastuje odejście od systemu dotacji na rzecz instrumentów odnawialnych, w którym tańsze od rynkowych pożyczki i poręczenia mogą być używane w sposób ciągły na bazie tzw. recyclingu. Komisja Europejska chce, aby w latach 2013-2020 większość dostępnych funduszy unijnych była dystrybuowana nie jako dotacje/granty, lecz w postaci środków zwrotnych.

JEREMIE – rozrusznik dla firm?

Do JEREMIE przystąpiły już województwa: dolnośląskie, pomorskie, łódzkie, wielkopolskie i zachodniopomorskie. W Wielkopolsce został stworzony fundusz powierniczy Holding Fund, z którego środki, w tym pożyczki z EFI, powinny trafi ać do sektora MŚP. Eksperci uważają, że banki będą bardziej skłonne udzielać kredytów mikroprzedsiębiorstwom, ponieważ znaczącą ich część poręczy Holding Fund. Ocenia się, że tylko w woj. pomorskim wsparcie z programu JEREMIE może uzyskać 15 700 małych i mikrofi rm, a lokalne banki obsługujące sektor MŚP uzyskają dostęp do kwoty ponad 287 mln zł.

BGK twierdzi, że w ramach programu uda się uruchomić ponad 3 mld zł akcji kredytowej dla około 50 tys. fi rm sektora MŚP. Środki JEREMIE będą przekazywane do banków, funduszy venture capital, funduszy pożyczkowych i poręczeniowych. Mają służyć wsparciu MŚP w formie niżej oprocentowanych kredytów, pożyczek i gwarancji przy inwestycjach podwyższonego ryzyka. Pomoc może być wykorzystywana na transfer technologii, wprowadzenie innowacji oraz rozwój nowo powstających fi rm.

Z analiz ZBP wynika, że w perspektywie do 2020 r. banki mogłyby dystrybuować 60 mld euro. Eksperci niezależni uważają, że pożądana byłaby również zmiana ich podejścia do szacowania ryzyka przy decyzjach kredytowych przy inwestycjach unijnych MŚP.

JAK WYCISKAMY BRUKSELKĘ?

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI