Prezentacja: Bank PBS z nowoczesną platformą SOA

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

nbs.2011.03.foto.42W Podkarpackim Banku Spółdzielczym zakończył się I etap wdrożenia kompleksowego systemu obsługi kart oraz platformy integracyjnej opartej na komponentach Oracle Fusion Middleware i autorskim rozwiązaniu AMG.net.

Funkcjonalność i korzyści

System Obsługi Kart (SOK) jest autorskim opracowaniem firmy AMG.net i umożliwia bankowi kompleksową obsługę kart płatniczych – od wsparcia sprzedaży produktów kart płatniczych, poprzez obsługę posprzedażową, autoryzacje transakcji w trybie on-line czy też zarządzanie opłatami i prowizjami, aż po rozliczanie transakcji wykonanych kartami płatniczymi.

Jedną z głównych zalet wdrożenia systemu w Podkarpackim Banku Spółdzielczym było uruchomienie autoryzacji transakcji wykonanych kartami debetowymi w trybie on-line. Dzięki integracji systemu SOK z systemem bankowym każda transakcja kartą debetową może być zrealizowana tylko do wysokości posiadanych przez klienta środków na powiązanym rachunku bieżącym. Dodatkowo każda wypłata w bankomacie lub płatność w punkcie sprzedaży od razu powoduje zmniejszenie dostępnych środków na rachunku klienta poprzez założenie blokady w systemie księgowym banku. Dzięki temu znacznie spada ryzyko spowodowania niedozwolonego debetu przez klienta.

System działa w trybie 24 godziny, 7 dni w tygodniu, 365 dni w roku niezależnie od dostępności systemu księgowego banku. Jest to o tyle istotne, że autoryzacje on-line mogą być realizowane także wówczas, gdy trwa procedura zamknięcia dnia w systemie księgowym. W takim przypadku dane o wykonanych transakcjach w czasie niedostępności systemu księgowego zostaną do niego przekazane automatycznie po ponownym zestawieniu połączenia.

System SOK wspiera pracę banku w zakresie obsługi kart już w momencie, gdy klient zgłosi się do dowolnej placówki z chęcią otrzymania jednej z kart oferowanych przez bank. Warto przy tym zauważyć, że oferta kart płatniczych Podkarpackiego Banku Spółdzielczego jest nadzwyczaj bogata. W chwili obecnej wydawane są najpopularniejsze na rynku karty kredytowe oraz debetowe (także z opcją zbliżeniową), ale już w niedalekiej przyszłości oferowane będą również przez bank wyspecjalizowane produkty dla węższego grona klientów, czyli biznesowe karty typu charge oraz karty przedpłacone. Tak bogatym portfelem produktowym mogą poszczycić się tylko nieliczne duże banki komercyjne w Polsce.

W chwili wdrożenia systemu w Podkarpackim Banku Spółdzielczym wszelkie wnioski w postaci papierowej zastępowane są wnioskami elektronicznymi w systemie SOK, co pozwala na szybkie przekazanie ich do centrali banku, a następnie realizację zlecenia produkcji karty. Wypełnienie wniosku jest też dużo prostsze z uwagi na fakt, że dane klienta, które przechowywane są w kartotece klientó...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI