BANK 2023/02

Paweł Minkina
BANK 2023/02

Od Redaktora Naczelnego | Ekologia i inflacja

Wkroczyliśmy w rok 2023 z wyjątkowo dużą liczbą zmiennych w zakresach gospodarczym, politycznym czy też społecznym. Co więcej, stale zwiększał się będzie również poziom ryzyka związanego z wpływem zmian klimatu na naszą codzienność, a powrót do stanu równowagi w tym kluczowym cywilizacyjnie obszarze jest coraz bardziej złożony i niepewny. Wydaje się że liderom politycznym brakuje […]

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2023/02

Bankowość i Finanse | Kronika – luty 2023

KADRY Andreas Böger złożył rezygnację z funkcji wiceprezesa mBanku ds. finansów. Wkrótce obejmie stanowisko szefa finansów grupy w Commerzbanku. Na nowego CFO Rada Nadzorcza mBanku zarekomendowała Pascala Ruhlanda. Bernard Muselet zastąpił Jeana-Bernarda Masa na stanowisku Senior Country Officera Credit Agricole w Polsce. Rada Nadzorcza Credit Agricole Banku Polska powierzyła mu również funkcję pierwszego wiceprezesa zarządu. Były szef PKO Banku […]

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2023/02

Bankowość i Finanse | Gospodarka | Trzeba zrobić wszystko, by opanować inflację

Szkodliwy wpływ inflacji na przebieg procesów gospodarczych jest niepodważalny, poczynając od hamowania wzrostu i rozwoju gospodarczego, poprzez pogłębianie nierówności, aż po narastanie konfliktów wynikających ze spirali cenowo-płacowej. Często jednak zalecenia ekonomiczne nie idą w parze z logiką rywalizacji politycznej, co jest szczególnie widoczne w latach wyborczych – zauważa prof. dr. hab. Marian Gorynia. Z prezesem Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego rozmawiał Karol Mórawski.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2023/02

Bankowość i Finanse | Gospodarka | Miesięczny przegląd raportów gospodarczo-finansowych | Podzieleni ze wspólnymi problemami

Jak co roku spotkanie najważniejszych osób świata polityki i biznesu w Davos było okazją do omówienia kluczowych gospodarczych wyzwań oraz próbą wypracowania realnych rozwiązań. W tym roku miało jednak swój symboliczny wydźwięk. Kiedy największym współczesnym problemem jest wzrost kosztów życia i klimat, patrząc na Davos, trudno nie odnieść wrażenia, że coś tutaj nie pasuje. Społeczne podziały rosną, a to rzadko zwiastuje cokolwiek dobrego.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2023/02

Bankowość i Finanse | Gospodarka | Finansiści o wyzwaniach gospodarczych…w Davos

Chiny wracają do gry Wicepremier Chin Liu He ogłosił w Davos, że po trzech latach pandemicznej izolacji, Chiny ponownie otwierają się na świat. W swej przemowie do globalnych liderów zapewniał, iż jego kraj chce, aby międzynarodowi inwestorzy odgrywali kluczową rolę w ponownym ożywieniu spowalniającej gospodarki. „Zagraniczne inwestycje są w Chinach mile widziane, a drzwi do chińskiego rynku będą się tylko coraz […]

CZYTAJ WIĘCEJ
Florin Dănescu
BANK 2023/02

Bankowość i Finanse | Z portfelem przez Europę: Rumunia | W ubiegłym roku nastąpił zwrot w kierunku bardziej wydajnej bankowości

Zarówno na szczeblu europejskim, jak i międzynarodowym, sektory bankowe po kryzysie gospodarczym końca pierwszej dekady 2000 r. są bardziej odporne na występujące szoki. Rok 2022 był punktem zwrotnym, jeśli chodzi o budowę bardziej wydajnej bankowości i silniejszych instytucji bankowych – zaznaczył Florin Dănescu, prezes wykonawczy Rumuńskiego Stowarzyszenia Banków (RAB), w rozmowie z Piotrem Gałązką, dyrektorem Przedstawicielstwa Związku Banków Polskich w Brukseli.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2023/02

Bankowość i Finanse | Z portfelem przez Europę: Rumunia | Wielki potencjał ze znakiem zapytania

Na przestrzeni ostatnich dwóch dekad Rumunia osiągnęła imponujący wzrost gospodarczy, udowodniając tym samym, że jest krajem o ogromnym potencjale. Jeszcze w 2007 r. rumuńskie PKB per capita liczone według parytetu siły nabywczej wynosiło zaledwie 44% średniej Unii Europejskiej. Dziś po 15 latach obecności we wspólnym europejskim rynku jest to już niespełna 75%, co jest najwyższą stopą wzrostu w całej Unii. Nie jest to bynajmniej jedyny powód, by temu państwu poświęcić nieco więcej uwagi…

CZYTAJ WIĘCEJ
Krzysztof Szczepański
BANK 2023/02

Bankowość i Finanse | Ochrona Środowiska | Ziemia – kosztowne, ale jedyne wspólne dobro

Nasz glob, jak każdy ekosystem, ma pewnego rodzaju możliwość regeneracji, jednak nasze ekosystemy są już na tyle zdegradowane, zanieczyszczone, że nie radzą sobie z odnową. Można oczywiście zadać pytanie – co jest ważniejsze: człowiek czy przyroda. Jednak odpowiedź jest właściwie prosta – człowiek nie może żyć bez przyrody, poza ekosystemem – wyjaśnia dr inż. Krystian Szczepański. Z dyrektorem Instytutu Ochrony Środowiska – Państwowego Instytutu Badawczego rozmawiał Krzysztof Grad.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2023/02

Bankowość i Finanse | Pracownicy 50+ | Czas na flexi bankierów

Obserwowane od pewnego czasu trudności z naborem młodych talentów do bankowości raczej nie przeminą. Wręcz przeciwnie, w przewidywalnej przyszłości trend będzie się pogłębiał, ma bowiem ponadsektorowy charakter związany z przemianami demograficznymi. Rozwiązaniem problemów kadrowych może być większe niż do tej pory sięgnięcie po pracowników po 50. roku życia.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2023/02

Bankowość i Finanse | Kryptoaktywa | Nowe wymogi Komitetu Bazylejskiego

Rozwój rynków kryptoaktywów w ostatnich latach niejako wymusił na Komitecie Bazylejskim określenie polityki regulacyjnej, jaką winien przyjąć wobec tego rodzaju aktywów. Zauważył on przy tym trzy znamienne cechy tego rynku. Po pierwsze, dynamiczny rozwój z maksymalnym szczytem osiągniętym w połowie 2021 r. Po drugie, charakterystyczne dla niego okresy szybkich wzrostów i głośnych, znaczących spadków. I po trzecie, że perturbacje te nie miały, jak dotąd, wpływu na stabilność tradycyjnego sektora finansowego, który angażował się w takie aktywa w umiarkowany sposób.

CZYTAJ WIĘCEJ
Grażyna Cheetham
BANK 2023/02

Bankowość i Finanse | SWIFT | Sprawdzone i znane rozwiązanie

Sieć SWIFT to globalna platforma do wymiany informacji finansowych, wykorzystywana przez banki, instytucje finansowe, korporacje, regionalne i krajowe systemy rozliczeniowe – podkreśla Grażyna Cheetham, do jesieni 2022 r. zastępca dyrektora Linii biznesowej rozliczenia sesyjne w Krajowej Izbie Rozliczeniowej SA i przewodnicząca Polskiego Komitetu Użytkowników SWIFT, czyli organizacji zrzeszającej polskie banki i instytucje finansowe wykorzystujące tę globalną platformę telekomunikacyjną do przesyłania transgranicznych informacji finansowych. Rozmawiał z nią Paweł Jabłoński.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2023/02

Bankowość i Finanse | Gospodarka a Nauka | Nie tylko kadry | Centra transferu technologii partnerem w rozwoju bankowości

O roli centrów transferu technologii we wzmacnianiu współpracy biznesu z nauką, priorytetowych w roku 2023 obszarach badawczych, ale także o potrzebie większego finansowania, wyzwaniach i problemach mówi Paweł Płatek – członek Rady Koordynacyjnej Porozumienia Akademickich Centrów Transferów Technologii, przedstawiciel Uniwersyteckiego Ośrodka Transferu Technologii UW, w rozmowie z Arielem Wojciechowskim.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2023/02

Bankowość i Finanse | Wymogi Fiskalne | Planet Pay wprowadza produkt dedykowany myjniom samoobsługowym

Z początkiem roku 2023, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów, wszystkie podmioty świadczące usługi w zakresie mycia i czyszczenia samochodów będą musiały dokumentować sprzedaż z wykorzystaniem kas fiskalnych. Zasady te dotyczą również automatycznych punktów usługowych, takich jak myjnie samochodowe, które dotychczas korzystały ze zwolnienia z obowiązku rejestracji sprzedaży na kasie.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2023/02

Bankowość i Finanse | Technologie | Mały nominał, wielkie wyzwanie

W ostatnich latach PRL jednozłotowe monety wykorzystywane były powszechnie jako… podkładki pod gwoździe do papy. Użycie wycofywanych z obiegu nominałów było kilkukrotnie tańsze, aniżeli zakup dekarskich akcesoriów. Niedługo później, za sprawą hiperinflacji, bilon na kilka lat zniknął z obiegu, by powrócić po denominacji w roku 1995. A wraz z nim – wyzwania natury logistycznej. Niedawno nagrodzona inicjatywa Narodowego Banku Polskiego wyznacza kierunek, jak radzić sobie z tymi problemami.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2023/02

Bankowość i Finanse | Bezpieczeństwo | Stare i nowe ryzyka cyfrowe

Do niedawna wyzwaniem dla wielu instytucji było samo wejście do świata cyfrowego, dziś chodzi o utrzymanie się w nim i zdolność konkurowania z innymi podmiotami. W miarę rozwoju rynku, przybywa zaawansowanych technik przestępczych. Dlatego, planując strategię funkcjonowania w cyberprzestrzeni, należy w pierwszej kolejności uwzględniać kwestię bezpieczeństwa.

CZYTAJ WIĘCEJ
Michał Wiśniewski
BANK 2023/02

Bankowość i Finanse | Sytuacje kryzysowe | Odpowiednie przygotowanie zagwarantuje zachowanie ciągłości działania

Plany zarządzania kryzysowego na pewno nie są doskonałe ani bardzo szczegółowe, ale są i wskazują właściwe kierunki poszczególnych działań. Wiadomo, które służby trzeba powiadomić i co te służby powinny zacząć robić – podkreśla dr inż. Michał Wiśniewski, pełnomocnik rektora ds. zarządzania ryzykiem i sekretarz Rady Naukowej Dyscypliny Nauki o Zarządzaniu i Jakości na Wydziale Zarządzania Politechniki Warszawskiej. Rozmawiał z nim Bohdan Szafrański.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2023/02

Nowoczesny Bank Spółdzielczy | Konwent | Polska bankowość spółdzielcza w 2023 roku

W trakcie Konwentu na rzecz Współpracy i Rozwoju Polskiej Bankowości Spółdzielczej przyjęto strategiczne decyzje dotyczące pożądanych zmian w funkcjonowaniu bankowości spółdzielczej, kierunku rozwoju sektora oraz niezbędnych działań wspólnych banków spółdzielczych, banków zrzeszających i systemów ochrony instytucjonalnej w najbliższych latach. Zdecydowano także o sposobach ich realizacji.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2023/02

Nowoczesny Bank Spółdzielczy | Banki Spółdzielcze a MŚP | Inflacja boleśnie doświadcza polski small biznes

Dwucyfrowa inflacja to trudny czas nie tylko dla gospodarstw domowych. Rosnące ceny energii oraz podstawowych towarów i usług, w tym finansowych, stanowią poważne wyzwanie dla sektora gospodarki realnej, zwłaszcza w segmencie small biznesu, który z coraz większym niepokojem spogląda w przyszłość. To szczególne wyzwanie dla lokalnego sektora bankowego, będącego jednym z głównych dostawców finansowania dla MŚP.

CZYTAJ WIĘCEJ
STRONA 1 Z 2